KiesUwCursus
Home Cursussen Milieu in de Omgevingswet

Milieu in de Omgevingswet

Wetgeving en de actuele jurisprudentie over milieu in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Tijdens deze trainingsdag praten wij u bij over de wetgeving en de actuele jurisprudentie over milieu in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, zodat u weer op de hoogte bent. Wij bespreken milieuvraagstukken die een rol spelen bij ruimtelijke besluiten.

Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak lichten we toe aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.
Ook geven wij een doorkijkje naar de toekomstige Omgevingswet. Wij laten u zien welke veranderingen deze wetgevingsoperatie met zich meebrengen voor uw praktijk. Wij bespreken ook de toekomstige wijzigingen tijdens deze opleiding.

Leerdoelen

 • Na deze trainingsdag bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en heeft u een beeld welke ontwikkelingen eraan komen in de nabije toekomst.
 • Na het volgen van deze dag kunt u het thema milieu beter in het Omgevingsrecht plaatsen.

Doelgroep:

 • Teamleider 
 • Beleidsmedewerker
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/Handhaver 

Niveau:
Verdieping

 Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.De cursus BAG duurt netto zes uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma

Datum en tijd: 21 november 2019/13 februari 2020/2 juni 2020, van 09:00 tot 16:30.

09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Aanvang programma

Ochtend
Overzicht juridisch speelveld: Welke milieuregelingen zijn er, hoe verhouden die zich tot elkaar en bij welke besluiten speelt de milieuregelgeving een rol?

 • Actualiteiten rechtspraak
 • Inzicht in valkuilen bij besluitvorming
 • Tips & tricks om maximaal gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zijn (o.a.) de volgende:

 • Verhouding goede ruimtelijke ordening tot sectorale milieuwetgeving;
 • Organisatie van milieurecht (wie is waarvoor bevoegd en beleidsvrijheid);
 • Emissie- en/of immissienormen en BBT;
 • Het inbouwen van waarborgen in een bestemmingsplan om milieuhinder te voorkomen;
 • Het stellen van maatwerkvoorschriften aan inrichtingen in verband met ruimtelijke ontwikkelingen;
 • De beoordeling van de aanvaardbaarheid van optredende milieuhinder en de invulling van de beoordelingsvrijheid door het bevoegd gezag;
 • Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving (Aanvullingswet Bodem, Geluid en Omgevingswet).

Middag
Doel middag: toekomstig recht (Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit Activiteiten leefomgeving)

 • Welke wetswijzigingen kunnen we verwachten?
 • Wat houden deze wetswijzigingen in?
 • Wat betekenen deze wetswijzigingen voor de praktijk?
 • Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze wetswijzingen?
 • Welke mogelijkheden uit toekomstige wetgeving kunnen nu ook al toegepast

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16.30 uur
Einde programma

Sprekers

 • Dhr. R. Benhadi

  Rachid Benhadi is Advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. en promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Expert op het gebied van het omgevingsrecht, met een specialistische focus op geluid. Rachid publiceert en doceert veelvuldig over de normering van geluid. In zijn praktijk staat hij overheden, ontwikkelende partijen en industrie bij.

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling