console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
€ 540,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Masterclass Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

Masterclass Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

Info

WETGEVING, JURISPRUDENTIE EN ACTUEEL OCW-BELEID VOOR PROFESSIONALS IN PO EN VO

Medezeggenschap is belangrijk omdat het school en bestuur verbindt. Met medezeggenschap kunnen ouders, leraren en leerlingen zich uitspreken over beleidsvoornemens van het bestuur en kan het bestuur leren van hun inbreng. Daar horen rechten en plichten bij, die zijn opgenomen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In deze Masterclass nemen de docenten u mee langs de hoofdlijnen van deze wet en bespreken zij met u de actualiteit van relevant OCW-beleid. Ook staan zij uitgebreid stil bij actuele jurisprudentie over medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

Leerdoelen
De cursist is na afloop op de hoogte van de hoofdlijn en actualiteit van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. De relevante wetgeving wordt uiteengezet; tevens wordt ingegaan op jurisprudentie en actueel OCW-beleid. De cursist kan deze kennis in de praktijk van beleidsadvisering en -ontwikkeling en rechtshulpverlening toepassen. De belangrijkste uitspraken en literatuur zijn geordend in de reader zodat relevante informatie eenvoudig is terug te vinden.

Doelgroep
Voor alle professionals die in of voor het primair en voortgezet onderwijs werkzaam zijn en die betrokken zijn bij / geïnteresseerd zijn in medezeggenschap.
Voor effectieve deelname aan de Masterclass is basiskennis van het Nederlands recht aanbevolen.

De Masterclass bestaat uit twee interactieve colleges van elk drie uur die op één dag worden aangeboden.

College 1 – Hoofdlijnen medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs 

Leerdoelen:   

 • inzicht in de totstandkoming en functie van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en recent OCW-beleid m.b.t. medezeggenschap 
 • kennis van de opbouw van de WMS en deze kunnen gebruiken bij medezeggenschapsaangelegenheden in en rond de school 
 • begrip van de rechten en plichten rond medezeggenschap, inclusief de advies- en instemmingsbevoegdheden 
 • kunnen situeren van medezeggenschapsorganen (GMR, MR, deelraden) ten opzichte van elkaar, hun achterbannen en de rechtspersoon (bevoegd gezag, intern toezicht)

College 2 – Verdieping medezeggenschap: geschillen en samenwerkingssituaties

Leerdoelen:   

 • Inzicht in de geschillenprocedures volgens de WMS en deze indien nodig kunnen toepassen 
 • Kennis van enkele markante en recente uitspraken inzake medezeggenschapsgeschillen 
 • Begrip van relatie tussen medezeggenschap in en rond de school en medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
 • Duiden van vormgevingsvraagstukken medezeggenschap in integrale kindcentra (ikc’s) en bij doorlopende leerroutes vmbo-mbo
Programma"

Programma

De Masterclass bestaat uit twee interactieve colleges van elk drie uur die op één dag worden aangeboden.

Dinsdag 1 oktober 2019.

09.30 – 10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur: College 1, deel 1
10.30 – 10.45 uur: Pauze
11.45 – 13.15 uur: College 1, deel 2
13.15 – 14.00 uur: Lunchpauze
14:00 – 15.30 uur: College 2, deel 1
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 17.15 uur: College 2, deel 2

Persoon

Sprekers

 • Prof. dr. Renée van Schoonhoven

  Bijzonder hoogleraar onderwijsrecht, in het bijzonder beroepsonderwijs, bij de Vrije Universiteit

 • Mr. Kees Jansen

  Jurist bij Verus

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling