KiesUwCursus
Home Cursussen Legal English: terminologie en context (e-learning)

Legal English: terminologie en context (e-learning)

Het Anglo-Amerikaanse recht verschilt in bepaalde onderdelen sterk van het Nederlandse recht. Dit geldt voor zowel een aantal contractrechtelijke aspecten als voor een aantal goederenrechtelijke aspecten.

‘Legal English: terminologie en context ’is een praktische handleiding voor het interpreteren van Anglo-Amerikaans juridisch vocabulaire dat meestal onbedoeld in het Nederlandse recht is ‘geïmporteerd’ via Engelstalige contracten. Vaak is de opsteller van het contract zich er niet van bewust dat er eigenlijk wat anders staat dan hij bedoelt. Een Anglo-Amerikaanse juridische term heeft niet altijd dezelfde betekenis als het Nederlandse begrip dat met die term in het Engels wordt vertaald. Ook heeft een Anglo-Amerikaans juridisch concept vaak een andere reikwijdte dan het Nederlandse juridische concept, hetgeen tot misverstanden kan leiden of ongewenste gevolgen kan hebben wanneer een oorspronkelijk onder het Anglo-Amerikaanse recht opgesteld contract als format dient voor een Engelstalig contract waarop Nederlands recht van toepassing is. Is een ‘right of pledge’ bijvoorbeeld de juiste vertaling voor ‘pandrecht’? Wat wordt er nu precies bedoeld met een ‘representation’ in het kopje ‘representations and warranties’?

Deze nascholing is opgedeeld in de volgende blokken:

  • Blok A  Gebruik juridische terminologie in Engelstalige contracten naar Nederlands recht I
  • Blok B Gebruik juridische terminologie in Engelstalige contracten naar Nederlands recht II
  • Blok C  Gebruik juridische terminologie in Engelstalige contracten voor contractuele zekerheden naar Nederlands recht
  • Blok D  Tips voor gebruik Engelse juridische terminologie in contracten naar Nederlands recht

Blok A en Blok B gaan in op een aantal contractuele aspecten van het Anglo-Amerikaanse recht, omdat anders niet te begrijpen valt waarom bepaalde Engelse juridische termen tot misverstanden en/of problemen kunnen leiden wanneer deze in een Engelstalig contract naar Nederlands recht worden gebruikt.
In Blok C komen bepaalde goederenrechtelijke Engelse termen langs die als vertaling van goederenrechtelijke zekerheden worden gebruikt.
Blok D biedt een uitgebreid en praktisch overzicht van tips voor het gebruik van Engelse juridische terminologie.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze nascholing:

  • weet u wat een bepaalde juridische term in het Engels nu eigenlijk inhoudt;
  • heeft u meer inzicht in de te gebruiken terminologie wanneer u een contract in het Engels opstelt of een Engelstalig contract moet beoordelen; en
  • bent u zich bewust dat u soms Engelse juridische termen gebruikt als vertaling voor Nederlandse juridische termen hoewel de termen/rechtsfiguren niet dezelfde strekking hebben – maar ja, de term is nu eenmaal ingeburgerd of er is geen andere term.

Programma

De eLearning van JurisDidact is geen webinar. Bij een live webinar dient u in te loggen op het aanvangstijdstip van de webinar. Bij JurisDidact kunt u 24/7 inloggen op de eLearning, wanneer u het schikt. Bij eLearning bent u dus niet gebonden aan tijd en plaats. U kunt altijd gebruikmaken van de online omgeving (cursussen worden actueel gehouden).

Auteur

  • Marja Slager

    Mr. drs. Marja Slager is zowel Anglist als jurist en heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in juridische terminologie in het Engels. Zij doceert de vakken Legal English en English Legal Terminology aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Ook geeft zij lezingen en cursussen Juridisch Engels bij advocatenkantoren en voor juridische afdelingen van overheidsinstellingen. Daarnaast is zij beëdigd tolk-vertaler.

Reviews over cursussen van JurisDidact

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling