KiesUwCursus
Home Cursussen Masterclass – Herstelrecht als innovatie van het strafrecht

Masterclass – Herstelrecht als innovatie van het strafrecht

Bestemd voor: advocaten, overheidsjuristen, juristen/juridisch medewerkers werkzaam bij de rechterlijke macht, bedrijfsjuristen en notarissen met affiniteit voor het onderwerp.

Deze masterclass behandelt alle recente ontwikkelingen zoals:
– wet- en regelgeving,
– beleid en praktijk op het terrein van herstelrecht,
– bemiddeling in strafzaken en elementen van herstelgericht wat werkzaam is voor uw beroepspraktijk.

Doel van deze masterclass levert u een nieuwe blik op de strafrechtspraktijk, geeft u inzicht in het inzetten en hanteren van herstelrechtelijke interventies zoals bemiddeling en verrijkt uw beroepspraktijk met tal van herstelrechtelijke opties.

De masterclass ligt in het verlengde van andere activiteiten van de Sdu zoals de herziening van het Handboek Mediation in Strafzaken en de grote vlucht die het herstelrecht en meer specifiek, bemiddeling in strafzaken in Nederland nemen. 

“Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om buitenrechtelijke geschillenbeslechting zoals mediation uit te breiden(…). Als onderdeel van deze innovatieagenda wordt ook bezien of herstelrecht een prominentere rol kan krijgen”

“Mede afhankelijk van de uitkomsten van de Beleidsdoorlichting Justitiële Jeugdsancties, zal worden bezien welke mogelijkheden er zijn om de doelmatigheid en doeltreffendheid van jeugdsancties te verhogen. Herstelrecht krijgt in het jeugdrecht een meer prominente rol.”

(Bron: ‘Vertrouwen in de Toekomst’, coalitieakkoord oktober 2017)

Programma

09:00 – 09:30 Ontvangst met koffie en thee
09:00 – 09:30 Kennismaking aan de hand van stellingen
10:00 – 10:30 Introductie: theorie, beginselen en historie van herstelrecht
10:30 – 10:45 Pauze
10:45 – 11:15 Herstelrecht: hoe werkt het?
11:15 – 12:15 Actuele wet- en regelgeving herstelrecht, proeve van wetgeving en aanpalende onderwerpen
12:15 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:30 Dialoog aan de hand van stellingen
13:30 – 14:15 De herstelrechtelijke praktijk anno 2017: spelers, modaliteiten, fasering en krachtenveld
14:15 – 14:45 De praktijk van de strafrechtmediator en casuïstiek
14:45 – 15:00 Pauze
15:00 – 16:30 Herstelrecht en uw eigen beroepspraktijk: perspectieven, samenwerking, handvatten
16:30 – 17:00 Wrap up en laatste vragen

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling