console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie

Info

Het nadeelcompensatierecht is flink in beweging. Niet alleen is de inwerkingtreding van een nieuw onderdeel van de Awb aanstaande dat specifiek op nadeelcompensatie betrekking heeft (Wet nadeelcompensatie), maar ook in de rechtspraak zijn vele ontwikkelingen. Dit tezamen met steeds meer discussie over de vraag in hoeverre nadeel – en zeker nadeel rechtmatig toegebracht door de overheid – gecompenseerd dient te worden, is aanleiding voor het organiseren van deze cursus.

Deze cursus is geen ‘standaard’-cursus over nadeelcompensatie.
Allereerst niet, omdat weliswaar geen uitgebreide kennis vooraf wordt verwacht van de deelnemers, maar wel wordt verwacht dat men in de praktijk – al is het maar af en toe – te maken heeft met verzoeken om nadeelcompensatie. De basis van het nadeelcompensatierecht wordt in deze cursus slechts compact behandeld in de ochtend.

Belangrijker: er is niet alleen een juridische insteek gekozen maar er is ook aandacht voor het taxeren van het nadeel. Niet om van de deelnemers taxateurs te maken maar wel om keuzen van taxateurs te kunnen volgen en een taxatierapport kritisch te kunnen beoordelen. Hoe bereken je nu het nadeel? En welke verzoeken zou je zelfstandig af kunnen handelen?

Er wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht.

Programma"

Programma

Cursus: 9:30-16:45

Ochtend: de regels

 • Overheidshandelen en schade
 • Het verschil tussen schadevergoeding en nadeelcompensatie
 • Schadeoorzaken
 • Schade en causaal verband
 • Peildatum
 • Onevenredige last (speciale last en abnormale last)
 • Voorzienbaarheid, maatschappelijk risico en eigen schuld
 • Achtergrond, inhoud, opzet en inwerkingtreding Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Consequenties Wet nadeelcompensatie voor afhandeling schadeclaims bij gemeente
 • Risico’s en aanpak


Middag: taxeren

 • Algemeen: eisen aan een taxatie-advies
 • Waardevermindering (vermogensvergelijking, schadefactoren)
 • Voordeelsverrekening
 • Relatie WOZ-waarde
 • Normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico: kortingsmethode versus drempelmethode
 • Inkomensschade
  • tijdelijk contra permanent
  • taxeren vooraf of achteraf
  • omzet versus inkomen
  • referentie inkomen + geprognotiseerd inkomen
  • schadebeperkende maatregelen
  • vrijkomende arbeid
  • belastingschade
 • Samenloop waardevermindering en inkomensschade (rente vrijkomend kapitaal, berekeningswijze)
 • Samenloop onteigeningsschade, planschade en nadeelcompensatie
 • Praktijkcases
Persoon

Sprekers

 • mr. Eelco de Jong

  advocaat, ZYPP advocaten

 • mr. Sjoerd van Hoogmoed

  rentmeester-taxateur, Hoogstate

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling