KiesUwCursus
Home Cursussen Masterclass: Sluiten van drugspanden

Masterclass: Sluiten van drugspanden

Sinds de introductie van artikel 13b in de Opiumwet heeft de burgemeester een machtig wapen in handen in de strijd tegen drugscriminaliteit en -overlast. Het artikel geeft hem de bevoegdheid woningen en bedrijfsruimten te sluiten waar een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen. Er is inmiddels veel jurisprudentie over de toepassing van artikel 13b, wat laat zien dat op grote schaal gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid.

In deze masterclass wordt u meegenomen in artikel 13b Opiumwet en de daarover gevormde jurisprudentie. Daarbij zullen onder meer de volgende vragen aan de orde komen

 • Wanneer kan artikel 13b worden toegepast?
 • Is het belangrijk om beleidsregels te hanteren voor de toepassing van 13b?
 • Hoe beoordeel je of aangetroffen drugs voor de handel bestemd is?
 • Is eerst een waarschuwing nodig of mag de burgemeester ook meteen al tot sluiting van een drugspand over gaan? 
 • Kun je een woning sluiten waar een gezin met kinderen woont?
 • Wat is in dat geval de betekenis van het EVRM en het Kinderrechtenverdrag?

Doel van deze praktijkgerichte masterclass is een stevig houvast te bieden voor toepassing van artikel 13b, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.

Doelgroep

De masterclass is bestemd voor handhavingsjuristen, juristen algemeen juridische zaken/openbare ordehandhaving en juristen bijzondere wetten bij gemeenten. Daarnaast is de masterclass interessant voor advocaten, beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid, medewerkers van het RIEC, Politie en Openbaar Ministerie.

Programma

Cursus 13.30 – 16.45 uur

 • Inhoud artikel 13b Opiumwet
 • Verkoop, aflevering, verstrekking of daartoe aanwezig
 • Sluiting woning na eerste overtreding?
 • Bijzondere omstandigheden (4:84 Awb)
 • Karakter sanctie: punitief of reperatoir?
 • Praktijkcases

Sprekers

 • Jan van der Grinten

  Jan van der Grinten is advocaat bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam waar hij leiding geeft aan de bestuursrechtsectie. Jan geeft juridische en juridisch-strategische adviezen aan overheden, bedrijven en instellingen, wordt regelmatig gevraagd voor second opinions en procedeert veelvuldig in bestuurs- en civielrechtelijke zaken.

 • Anita van den Berg

  Anita is eveneens advocaat bij Kennedy Van der Laan. Zij is expert in het bestuursrecht. Haar praktijk omvat advies en procesvoering over de Wet bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), de Wet openbaarheid van bestuur en toezicht en handhaving door Nederlandse bestuursorganen, waaronder de handhaving van de openbare orde.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling