KiesUwCursus
Home Cursussen Mediationopleiding Haarlem

Mediationopleiding Haarlem


Het Centrum voor Conflicthantering is al sinds 1993 hét opleidingsinstituut tot erkend mediator en oplossingsgericht coach!

Nieuwe opleidingsdata voor 2020!

In de mediationopleiding van het CvC draait het om vakmanschap. Met de beste en zeer ervaren mediators en trainers van Nederland bieden wij u een opleiding waarmee u de vaardigheden en attitude van de mediator zich werkelijk eigen maakt. Het is ook mogelijk de opleiding te volgen op andere locaties, waaronder Den Bosch en Zwolle.

Doelen van de mediationopleiding Haarlem

 • Kennismaken met werkterreinen en werkzaamheden van de professionele mediator.
 • Ontwikkelen van een instrumentarium voor de mediator: mediationvaardigheden.
 • Integreren van deze werkzaamheden in de (werk)situatie van de deelnemers.
 • Structureren van het mediationproces.
 • Ontdekken en ontwikkelen van eigen specifieke kwaliteiten.
 • Beroepshouding en ethiek.
 • Inzicht verkrijgen in mogelijkheden en beperkingen van mediation.
 • Onderkennen plaats van mediation naast andere mogelijkheden voor het hanteren van conflicten.

Voor wie en ingangseisen

Voor deelname dient u te beschikken over HBO+/WO werk- en denkniveau. Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is maximaal 16 personen. De mediationopleiding is met name gericht op:

 • Bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, rechtshelpers in de meest uitgebreide zin.
 • Managers, afdelingshoofden, personeelsfunctionarissen en vertrouwenspersonen in organisaties.
 • Functionarissen, al dan niet in overheidsdienst of in bestuursfuncties, en deel uitmakend van organen die klagers of bezwaarden horen voordat de formele procesgang plaatsvindt.
 • Psychologen en professionele hulpverleners.
 • Zij die bemiddelingskwaliteiten in hun huidige of toekomstige functie willen inbouwen.

Werkwijze

De Mediationopleiding Haarlem bestaat uit 11 dagen training en is opgebouwd uit 5 blokken van telkens 2 dagen en een losse dag. De opleidingsduur is gemiddeld 6 tot 7 maanden. In de periode tussen de blokken komen cursisten bij elkaar in niet begeleide intervisiegroepen. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt aan de hand van vragen de lesstof uitgediept en met behulp van casuïstiek geoefend. Het CvC kiest er bewust voor de opleidingsdagen over een aantal maanden te spreiden, zodat cursisten de tijd hebben de vaardigheden en attitude van de mediator zich werkelijk eigen te maken. Houdt u er rekening mee dat naast de trainingsdagen er nog 16 uur intervisie en ongeveer 40 uur zelfstudie nodig is.

Cursisten ontvangen een syllabus (bij de prijs inbegrepen) en een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen lectuur (niet bij de prijs inbegrepen, in totaal ongeveer 275,- euro). Hiernaast krijgen cursisten toegang tot onze e-learning omgeving. In de opleiding worden praktijkgerichte theorie en vaardigheidstraining afgewisseld. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van materiaal uit de werksituatie van de cursisten. Videobeelden van nationale en internationale mediators worden geanalyseerd.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 5.245. Dit is inclusief: koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving. De prijs is exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur (kosten ca. € 275,-). Het CvC is vrijgesteld van BTW.

Alternatieve locaties

U kunt deze opleiding ook volgen op de volgende locaties (klik op de knop voor meer informatie):

Programma

Elk blok bestaat uit twee opvolgende cursusdagen en heeft een aantal hoofdthema’s.

Blok I

 • Omgaan met conflicten en conflictstijlen
 • Plaats van mediation binnen conflicthantering
 • Grondhouding en ethiek
 • Rol van communicatie
 • Communicatie- en mediationvaardigheden
 • Intakefase
 • En verder: formuleren individuele leerdoelen, opstellen werkplan, overzicht relevante literatuur, formeren van huiswerkgroepen, bespreken werkwijze en oefenopdrachten

Blok II

 • Structuur en strategie van mediation
 • Exploratiefase
 • Invalshoeken, escalatie en de-escalatie
 • Communicatie- en mediationvaardigheden
 • En verder: bespreken huiswerkopdrachten en literatuur

Blok III

 • Exploratiefase vervolg
 • Omgaan met emoties en tegenoverdracht
 • Reddersdriehoek en OVK-model
 • Caucus
 • Communicatie- en mediationvaardigheden
 • Omgaan met lastige situaties

Blok IV

 • De Onderhandelfase
 • Onderhandelen volgens de Harvard methode
 • Communicatie- en mediationvaardigheden
 • En verder: bespreken huiswerkopdrachten en voorbereiding eindopdracht

Losse dag – Juridische aspecten van Mediation

 • Mediationovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Klacht- en tuchtrecht
 • Ethiek
 • Lastige situaties

Blok V – finale fase

 • Afsluiting van de mediation
 • Integratie-oefening
 • Proefmediations en assessmentinstrument
 • Vervolgstappen na de opleiding: marketing van je mediationpraktijk, specialisaties
 • Eindopdrachten, individuele evaluatie, uitreiking certificaten

Sprekers

 • mr. Dick Allewijn

  Dick Allewijn (1952) is MfN-registermediator, trainer en bijzonder hoogleraar mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als mediator heeft hij een algemene praktijk, met als specialisatie conflicten waarin de overheid betrokken is. Als oud-bestuursrechter kent hij de dynamiek van die conflicten maar al te goed. Als mediator weet hij bruggen te slaan tussen de koele systeemwereld van de overheid en de warme leefwereld van de burger. Hij schreef hierover onder meer het boek: “Met de overheid om tafel, fair play aan beide kanten” (tweede druk, SDU 2013).

 • mr. Linda Couwenberg

  Linda Couwenberg (1974) is MfN-registermediator en jurist met ruime ervaring binnen de advocatuur en het bedrijfsleven. Als advocaat specialiseerde zij zich in het insolventierecht en trad zij regelmatig op als curator in faillissementen. Een aantal jaren was zij werkzaam als interim-jurist binnen het bedrijfsleven en de financiële sector. Als mediator richt Linda zich onder andere op zakelijke geschillen. Mediation in faillissementszaken heeft haar bijzondere aandacht. Linda is oprichter en partner van de Mediation Kamer Amsterdam (mediationkameramsterdam.nl) een samenwerkingsverband van zakelijke mediators. Sinds 2016 is Linda trainer voor het CvC en geeft zij maatwerktrainingen aan bedrijven en overheden op het gebied van conflictvaardigheden.

 • mr. Corine de Jong

  Corine de Jong is mediator-advocaat. Zij is gespecialiseerd in mediations op het gebied van arbeid, organisatie en samenwerking. Ook is ze de vaste mediator van het televisieprogramma 'Het Familiediner'. Zij is mediator en trainer van het eerste uur (1994). Als trainer bij het Centrum voor Conflicthantering is zij onder andere betrokken bij de Mediationopleiding, de Specialisatie Arbeidsmediation en maatwerktrainingen op het gebied van onderhandelen, nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht en trainingen mediationvaardigheden/conflicthantering voor overheidsorganisaties. Corine is altijd actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van mediation in Nederland, o.a. door deel uit te maken van de Commissie Kwaliteit van het Nederlands Mediation Instituut en de Accreditatiecommissie Basisopleiding tot mediator, waarvoor ze mede het protocol schreef.

 • drs. Linda Reijerkerk

  Linda Reijerkerk (1960) is directeur en opleider van het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Gedurende haar gehele arbeidzame leven heeft Linda trainingen ontwikkeld en gegeven: eerst als internationaal consultant op alle continenten. De laatste 10 jaar als inleider en trainer voor mensen die nieuwsgierig zijn naar Mediation of zelf mediator willen worden. In 2001 heeft zij tevens de opleiding tot professioneel coach afgerond. "In beweging brengen" is het credo van Linda. Dat doet zij als mediator wanneer zij vastzittende conflicten tegenkomt en partijen naar een oplossing weet te begeleiden. Of zij brengt - als coach - managers in beweging die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten. Als MfN (voorheen NMI) register mediator heeft zij meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van complexe mediationzaken. Zo heeft zij vele succesvolle mediations op het gebied van milieu- en ruimtelijke ordening op haar naam staan. Daarbij heeft zij conflicten die soms al meer dan 15 jaar 'vastzaten' tot een bevredigend einde weten te brengen. Vaak waren dit zogenaamde multiparty conflicten waarbij meerdere partijen betrokken waren, zoals een bedrijf, een provinciale of gemeentelijke overheid en burgers (bijvoorbeeld groepen van 2 tot ca 300 burgers). Linda is mediator bij de Raad van State voor milieu- en ruimtelijke ordeningszaken, en mediator bij de rechtbank voor zakelijke conflicten en arbeidsgeschillen.

 • mr. Jacqueline Spierdijk

  Jacqueline is sinds 1998 mediator, en werkt sinds 2001 vanuit haar eigen praktijk in Den Haag. Zij bemiddelt doorgaans in contractuele verhoudingen tussen ondernemingen en instellingen. Huurrecht, leveringscontracten, distributieovereenkomsten, intellectuele eigendom, (beroeps)aansprakelijkheid. Kortom: conflicten die zich afspelen in een zakelijke omgeving. Meestal zijn die conflicten al aan een advocaat of rechterlijke instantie voorgelegd, of overwegen partijen die mogelijkheid. Jacqueline bemiddelt ook regelmatig in conflicten tussen overheid en burger. Voorheen was zij 12 jaar advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Nu geeft zij trainingen aan o.a. de Orde van Advocaten en de rechterlijke macht op het gebied van communicatie en mediation. Jacqueline maakt deel uit van de Tuchtcommissie voor mediators en publiceert met enige regelmaat over mediation. (o.a. Juridische aspecten van mediation (3e druk 2011), Advocaat in mediation - tips, trucs en blunders (sdu 2011) en Zakboek Mediation (2e druk 2013). Bij het CvC traint Jacqueline Spierdijk in de Mediationopleiding.

 • Hans Bekkers

  Hans Bekkers is MfN-registermediator en heeft als specialisatie conflicten waarbij overheden, ondernemingen en burgers betrokken zijn. Als bestuurslid van de SMRO, Stichting Mediations in milieu en Ruimtelijke Ordening, draagt hij bij aan de ontwikkeling van het vakmanschap en de succesvolle inzet van mediators door overheden en bedrijven. Hij schreef onder andere mee aan de SMRO-uitgave: ‘Doorbreken van impasses, de praktijk van de leefomgevingsmediator’. Daarnaast voert hij als procesleider participatietrajecten en beleidsbemiddeling uit voor overheden en bedrijven. Hij zorgt voor voortgang en fungeert als neutrale verbindende schakel tussen bewoners, overheden en ondernemingen. Ook als schakel met het bestuur. Citaat van een gedeputeerde “Hans is een betrouwbare schakel in complexe bestuurlijke processen, snel schakelend van adviseur tot probleemoplosser zonder het einddoel van zijn opdrachtgever uit het oog te verliezen.” Hans geeft trainingen over mediation en beleidsbemiddeling, waarbij hij theorie weet te voorzien van ervaringen uit de praktijk.

 • mr. Frederique van Zomeren

  Frederique van Zomeren is gevestigd als zelfstandig trainer, MfN-registermediator en (team)coach. Ze is partner bij HAvZ Mediation dat gespecialiseerd is in business, arbeid en samenwerking, overheid, internationale mensenrechten en herstelrecht. Daarnaast is zij mede-oprichter van DoeDemocratie.nu, waarin zij burgers, overheid en ondernemers faciliteren om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen. Frederique werkt ook op doorverwijzing van de Rechtspraak. Frederique heeft een achtergrond in recht en internationale politiek. Ze heeft bij verschillende ministeries gewerkt en vertegenwoordigde Nederland en de EU bij de Verenigde Naties als voorzitter en lead negotiator bij onderhandelingen over toegang tot de rechter in milieuzaken. Ook werkte ze een aantal jaar in Brussel bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging. Ze faciliteerde internationale mediations en dialoog en werkte aan verbetering van de effectiviteit van internationale alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen. Frederique is voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging van professionals in mediation. Tevens is zij bestuurder van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Bij het Centrum voor Conflicthantering is Frederique docent voor de Mediationopleiding, de Specialisatie Mediation in Strafzaken / restorative justice en geeft zij maatwerktrainingen op het terrein van conflictvaardigheden. Frederique bewaakt de doelen van het programma zonder bang te zijn om buiten het vaste stramien te bewegen als dat nodig is.

Reviews over cursussen van Centrum voor Conflicthantering

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling