console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Natuurbeschermingsrecht in de praktijk

Natuurbeschermingsrecht in de praktijk

Info

Tijdens deze 2-daagse opleiding wordt uitgebreid ingegaan op gebieds- en soortenbescherming. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan de PAS uitspraak en aan de integratie van de Wnb in de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving.

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden. De Wnb is de opvolger van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

De primaire doelstelling van de Wnb is de bescherming van de natuur. Daarnaast speelt de wet een belangrijke rol bij het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies. In de praktijk leidt dit vaak tot spanningen tussen nieuwe economische activiteiten enerzijds en de bescherming van de natuur anderzijds.

In deze opleiding wordt uitgebreid ingegaan op zowel het onderdeel gebiedsbescherming als het onderdeel soortenbescherming. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan de integratie van de Wnb in de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving.

De focus van deze opleiding ligt op de uitvoering van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Tijdens de opleiding worden dan ook veel praktijkcasus behandeld, waarbij er tevens gelegenheid is om eigen casus in te brengen. Verder wordt uitgebreid stil gestaan bij relevante, actuele jurisprudentie, bijvoorbeeld met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de ontwikkeling van windparken.

Na het volgen van de opleiding:

 • kent u het gebieds- en soortbeschermende recht onder de Wet natuurbescherming en kan dit in de praktijk uitleggen en toepassen (de bescherming van habitats en soorten in de praktijk)
 • weet u op welke manier onder de Wet natuurbescherming natuurgebieden en soorten kunnen worden beschermd en kan dit in de praktijk uitleggen en toepassen
 • weet u op welke manier onder de Wet natuurbescherming economische activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden kunnen worden gereguleerd en kan dit uitleggen en toepassen
 • bent u op de hoogte van de relevante (inter)nationale jurisprudentie en kan deze jurisprudentie in de praktijk uitleggen en toepassen
 • bent u op de hoogte van de belangrijke actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht zoals het PAS
 • bent u op de hoogte van de (mogelijke) consequenties van de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet en kan dit uitleggen en toepassen

Doelgroep

 • Ambtenaren bij de provincie
 • Ambtenaren bij het waterschap
 • Ambtenaren bij de gemeente
 • Professionals werkzaam in de adviespraktijk

Niveau

Verdiepend

Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus Natuurbescherming in de praktijk duurt netto twaalf uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma"

Programma

09:00 uur            Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur            Aanvang programma

Dag 1

 • Inleiding
 • Introductie gebiedsbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen (deel 1)
 • Casus gebiedsbescherming
 • Vervolg gebiedsbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen (deel 2)
 • Casus gebiedsbescherming
 • Introductie soortenbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen
 • Casus soortenbescherming
 • Vervolg soortenbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen
 • Casus soortenbescherming
 • Afronding

Dag 2

 • Inleiding
 • Introductie Programma Aanpak Stikstof en actuele ontwikkelingen
 • Casus Programma Aanpak Stikstof
 • Vervolg Programma Aanpak Stikstof en actuele ontwikkelingen
 • Casus Programma Aanpak Stikstof
 • Introductie implementatie Wnb in Omgevingswet
 • Vervolg implementatie Wnb in Omgevingswet
 • Afronding

Het is mogelijk om voor de cursusdagen zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar [email protected]. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de cursus.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16:30 uur            Einde programma

Persoon

Sprekers

 • Dhr. S.D.P. Kole

  Mr. Dr. Sander Kole is universitair docent Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht. Specialisatie: omgevingsrecht, in het bijzonder natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in relatie tot het EU-recht.

 • Mr. Dr. Luuk Boerema

  Mr. Dr. Luuk Boerema is zelfstandig juridisch adviseur (vanaf 1995). Luuk heeft een ruime ervaring met de toepassing van de Wet natuurbescherming en adviseert regelmatig over de toepassing van deze wet aan overheden, bedrijven en particulieren. Hij beoordeelde de afgelopen jaren diverse plannen en projecten op hun uitvoerbaarheid in het licht van de Wet natuurbescherming, zoals energieprojecten (windenergie, centrales), recreatieprojecten en veiligheid (dijkversterkingen). Luuk is vaste annotator van rechterlijke uitspraken over soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming voor het vakblad Jurisprudentie Milieurecht.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling