KiesUwCursus
Home Cursussen LegalPlanet Ondernemingsrechtcongres 2023

LegalPlanet Ondernemingsrechtcongres 2023

Op 15 december 2023 vindt het 6de LegalPlanet Ondernemingsrechtcongres plaats! Topdocenten, Arpi Karapetian, Priscilla Mathey-Bal, Sandra Rietveld, Joti Roest, Marleen van Uchelen-Schipper en Hans Vetter, bespreken onder leiding van dagvoorzitter Femke Damsteegt, de actualiteiten in het ondernemingsrecht uitgebreid! Hier wilt u toch ook (weer) bij zijn? Reserveer 15 december 2023 daarom alvast in uw agenda en schrijf u hier in voor het LegalPlanet Ondernemingsrechtcongres 2023, zodat u verzekerd bent van een plek!

U krijgt in één dag het overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht van 2023 door de meest toonaangevende sprekers, afkomstig uit de rechterlijke macht, academie en advocatuur.

Onder leiding van dagvoorzitter mr. Femke Damsteegt behandelen zij onder meer de volgende onderwerpen:

 • Actualiteiten Personenvennootschappen – mr. dr. Priscilla Mathey-Bal (Rechter bij de rechtbank Noord-Nederland)
 • Actualiteiten Bestuurdersaansprakelijkheid – mr. dr. Arpi Karapetian (Universitair docent privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen)
 • Europees vennootschapsrecht: duurzaam ondernemen, digitalisering, dual class shares – prof. mr. Joti Roest (Hoogleraar ondernemingsrecht, UvA)
 • Actualiteiten Geschillen – mr. Hans Vetter (Rechter in de Rechtbank Den Haag)
 • Actualiteiten Non-profit organisatie – mr. dr. Marleen van Uchelen-Schipper (Universitair hoofddocent aan de UvA en kandidaat-notaris bij Houthoff)
 • Actualiteiten Corporate Governance – mr. Sandra Rietveld (Senior Staff Associate bij Stibbe)

Na het volgen van het LegalPlanet Ondernemingsrechtcongres 2023 bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste ervaringen, ontwikkelingen en actualiteiten om in het nieuwe jaar uw cliënten nog beter te kunnen bedienen. Een absolute must voor een ieder die zich met Ondernemingsrecht bezighoudt.

De verdere invulling van het programma wordt vanwege het actuele karakter kort voor het congres definitief vastgesteld.

Doelgroep: advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
Niveau: actualiteiten en verdieping

Programma

8.30 Ontvangst met koffie en thee

9.00 Welkomstwoord van de dagvoorzitter

9.05 Actualiteiten Personenvennootschappen – Priscilla Mathey-Bal

10.05 Actualiteiten Non-profit organisatie – Marleen van Uchelen – Schipper

11.05 Pauze

11.30 Actualiteiten Corporate Governance – Sandra Rietveld

Sandra Rietveld bespreekt actuele ontwikkelingen op het gebied van corporate governance. Zij zal onder meer aandacht schenken aan de Diversiteitswet en het verwachte wetsvoorstel voor de digitale algemene vergadering van rechtspersonen.

12.30 Lunchbuffet

13.15 Kort woord van de dagvoorzitter

13.20 Actualiteiten Bestuurdersaansprakelijkheid – Arpi Karapetian

Arpi Karapetian gaat in op actuele ontwikkelingen in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheidsgrondslagen van art. 2:248 BW en de onrechtmatige daad’.

14.20 Pauze

14.35 Actualiteiten Geschillen – Hans Vetter

Ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur over geschillen in de NV, de BV en de personenvennootschap staan centraal. De aandacht zal voor wat betreft de kapitaalvennootschappen vooral gericht zijn op de enquêteprocedure, de wettelijke geschillenregeling en de procedure waarin de nietigheid en vernietiging van besluiten centraal staan. (Ook) procedurele aspecten komen aan bod. Bij de personenvennootschappen zal de aandacht met name uitgaan naar geschillen over de beëindiging van de samenwerking en de voortzetting van de onderneming.

15.35 Pauze

15:50 Europees vennootschapsrecht: duurzaam ondernemen, digitalisering, dual class shares – Joti Roest

Stand van zaken rond het Richtlijnvoorstel (2022) inzake passende zorgvuldigheid op het gebied van duurzaamheid (‘CSDDD’)
Een nieuwe Digitaliseringsrichtlijn (2023)
De voorstellen om de publieke kapitaalmarkt aantrekkelijker te maken voor MKB-ondernemingen onder andere door de introductie van aandelenstructuren met meervoudig stemrecht (2022).

16:50 Afsluiting door de dagvoorzitter

17:00 Einde congres

Sprekers

 • Mr. dr. A. Karapetian

  Universitair docent privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

 • prof. mr. J. Roest

  Hoogleraar ondernemingsrecht, UvA

 • mr. dr. F. Damsteegt

  Senior rechter A en rechter-commissaris insolventiezaken bij de Rechtbank Rotterdam.

 • mr. dr. P.P.D. Mathey-Bal

  Rechter bij de rechtbank Noord-Nederland

 • mr. H. J. Vetter

  Mr. Hans Vetter is Rechter in de rechtbank Den Haag.

 • mr. dr. M.J. van Uchelen-Schipper

  Universitair hoofddocent aan UvA en kandidaat-notaris bij Houthoff

 • mr. S. Rietveld

  Senior Staff Associate bij Stibbe

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van LegalPlanet

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling