KiesUwCursus
Home Cursussen MfN-registratieblok: Theorie en Assessment

MfN-registratieblok: Theorie en Assessment

Vervolg op de basisopleiding tot mediator

Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het volgen van dit blok is noodzakelijk om zodoende de volledig door de MfN erkende opleiding van Merlijn af te ronden. Om als MfN Registermediator ingeschreven te kunnen worden is naast het volgen van een door de MfN erkende mediationopleiding nog vereist dat met goed gevolg een theorie-examen en een assessment worden afgelegd. Deze examens worden afgenomen door een onafhankelijk examenbureau (Intop). De volledig gevolgde basisopleiding (8 dagen) blijft onbeperkt geldig evenals het behaalde theorie-examen. De geldigheidsduur van het assessment bedraag 1 jaar. Dus na het slagen voor het assessment heeft u nog 1 jaar de tijd om u te laten inschrijven als MfN-Registermediator. Daarvoor heeft u nog wel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig

In dit blok wordt onder andere aandacht besteed aan juridische aspecten rondom het mediationproces, meerpartijen mediation, omgaan met adviseurs, verdieping vraagtechnieken (circulaire vragen), marketing, praktijkvoering, de kennistoets en het assessment.

Te behalen resultaten

 • U bent vertrouwd met de eindtermen van de kennistoets en het assessment.
 • U weet na het proefassessment waar u staat wat de vereiste competenties betreft en wat u nog hebt te leren/oefenen om het assessment succesvol af te ronden.
 • Effectief interveniëren bij meerpartijen mediation en omgaan met adviseurs.
 • Circulaire vragen kunnen toepassen.
 • Kennis van de voor de mediator relevante juridische aspecten.
 • Tips voor het opzetten van een eigen mediationpraktijk.

Doelgroep

 • Deelnemers die de 6-daagse basisopleiding tot Mediator hebben gevolgd bij Merlijn en vervolgens MfN Registermediator willen worden.
 • In de praktijk werkzame mediators, die zich alsnog willen registreren als Mfn mediator.

Niveau

Verdiepend. Vervolg op de basisopleiding tot mediator.

Programma

Accommodatiekosten zijn inbegrepen in de prijs. Er kan een verschil in prijs zijn per locatie.

Dag 1
Ochtendprogramma

09.30 – 10.00: ontvangst
10.00 – 10.15: welkom en inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie /
huiswerkbespreking
10.15 – 11.15: inleiding juridische aspecten van mediation: MfN-reglement, klacht- en
tuchtrecht, gedragsregels, mediationovereenkomst, vertrouwelijkheid,
mandaat, verschoningsrecht, Wet Openbaarheid Bestuur, precontractuele
goede trouw, vaststellingsovereenkomst, aansprakelijkheid, etc.
11.15 – 11.30: pauze
11.30 – 12.30 : voortzetting juridische aspecten van mediation
12.30 – 13.30 : lunch
Middagprogramma
13.30 – 14.30 : vaststellingsovereenkomst en aansprakelijkheid mediator: executoriale
titel, notariële acte, boetebeding, de mediationclausule, aansprakelijkheid
en verzekering van de mediator, ontvankelijkheid, onbevoegdheid van de
rechter, tweederde benadeling, tussentijdse beëindiging,
vertrouwelijkheid, rol van advocaten
14.30 – 14.40 : inleiding: co-mediation, meer partijen mediation met adviseurs
14.40 – 15.00 : oefening met co-mediation en meer partijen (eventueel met adviseurs)
(plus debriefing, feedback en dvd)
15.00 – 15.15 : pauze
15.15 – 17.00 : voortzetting oefening
(plus debriefing, feedback en dvd)
17.00 – 17.30 : snack
Avondprogramma
17.30 – 20.00 : de kennistoets, inleiding: voorbereiding en tips over wijze van tentamineren
plus oefenen met multiple choice vragen

Dag 2
Ochtendprogramma

09.00 – 10.15 : toelichting ochtendprogramma, het MfN assessment en marketing
10.15 – 11.30 oefening: volledige mediationprocedure: integratie-oefening 1e ronde
(plus debriefing, feedback en dvd)
11.30 – 11.45 : pauze
11.45 – 13.00 : oefening: volledige mediationprocedure: integratie-oefening 2e ronde
(plus debriefing, feedback en dvd)
13.00 – 14.00 : lunch
Middagprogramma
14.00 – 15.15 : oefening: volledige mediationprocedure: integratie-oefening 3e ronde
(plus debriefing, feedback en dvd)
15.15 – 15.30 : pauze
15.30 – 16.30 : 10 minuten gesprekken, dvd, rituelen, marketing
16.30 – 17.00 : bespreking verdere mogelijkheden: thema- / terugkomdagen /
proefbemiddelingen / supervisie en consultatie / voorbereiding op de
theoretische en praktische examens van het MfN / evaluatie / uitreiking
certificaten
17.00 – Merlijn borrel

 

Sprekers

 • Lesage-den Hollander | mevrouw mr J.R.C. Lesage-den Hollander (Roelfina)

  Mr. Roelfina Lesage - den Hollander heeft na het atheneum (HBO)-opleidingen gevolgd in management, salarisadministratie en personeelszaken. Vervolgens heeft zij aan de Open Universiteit de studie Nederlands Recht gevolgd en afgerond. Zij heeft sinds 1996 een brede werkervaring op verschillende vlakken opgedaan, ook in het buitenland.

 • Veermans | de heer M.R. Veermans (Mark)

  Mark Veermans is specialist op het gebied van ervarend en ontdekkend leren. Sinds 1995 faciliteert hij als zelfstandig ondernemer tal van organisaties in leerprocessen op individueel, team- en teamoverstijgend niveau. Als teamcoach is hij moderator van veranderprocessen. Als trainer verzorgt hij trainingen op specifieke gebieden zoals conflicthantering, oplossingsgericht werken en mediation.

 • Krens | de heer mr E. Krens (Erwin)

  Erwin Krens (1966) heeft als trainer gewerkt bij de Rijksuniversiteit Leiden en is als extern adviseur verbonden geweest aan de gemeente Amsterdam. Vervolgens is hij van 1996 tot 2006 werkzaam geweest als advocaat. Daarnaast is hij vanaf 1998 werkzaam geweest voor de Merlijn Groep als directeur van de productgroep Mediation, mediator (met name arbeidsconflicten en overheidsgerelateerde conflicten), (team)coach, trainer en organisatieadviseur.

Editie(s)

Plan route
Plan route
Plan route
Plan route

Reviews over cursussen van Merlijn groep

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling