KiesUwCursus
€ 245,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Lezing Actualiteiten Pensioenrecht I (online)

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht I (online)

Actuele ontwikkelingen op het gebied van Pensioenrecht

Het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen staat vol met open normen die verdere invulling behoeven. Dat geeft vrijheid, maar ook onzekerheid. Hoe hiermee om te gaan? Geeft de wetgever niet te weinig sturing? In hoeverre mag de toezichthouder deze normen invullen? Kunnen we lessen trekken uit het privaatrecht?

Tevens staan we stil bij de 100ste pensioenlezing. Twee speciale gastsprekers geven hun visie op de rol van pensioenfondsen en op de zorgtaak van pensioenuitvoerders.

Voor wie is deze cursus?
De actualiteitenlezingen zijn gericht op een ieder die zich met pensioenvraagstukken bezighoudt. Dit varieert van de pensioenjurist, de pensioenrechtadvocaat tot de pensioenadviseur, maar is ook zeer de moeite waard voor degenen die zich met arbeidsvraagstukken bezighouden en o.a. ook voor actuarissen, accountants, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie, vakbonden, ondernemingsraden, notariaat en overheden.  De actualiteitenlezingen zijn ook gericht op advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.

Algemene informatie over de actualiteitenlezingen Pensioenrecht
De VU Law Academy en het Expertisecentrum Pensioenrecht aan de VU organiseren jaarlijks een serie van 4 lezingen over de meest actuele ontwikkelingen binnen het pensioenrecht. In elke lezing voeren gerenommeerde sprekers het woord. Het doel van de lezingen is het inventariseren, verkennen en bekritiseren van de juridische aspecten daarbij inbegrepen de fiscale invalshoek rondom pensioenen. De lezingen gaan over concrete en specifieke onderwerpen. Het is echter goed denkbaar dat op het tijdstip van de lezing een ander onderwerp actueel is, bijvoorbeeld een belangrijke rechterlijke uitspraak of wetsvoorstel. Bij elke lezing zullen de eerste 20 tot 30 minuten ingevuld worden met het bespreken van de actualiteit van dat moment.

Volgende lezingen:

Niveau

Verdieping (enige basiskennis vereist).

Programma

Datum en tijd: woensdag 16 maart 2022, van 14:00-17:00 uur: online college.

Sprekers

 • Prof. dr. Erik Lutjens

  Hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

 • Bart Joosen

  Bijzonder hoogleraar Financieel recht, Vrije Universiteit Amsterdam

 • Albert van Marwijk Kooy

  Docent/onderzoeker Universiteit Leiden, raadsheer plv Gerechtshof Den Haag

 • Mark Boumans

  Beleidsadviseur Montae & Partners en verbonden aan het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit.

 • Ger Jaarsma

  Voorzitter Pensioenfederatie

 • Harold Herbert

  Directeur Verbond van Verzekeraars.

Editie(s)

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling