KiesUwCursus
Home Cursussen Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht

Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht

In één dag op de hoogte van de verschillende RO-instrumenten uit de Wro, Wabo en Chw!

Na het volgen van deze training kunt u het systeem van de RO-wetgeving doorgronden en kent u de voor- en nadelen van de verschillende procedures. 

Tevens bent u op de hoogte van de trends en ontwikkelingen, die de jurisprudentie van de afgelopen drie jaren te zien geven en weet u wat de Omgevingswet gaat brengen. Daarmee beschikt u over belangrijke informatie voor de praktijk.

Met name wordt aandacht besteed aan:

 • Voor welke situaties deze instrumenten kunnen worden ingezet en welke keuzes er daarbij zijn.
 • De voor- en nadelen van de keuzes voor zowel gebiedsontwikkeling als projectontwikkeling.
 • De samenhang van het wetssysteem en de relaties met andere beleidssectoren en rechtsgebieden.
 • Rechtbescherming in RO-recht

Deze cursus is bestemd voor:

 • Afdelingshoofd/Teamleider
 • Vergunningverlener 
 • Overheidsjurist
 • Beleidsmedewerker

Het genoemde bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus Ruimtelijke ordeningsrecht duurt netto zes uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma

9:00 – 16:30 uur
Tijdens deze cursus worden de RO-instrumenten op verdiepend niveau behandeld.

Ochtend:

 • Wro: structuurvisie, bestemmingsplan, beheersverordening en coördinatiebepalingen;
 • Wabo: (deel)omgevingsvergunning voor het afwijken van bestemmingsplannen;
 • Chw: projectuitvoeringsbesluit, bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en andere mogelijkheden voor gebieds- en projectontwikkeling op grond van deze wet;
 • de voor- en nadelen van de verschillende instrumenten;
 • totstandkomingsprocedures;
 • rechtsbeschermingsprocedures;
 • de relatie met grondexploitatie
 • RO-instrumentarium in de Omgevingswet.

Middag:

In het middaggedeelte wordt de in de ochtend opgedane kennis toegepast op een casus in workshopverband. Daarbij krijgen de deelnemers een rol toebedeeld. Vervolgens moet aan de hand van vragen met elkaar een oplossing voor de casus worden bedacht die een win-winsituatie oplevert en waarbij de schoonheidsprijs wordt ontvangen.

Het programma is van 9.30 tot 16.30 uur:

09.00 uur Inloop
09.30 uur Aanvang programma
10.45 uur Pauze
11.00 uur Vervolg programma
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vervolg programma
14.45 uur Pauze
15.00 uur Vervolg programma
16.30 uur Einde programma

Sprekers

 • Tom Thijssen

  Tom is senior jurist bij Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht en heeft een ruimte ervaring als juridisch en beleidsmatig adviseur binnen het omgevingsrecht.

 • Yuval Schönfeld

  Yuval is senior jurist bij Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht. Hij heeft een ruime ervaring op gebied van het omgevingsrecht. Naast advisering vanuit kantoor over verschillende ruimtelijke ordeningskwesties, heeft hij de nodige praktijkervaring opgedaan tijdens detacheringen bij gemeenten, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de provincie Limburg en sinds 2017 als jurist VTH bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling