KiesUwCursus
Home Cursussen Sluiten van drugspanden

Sluiten van drugspanden

16 november 2023 – Utrecht

 • Toepassing artikel 13b Opiumwet in de praktijk
 • In 3 uur alles op een rij
 • Overzicht actuele jurisprudentie
 • Met praktijkcases 

Inleiding

Sinds de introductie van artikel 13b in de Opiumwet heeft de burgemeester een machtig wapen in handen in de aanpak van drugscriminaliteit en de daarmee verbonden gevolgen voor de leefomgeving. Het artikel geeft hem de bevoegdheid woningen en bedrijfsruimten te sluiten waar een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen. Er is inmiddels veel jurisprudentie over de toepassing van artikel 13b. De bevoegdheid staat onder grote belangstelling van de wetenshap en ook de rechtspraak, mede door de gegroeide toepassingspraktijk van het artikel.

Inhoud en resultaat

In deze middagcursus wordt u meegenomen in artikel 13b Opiumwet en de daarover gevormde jurisprudentie. Daarbij zullen onder meer de volgende vragen aan de orde komen;

 • Wat houdt de bevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet in en wat is het doel ervan?
 • Wanneer kan artikel 13b worden toegepast?
 • Is het belangrijk om beleidsregels te hanteren voor de toepassing van 13b?
 • Hoe beoordeel je of aangetroffen drugs voor de handel bestemd is?
 • Is eerst een waarschuwing nodig of mag de burgemeester ook meteen al tot sluiting van een drugspand over gaan?
 • Kun je een woning sluiten waar een gezin met kinderen woont en wat is daarbij de betekenis van het EVRM en het Kinderrechtenverdrag?
 • Welke actuele ontwikkelingen zijn er gaande en wat heeft dat voor gevolgen voor de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet.

Doel van deze praktijkgerichte cursus is een stevig houvast te bieden voor toepassing van artikel 13b, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.

Doelgroep

De middagcursus is bestemd voor handhavingsjuristen, juristen algemeen juridische zaken/openbare ordehandhaving en juristen bijzondere wetten bij gemeenten. Daarnaast is de cursus interessant voor advocaten, beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid, medewerkers van het RIEC, Politie en Openbaar Ministerie.

Programma

 • Inhoud artikel 13b Opiumwet
 • Doelen van artikel 13b Opiumwet
 • Verkoop, aflevering, verstrekking of daartoe aanwezig
 • Onderscheid woningen en lokalen
 • Onderscheid hard- en softdrug
 • Uitbreiding naar voorbereidingshandelingen in 2019
 • Kwalificatie voorbereidingshandeling
 • Sluiting woning na eerste overtreding?
 • Rechtsontwikkeling: van bevoegdheid naar accent op de belangenafweging
 • Bijzondere omstandigheden (4:84 Awb)
 • Karakter sanctie: punitief of reperatoir?
 • Ondersteuning burgemeester bij het vinden van vervangende woonruimte
 • De gevraagde conclusie in 2021 aan staatraden A-G Widdershoven en Wattel
 • WODC-onderzoek vanuit het Ministerie van Justitie
 • Praktijkcases

Sprekers

 • Franc Pommer

  Franc is een ervaren advocaat (sinds 2008) en als partner verbonden aan Hekkelman advocaten. Hij heeft een toonaangevende praktijk op het gebied van openbare orderecht en ondermijning met landelijke bekendheid. Door zijn expertise op dit gebied en op het gebied van bestuurlijke handhaving is Franc voor overheidsinstanties een vaste adviseur en sparringpartner als het gaat om uitdagingen bij de aanpak van ondermijning en complexe zaken met impact op de openbare orde en leefomgeving. Een bijzondere aandacht daarbij heeft hij voor de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet), waarover hij onder andere – net als over andere openbare orde vraagstukken – publiceert en doceert in verschillende gerenommeerde vakbladen en bij verschillende instanties.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling