KiesUwCursus
Home Cursussen Live Online Cursus Actualiteiten Ontslag via UWV

Live Online Cursus Actualiteiten Ontslag via UWV

Er zijn veel actuele ontwikkelingen rondom ontslag via UWV. Bijvoorbeeld de 3 nieuwe sets Uitvoeringsregels, die gelden sinds 1 april 2023.

Bovendien neemt het aantal reorganisaties flink toe door o.a. de aanhoudende inflatie, bedrijven die belastingschulden en/of NOW subsidie moeten terugbetalen, etc.

Bereid u hier op voor en schrijf u nu in voor deze live online cursus met UWV manager Jan Meijer. In 3 uur bent u weer helemaal up to date: u kunt direct in de middag met de nieuwtjes aan de slag!

Jan Meijer bespreekt onder andere met u:
– de inhoud van de gewijzigde/aangevulde Uitvoeringsregels per 1 april 2023, waaronder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en collectief ontslag (WMCO);
-actuele jurisprudentie rondom bedrijfseconomisch ontslag (A-grond) en de vertaalslag daarvan naar de ontslagpraktijk;
– meer ‘menselijke maat’ bij de uitvoering van de ontslagtaak: wat merkt u hiervan in de praktijk?
– de stand van zaken rondom de in de Voortgangsbrief van 3 april 2023 door de Minister aangekondigde arbeidsmarkt-maatregelen en de effecten daarvan op onder meer de UWV ontslagprocedure.

Programma

9.25 uurToegang tot Zoom

9.30 uurActualiteiten UWV procedure – Jan Meijer

 • De gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
 • Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag, in het bijzonder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en de Wet melding collectief ontslag (WMCO)
 • In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?

Actualiteiten Bedrijfseconomisch ontslag

 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Enkele praktijkgevallen.
 • De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt?
10.30 uurKorte pauze

10.40 uurActualiteiten Bedrijfseconomisch ontslag (vervolg)

 • Belangrijke opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling):
  • werknemer werkt al enige tijd in een andere functie dan die waarin hij werd aangesteld;
  • werkgever laat oude functie(s) vervangen en creërt nieuwe functie(s) (stoelendansmethode);
  • werkgever onderbouwt de onderlinge uitwisselbaarheid van functies met een rapport van een externe;
  • werkgever verklaart dat functiebeschrijvingen tijdens en ten behoeve van de UWV-procedure zijn gemaakt.
 • Belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing (start van de inspanning tot herplaatsing; aanvang en einde redelijke termijn; rol van werkgever en werknemer bij herplaatsing; reikwijdte en norm bij herplaatsing), onder meer voortvloeiende uit jurisprudentie op de A- en de B-grond
11.40 uurKorte pauze

11.50 uurActualiteiten Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

 • toetsings criteria en jurisprudentie (B-grond)
 • de gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • wat als de werkgever geen verklaring van de bedrijfsarts en/of een WIA-beschikking van UWV kan overleggen?;
 • jurisprudentie rondom ‘eigen werk in aangepaste vorm’;
 • actualiteiten rondom de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging.
12.50 uurEinde cursus

Sprekers

 • mr. Jan Meijer

  Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Lexlumen

Wat vonden uw vakgenoten?

Bert Lassche

Goede training, echter het lijkt erop alsof met deze online training voldaan wordt aan de opleidingseis voor de Wwwft, waarvoor echter, tenzij ik dat verkeerd zie, 2 uur / opleidingspunten vereist zijn

Edy Hoogendam

Zeer goede docent en actueel voor mijn praktijk

8.0
2 totaal
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling