KiesUwCursus
Home Cursussen Natuurbeschermingsrecht in de praktijk

Natuurbeschermingsrecht in de praktijk

Praktijkgerichte cursus over gebiedsbescherming, soortenbescherming, het PAS en de Wnb in de Omgevingswet.

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden. De Wnb is de opvolger van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora en faunawet en de Boswet.

De primaire doelstelling van de Wnb is de bescherming van de natuur. Daarnaast speelt de wet een belangrijke rol bij het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies.

In de praktijk leidt dit vaak tot spanningen tussen nieuwe economische activiteiten enerzijds en de bescherming van de natuur anderzijds.

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op zowel het onderdeel gebiedsbescherming als het onderdeel soortenbescherming. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan de integratie van de Wnb in de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving.

De focus van deze opleiding ligt op de uitvoering van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Tijdens de opleiding worden dan ook veel praktijkcasus behandeld, waarbij er tevens gelegenheid is om eigen casus in te brengen. Verder wordt uitgebreid stil gestaan bij relevante, actuele jurisprudentie, bijvoorbeeld met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de ontwikkeling van windparken. 

Wat kan de deelnemer na het volgen van de cursus:Leerdoelen

 • De uitleg en toepassing van de verschillende instrumenten van de Wnb ten behoeve van de bescherming van habitats en soorten in de praktijk.
 • Het analyseren van belangrijke toekomstige wet- en regelgeving (o.a. Omgevingswet).
 • De bespreking van belangrijke actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht zoals het PAS.

Thema’s die aan bod komen:

 • De deelnemer kent het gebieds- en soortbeschermende recht onder de Wet natuurbescherming en kan dit in de praktijk uitleggen en toepassen;
 • De deelnemer weet op welke manier onder de Wet natuurbescherming natuurgebieden en soorten kunnen worden beschermd en kan dit in de praktijk uitleggen en toepassen;
 • De deelnemer weet op welke manier onder de Wet natuurbescherming economische activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden kunnen worden gereguleerd en kan dit uitleggen en toepassen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de relevante (inter)nationale jurisprudentie en kan deze jurisprudentie in de praktijk uitleggen en toepassen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de (mogelijke) consequenties van de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet en kan dit uitleggen en toepassen.

Doelgroep:

 • Ambtenaren bij de provincie
 • Ambtenaren bij het waterschap
 • Ambtenaren bij de gemeente
 • Professionals werkzaam in de adviespraktijk

Niveau:
Verdiepend

Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus Natuurbescherming in de praktijk duurt netto twaalf uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma

Datum en tijd: 28 november en 12 december 2019, van 09:00 tot 16:30.

09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma
Dag 1:

 • Inleiding
 • Introductie gebiedsbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen (deel 1)
 • Casus gebiedsbescherming
 • Koffie en theepauze
 • Vervolg gebiedsbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen      (deel 2)
 • Casus gebiedsbescherming
 • Lunchpauze
 • Introductie soortenbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen
 • Casus soortenbescherming
 • Koffie en theepauze
 • Vervolg soortenbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen
 • Casus soortenbescherming
 • Afronding

Docenten:

 • Mr. dr. S.D.P. Kole
 • Mr. drs. L. Boerema

Dag 2:

 • Inleiding
 • Introductie Programma Aanpak Stikstof en actuele ontwikkelingen
 • Casus Programma Aanpak Stikstof
 • Koffie en theepauze
 • Vervolg Programma Aanpak Stikstof en actuele ontwikkelingen
 • Casus Programma Aanpak Stikstof
 • Lunchpauze
 • Introductie implementatie Wnb in Omgevingswet
 • Koffie en theepauze
 • Vervolg implementatie Wnb in Omgevingswet
 • Afronding

Docent:

 • Mr. dr. R.H.W. Frins

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16.30 uur
Einde programma

Sprekers

 • Dhr. S.D.P. Kole

  Mr. Dr. Sander Kole is universitair docent Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht. Specialisatie: omgevingsrecht, in het bijzonder natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in relatie tot het EU-recht.

 • Dhr. L. Boerema

  Mr. Dr. Luuk Boerema is zelfstandig juridisch adviseur (vanaf 1995) en sinds 2014 mede-directeur van de besloten vennootschap Boerema & Van den Brink. Luuk heeft een ruime ervaring met de toepassing van de Wet natuurbescherming, en adviseert regelmatig over de toepassing van deze wet aan overheden, bedrijven en particulieren. Hij beoordeelde de afgelopen jaren diverse plannen en projecten op hun uitvoerbaarheid in het licht van de Wet natuurbescherming, zoals energieprojecten (windenergie, centrales), recreatieprojecten en veiligheid (dijkversterkingen).

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling