console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
€ 5.245,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Mediationopleiding Den Bosch

Mediationopleiding Den Bosch

Info

Het Centrum voor Conflicthantering is al sinds 1993 hét opleidingsinstituut tot erkend mediator en oplossingsgericht coach!

Nieuwe opleidingsdata voor 2020!

In Den Bosch start het CvC meerdere keren per jaar deze mediationopleiding. In de mediationopleiding van het CvC draait het om vakmanschap. Met de beste en zeer ervaren mediators en trainers van Nederland bieden wij u een opleiding waarmee u zich de vaardigheden en attitude van de mediator werkelijk eigen maakt. Het is ook mogelijk de opleiding te volgen op andere locaties, waaronder Haarlem en Zwolle.

Doelen van de mediationopleiding Den Bosch

 • Kennismaken met werkterreinen en werkzaamheden van de professionele mediator.
 • Ontwikkelen van een instrumentarium voor de mediator: mediationvaardigheden.
 • Integreren van deze werkzaamheden in de (werk)situatie van de deelnemers.
 • Structureren van het mediationproces.
 • Ontdekken en ontwikkelen van eigen specifieke kwaliteiten.
 • Beroepshouding en ethiek.
 • Inzicht verkrijgen in mogelijkheden en beperkingen van mediation.
 • Onderkennen plaats van mediation naast andere mogelijkheden voor het hanteren van conflicten.

Voor wie en ingangseisen

Voor deelname dient u te beschikken over HBO+/WO werk- en denkniveau. Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is maximaal 16 personen. De mediationopleiding is met name gericht op:

 • Bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, rechtshelpers in de meest uitgebreide zin.
 • Managers, afdelingshoofden, personeelsfunctionarissen en vertrouwenspersonen in organisaties.
 • Functionarissen, al dan niet in overheidsdienst of in bestuursfuncties, en deel uitmakend van organen die klagers of bezwaarden horen voordat de formele procesgang plaatsvindt.
 • Psychologen en professionele hulpverleners.
 • Zij die bemiddelingskwaliteiten in hun huidige of toekomstige functie willen inbouwen.

Interview met advocaat-turned-mediator Linda Couwenberg

KiesUwCursus sprak met Linda Couwenberg, over haar ervaringen als advocaat en haar beslissing om mediator te worden.

“Mediation, dat gingen we natuurlijk niet eens overwegen!”

Werkwijze

De Mediationopleiding Den Bosch bestaat uit 11 dagen training en is opgebouwd uit 5 blokken van telkens 2 dagen en een losse dag. De opleidingsduur is gemiddeld 6 tot 7 maanden. In de periode tussen de blokken komen cursisten bij elkaar in niet begeleide intervisiegroepen. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt aan de hand van vragen de lesstof uitgediept en met behulp van casuïstiek geoefend. Het CvC kiest er bewust voor de opleidingsdagen over een aantal maanden te spreiden, zodat cursisten de tijd hebben de vaardigheden en attitude van de mediator zich werkelijk eigen te maken. Houdt u er rekening mee dat naast de trainingsdagen er nog 16 uur intervisie en ongeveer 40 uur zelfstudie nodig is.

Cursisten ontvangen een syllabus (bij de prijs inbegrepen) en een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen lectuur (niet bij de prijs inbegrepen, in totaal ongeveer 275,- euro). Hiernaast krijgen cursisten toegang tot onze e-learning omgeving. In de opleiding worden praktijkgerichte theorie en vaardigheidstraining afgewisseld. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van materiaal uit de werksituatie van de cursisten. Videobeelden van nationale en internationale mediators worden geanalyseerd.

Brochure

Wilt u meer informatie inzien? Via onderstaande knop kunt u de brochure van deze opleiding bekijken:

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 5.245. Dit is inclusief: koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving. De prijs is exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur (kosten ca. € 275,-). Het CvC is vrijgesteld van BTW.

Alternatieve locaties

U kunt deze opleiding ook volgen op de volgende locaties (klik op de knop voor meer informatie):

Programma"

Programma

Elk blok bestaat uit twee opvolgende cursusdagen en heeft een aantal hoofdthema’s.

Blok I

 • Omgaan met conflicten en conflictstijlen
 • Plaats van mediation binnen conflicthantering
 • Grondhouding en ethiek
 • Rol van communicatie
 • Communicatie- en mediationvaardigheden
 • Intakefase
 • En verder: formuleren individuele leerdoelen, opstellen werkplan, overzicht relevante literatuur, formeren van huiswerkgroepen, bespreken werkwijze en oefenopdrachten

Blok II

 • Structuur en strategie van mediation
 • Exploratiefase
 • Invalshoeken, escalatie en de-escalatie
 • Communicatie- en mediationvaardigheden
 • En verder: bespreken huiswerkopdrachten en literatuur

Blok III

 • Exploratiefase vervolg
 • Omgaan met emoties en tegenoverdracht
 • Reddersdriehoek en OVK-model
 • Caucus
 • Communicatie- en mediationvaardigheden
 • Omgaan met lastige situaties

Blok IV

 • De Onderhandelfase
 • Onderhandelen volgens de Harvard methode
 • Communicatie- en mediationvaardigheden
 • En verder: bespreken huiswerkopdrachten en voorbereiding eindopdracht

Losse dag – Juridische aspecten van Mediation

 • Mediationovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Klacht- en tuchtrecht
 • Ethiek
 • Lastige situaties

Blok V – finale fase

  • Afsluiting van de mediation
  • Integratie-oefening
  • Proefmediations en assessmentinstrument
  • Vervolgstappen na de opleiding: marketing van je mediationpraktijk, specialisaties
  • Eindopdrachten, individuele evaluatie, uitreiking certificaten
Persoon

Sprekers

 • Linda Couwenberg

  Linda Couwenberg (1974) is MfN-registermediator en jurist met ruime ervaring binnen de advocatuur en het bedrijfsleven. Als advocaat specialiseerde zij zich in het insolventierecht en trad zij regelmatig op als curator in faillissementen. Een aantal jaren was zij werkzaam als interim-jurist binnen het bedrijfsleven en de financiële sector. Als mediator richt Linda zich onder andere op zakelijke geschillen. Mediation in faillissementszaken heeft haar bijzondere aandacht. Linda is oprichter en partner van de Mediation Kamer Amsterdam (mediationkameramsterdam.nl) een samenwerkingsverband van zakelijke mediators. Sinds 2016 is Linda trainer voor het CvC en geeft zij maatwerktrainingen aan bedrijven en overheden op het gebied van conflictvaardigheden.

 • Linda Reijerkerk

  Linda Reijerkerk (1960) is directeur en opleider van het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Gedurende haar gehele arbeidzame leven heeft Linda trainingen ontwikkeld en gegeven: eerst als internationaal consultant op alle continenten. De laatste 10 jaar als inleider en trainer voor mensen die nieuwsgierig zijn naar Mediation of zelf mediator willen worden. In 2001 heeft zij tevens de opleiding tot professioneel coach afgerond. "In beweging brengen" is het credo van Linda. Dat doet zij als mediator wanneer zij vastzittende conflicten tegenkomt en partijen naar een oplossing weet te begeleiden. Of zij brengt - als coach - managers in beweging die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten. Als MfN (voorheen NMI) register mediator heeft zij meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van complexe mediationzaken. Zo heeft zij vele succesvolle mediations op het gebied van milieu- en ruimtelijke ordening op haar naam staan. Daarbij heeft zij conflicten die soms al meer dan 15 jaar 'vastzaten' tot een bevredigend einde weten te brengen. Vaak waren dit zogenaamde multiparty conflicten waarbij meerdere partijen betrokken waren, zoals een bedrijf, een provinciale of gemeentelijke overheid en burgers (bijvoorbeeld groepen van 2 tot ca 300 burgers). Linda is mediator bij de Raad van State voor milieu- en ruimtelijke ordeningszaken, en mediator bij de rechtbank voor zakelijke conflicten en arbeidsgeschillen.

 • Hans Bekkers

  Hans Bekkers is MfN-registermediator en heeft als specialisatie conflicten waarbij overheden, ondernemingen en burgers betrokken zijn. Als bestuurslid van de SMRO, Stichting Mediations in milieu en Ruimtelijke Ordening, draagt hij bij aan de ontwikkeling van het vakmanschap en de succesvolle inzet van mediators door overheden en bedrijven. Hij schreef onder andere mee aan de SMRO-uitgave: ‘Doorbreken van impasses, de praktijk van de leefomgevingsmediator’. Daarnaast voert hij als procesleider participatietrajecten en beleidsbemiddeling uit voor overheden en bedrijven. Hij zorgt voor voortgang en fungeert als neutrale verbindende schakel tussen bewoners, overheden en ondernemingen. Ook als schakel met het bestuur. Citaat van een gedeputeerde “Hans is een betrouwbare schakel in complexe bestuurlijke processen, snel schakelend van adviseur tot probleemoplosser zonder het einddoel van zijn opdrachtgever uit het oog te verliezen.” Hans geeft trainingen over mediation en beleidsbemiddeling, waarbij hij theorie weet te voorzien van ervaringen uit de praktijk.

 • Mirjam Duyser

  Mirjam Duyser (1965) werkt sinds vijf jaar als vaste trainer van het kernteam van het CvC en is daarnaast zelfstandig gevestigd MfN Registermediator (Kern Mediation) en MfN mediation-assessor. Als kerntrainer leidt zij cursisten op tot mediator. Daarnaast traint zij met veel plezier in maatwerktrainingen op het gebied van mediation en conflictvaardigheden die het CvC verzorgt, m.n. in de publieke sector, o.a. voor Defensie, de Nationale Ombudsman, Politie en gemeenten. Mirjam verzorgt verder trainingen voor buitenlandse opdrachtgevers van het CvC. Zij is lid van de Kwaliteitscommissie van het CvC die de kwaliteit van de mediation-opleiding monitort en aanbevelingen doet voor doorlopende verbetering van die opleiding. Vanaf 2004 was Mirjam betrokken bij verschillende trainingen op het gebied van mediation, mediationonderhandelingen en implementatie van mediationvaardigheden binnen de overheid, o.a. binnen de gemeente Gouda en het landelijk bureau van de Nederlandse Orde van Advocaten. Mirjam heeft verder gastcolleges gegeven op het gebied van mediation en conflictvaardigheden, o.a. internationaal voor Unesco IHE en de Universiteit van Utrecht. Sinds 2002 is zij T’ai Chi Chuan leraar en heeft zij ook workshops verzorgd op het gebied van de verbinding tussen mediation en T’ai Chi. Als mediator is Mirjam gespecialiseerd in conflicten waar de overheid partij bij is, zowel extern als intern, en tevens in groepsconflicten. Overige werkterreinen binnen haar mediation-praktijk zijn arbeidsconflicten, samenwerkingsconflicten en zakelijke conflicten. Mirjam is voorzitter van de commissie Regelgeving van het MfN en heeft de landelijke gedragsregels voor MfN mediators geformuleerd en begeleid. Als MfN-assessor begeleidt zij cursisten voor op het assessment en beoordeelt zij assessments. Eerder werkte Mirjam aan de Universiteit Leiden, als advocaat met aandachtsgebied bestuursrecht en als interim-jurist, m.n. in de publieke sector.

 • Frederique van Zomeren

  Frederique van Zomeren is gevestigd als zelfstandig trainer, MfN-registermediator en (team)coach. Ze is partner bij HAvZ Mediation dat gespecialiseerd is in business, arbeid en samenwerking, overheid, internationale mensenrechten en herstelrecht. Daarnaast is zij mede-oprichter van DoeDemocratie.nu, waarin zij burgers, overheid en ondernemers faciliteren om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen. Frederique werkt ook op doorverwijzing van de Rechtspraak. Frederique heeft een achtergrond in recht en internationale politiek. Ze heeft bij verschillende ministeries gewerkt en vertegenwoordigde Nederland en de EU bij de Verenigde Naties als voorzitter en lead negotiator bij onderhandelingen over toegang tot de rechter in milieuzaken. Ook werkte ze een aantal jaar in Brussel bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging. Ze faciliteerde internationale mediations en dialoog en werkte aan verbetering van de effectiviteit van internationale alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen. Frederique is voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging van professionals in mediation. Tevens is zij bestuurder van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Bij het Centrum voor Conflicthantering is Frederique docent voor de Mediationopleiding, de Specialisatie Mediation in Strafzaken / restorative justice en geeft zij maatwerktrainingen op het terrein van conflictvaardigheden. Frederique bewaakt de doelen van het programma zonder bang te zijn om buiten het vaste stramien te bewegen als dat nodig is.

 • Lenka Hora Adema

  Lenka Hora Adema is organisatiecoach (MOC), gespecialiseerd in conflicthantering (NMI registermediator ) en heeft veel ervaring met het begeleiden van organisatieveranderingen binnen overheden. Als (team)coach (NOBCO) richt zij zich met name op teamontwikkeling en het coachen van professionals en leidinggevenden. Als mediator is zij gespecialiseerd in conflicten met de overheid, samenwerkingsconflicten en arbeidsconflicten. Lenka is daarnaast opleider, intervisiebegeleider en assessor (CPION/CRKBO). Tot slot is zij redactielid van het vakblad voor mediators in Nederland (Tijdschrift Conflicthantering). Eerder werkte Lenka als advocaat, wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden en beleidsadviseur bij een ministerie. Lenka Hora Adema is instituut assesor bij het CvC en traint onder andere in de Mediationopleiding, de Specialisatie Arbeidsmediation en de Specialisatie Overheid Mediator.

 • Jacqueline Spierdijk

  Jacqueline is sinds 1998 mediator, en werkt sinds 2001 vanuit haar eigen praktijk in Den Haag. Zij bemiddelt doorgaans in contractuele verhoudingen tussen ondernemingen en instellingen. Huurrecht, leveringscontracten, distributieovereenkomsten, intellectuele eigendom, (beroeps)aansprakelijkheid. Kortom: conflicten die zich afspelen in een zakelijke omgeving. Meestal zijn die conflicten al aan een advocaat of rechterlijke instantie voorgelegd, of overwegen partijen die mogelijkheid. Jacqueline bemiddelt ook regelmatig in conflicten tussen overheid en burger. Voorheen was zij 12 jaar advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Nu geeft zij trainingen aan o.a. de Orde van Advocaten en de rechterlijke macht op het gebied van communicatie en mediation. Jacqueline maakt deel uit van de Tuchtcommissie voor mediators en publiceert met enige regelmaat over mediation. (o.a. Juridische aspecten van mediation (3e druk 2011), Advocaat in mediation - tips, trucs en blunders (sdu 2011) en Zakboek Mediation (2e druk 2013). Bij het CvC traint Jacqueline Spierdijk in de Mediationopleiding.

Review

Reviews over cursussen van Centrum voor Conflicthantering

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling