KiesUwCursus
Home Cursussen Leergang Vluchtelingenrecht module C

Leergang Vluchtelingenrecht module C

Verdiep je kennis van het vluchtelingenrecht

Ben je advocaat of (overheids)jurist in het vreemdelingenrecht? Met deze uitdagende cursus verdiep je je kennis op het gebied van vluchtelingen-/asielrecht. Deze module maakt deel uit van de OSR Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk. Module C is de laatste in de reeks. Voordat je module C kunt volgen, moet je eerst modules A en B van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk afronden (deze gaan over regulier vreemdelingenrecht). En let op: module C vindt slechts 1 keer per jaar plaats!

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is primair ontwikkeld voor advocaten die willen deelnemen aan de gefinancierde rechtshulp aan asielzoekers. Andere professionals zijn uiteraard ook van harte welkom: aan elke editie nemen diverse doelgroepen deel, bv afkomstig van ministeries, gemeenten, IND, COA en Vluchtelingenwerk.

Wat is de cursusvorm?

Deze intensieve cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van elk een dag: in totaal 30 lesuren. Ook vragen we je om tussendoor (huiswerk)opdrachten te maken en voor te bereiden. De benodigde tijd hiervoor kan sterk per persoon verschillen en is afhankelijk van voorkennis en ervaring.

Wie zijn de docenten?

Andrea Pool
Josine Krikke
Henrike Schurink
Lisardo Fernandez Ferreiro
Flip Schüller
Evert Bloemen
Robert Visser

Wat leer je tijdens de Leergang vluchtelingenrecht Module C?

Na afloop van deze leergang:

 • ken je de relevante rechtsbronnen van het vluchtelingenrecht;
 • kun je deze bronnen, in niet al te moeilijke gevallen, op correcte wijze toepassen.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Voordat je deel mag nemen aan deze leergang moet je eerst modules A en B van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk afronden.

Wat ontvang je na afronding van de Leergang vluchtelingenrecht Module C?

 • 30 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een persoonlijke beoordeling op basis van onder meer gemaakte opdrachten.

Toelatingseisen module C

Minimale vereisten voor toelating tot deelname aan module C (Vluchtelingenrecht):

 • Je hebt een afgeronde universitaire rechtenstudie.
 • Je bent beroepsmatig werkzaam op het terrein van het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht.
 • Je hebt een redelijke basiskennis van de praktische toepassing van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 • Je hebt de OSR-modules A en B volledig (met certificaat) gevolgd.

Raad voor Rechtsbijstand: specialisatie asiel en AC-rooster

Deze cursus is door de Raad voor Rechtsbijstand voor advocaten verplicht gesteld voor toelating tot de gefinancierde rechtsbijstand aan asielzoekers. Hier staat meer informatie over toelating door de Raad voor Rechtsbijstand.
Na inschrijving als advocaat voor de specialisatie asiel- en vluchtelingenrecht, neem je als advocaat niet automatisch ook deel aan het AC-rooster. Advocaten die voor het eerst deelnemen aan de AC-roosters, moeten gedurende minimaal vijf inroosteringen dan wel minimaal tien zaken begeleid worden door een ervaren advocaat (zie artikel 7 bijlage 2A van de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur). Het kan dus enige tijd duren voordat je als advocaat zelfstandig asielzaken op het AC-rooster kan behandelen.

Indien je ook op het AC-rooster geplaatst wilt worden, dan moet je zelf contact opnemen met de afdeling Legal Aid van de RvR. Het AC rooster wordt per half jaar opgesteld. Je kunt je voor 15 maart en 15 september aanmelden om deel te nemen aan de daaropvolgende roosterperiode. Je ontvangt na je aanmelding nadere informatie over het AC-begeleidingstraject.

Contactgegevens afdeling Legal Aid:
Telefoon: 088 0754215 of per e-mail

Programma

Inhoud


Dag 1

 • Bronnen van het vluchtelingenrecht;
 • Structuur van de Vw 2000;
 • Toelatingsgronden: vluchtelingschap;
 • Het vlucht- (en vestigings)alternatief:
 • Bescherming door de autoriteiten;
 • Refugée surplace;
 • Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag;
 • Toelatingsgronden: Subsidiaire bescherming;
 • Nareizende gezinsleden.


Dag 2

 • Afwijzingsgronden:
  • o.a. veilige derde land, veilig land van herkomst, EU status;

 • Geloofwaardigheid algemeen;
 • Geloofwaardigheid en bekering;
 • Gefoofwaardigheid en geaardheid;
 • Intrekkingsgronden.


Dag 3

 • De asielprocedure;
 • Sporenbeleid;
 • Schiphol procedure;
 • Amy-procedure;
 • Toetsing door de rechter;
 • Artikel 83 en 83.0a Vw 2000;
 • Deskundigenadvies;
 • De opvolgende aanvraag.


Dag 4

 • Medisch advies horen en beslissen;
 • Medisch steunbewijs;
 • Artikel 3 EVRM medisch;
 • Parallelle toetsing artikel 64 Vw.


Dag 5

 • Terugkeerbesluit;
 • Ambsthalve toetsing:
  • Schorsende werking hangende beroep:
  • De Dublinverordening;
  • Recht op opvang.


Dag 6

 • Casuïstiek;
 • Voorbereiden en oefenen van pleidooien met de rechter;
 • Bespreking huiswerkopdracht.


Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en werken interactief. Je krijgt feedback van een zeer ervaren rechter en je werkt veel samen met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Afronding


Bij deze module van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk krijg je een verplichte huiswerkopdracht uitgereikt, die je voor een bepaalde datum dient in te leveren. Je moet laten zien dat je de behandelde stof (onder meer verdragsrecht, beleid en procedureregels) beheerst, de bronnen goed kunt raadplegen en de kennis correct kunt toepassen. Op de zesde en laatste cursusdag ontvang je een persoonlijke beoordeling en bespreken we de casus gezamenlijk na.

Mocht je de opdracht niet met een voldoende afronden, dan is het mogelijk om een herkansing te doen. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Sprekers

 • Henrike Schurink

  Het vreemdelingenrecht is voortdurend in beweging en daarom een heel dynamisch en zeer interessant rechtsgebied. Al voor het afronden van haar studie in 2010, hield Henrike zich bezig met het vreemdelingenrecht. Eerst als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk op AC Schiphol en later als resettlement officer bij de UNHCR in Jordanië. Hierna is zij begonnen als advocaat bij Van Schie advocaten in Nijmegen, waar zij zich bezig houdt met zowel het reguliere vreemdelingenrecht als het asielrecht. Daarnaast heeft zij veel ervaring met familierechtzaken waarbij ook het migratierecht een rol speelt.

 • Lisardo Fernandez Ferreiro

 • Josine Krikke

  Josine is sinds 2009 werkzaam in het vreemdelingenrecht. Eerst als juridisch medewerker bij de rechtbank Amsterdam en sinds 2017 als juridisch adviseur. Ook heeft Josine twee jaar bij het EHRM in Straatsburg gewerkt als jurist, waar zij zich vooral heeft bezig gehouden met interim measures, artikel 3 en 8 EVRM zaken. Josine is docent bij de OSR en Juridisch PAO Leiden.

 • Andrea Pool

  Andrea Pool is advocaat bij Boulevard Heuvelink Advocaten. Zij is gespecialiseerd in asiel- en (regulier) vreemdelingenrecht. Voordat zij advocaat werd, was zij werkzaam als documentalist voor VluchtelingenWerk, waardoor zij veel ervaring heeft opgedaan in het verzamelen van specifieke (landen)informatie om een asielprocedure te onderbouwen. In haar praktijk is bijzondere aandacht voor de bijstand van minderjarigen en andere bijzonder kwetsbare groepen, waaronder asielzoekers met psychische problematiek. Naast het werk als advocaat geeft Andrea regelmatig cursussen aan onder andere VluchtelingenWerk en maatschappelijk werk.

 • Flip Schüller

  Flip Schüller is vreemdelingen- en asieladvocaat, gespecialiseerd in internationaal procederen. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, geeft Flip regelmatig specialistencursussen aan collega-advocaten in binnen- en buitenland. Hij is spreker op internationale conferenties en heeft in de vakliteratuur artikelen en annotaties gepubliceerd. Hij is partner sinds 2003.

 • Evert Bloemen

  Evert Bloemen is arts, niet praktiserend. Hij heeft zich toegelegd op het grensvlak van gezondheid(szorg) en vreemdelingenbeleid. Specifieke deskundigheidsgebieden zijn o.a. medische aspecten van de asielprocedure en het vreemdelingenbeleid, de medische gevolgen van martelingen, de zorg voor vluchtelingen in de GGZ en bij de huisartsenzorg. Daarover publiceert hij regelmatig in tijdschriften en boeken. Hij werkte tot aan zijn pensioen in 2022 als trainer en adviseur bij Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Daarnaast werkte hij langdurig als arts in de ambulante GGZ, waar hij zich met name bezighoudt met het behandelen van (veelal getraumatiseerde) asielzoekers en vluchtelingen. En vanaf de start in 2012 heeft hij vijf jaar bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) gewerkt als staflid. Hij heeft jarenlange ervaring met deze doelgroep en verzorgt nog steeds cursussen en trainingen, met name over het raakvlak van gezondheid en vreemdelingenrecht. Sinds 2007 is hij gastdocent bij de opleiding van asieladvocaten van OSR.

 • Robert Visser

  Robert Visser is sinds eind 1998 werkzaam bij de IND, daarvoor heeft hij gewerkt voor de Sociale Verzekeringsbank. Hij is senior adviseur bij de directie Juridische Zaken en zijn specialiteit ligt op het gebied van het asielrecht. Om deze reden doceert hij ook de cursus vluchtelingenrecht (module C) bij OSR. Dit doet hij nu al sinds 2015. In zijn vrije tijd doet hij aan fitness, verder is hij geïnteresseerd in (populair) wetenschappelijke onderwerpen en leest hij veel.

 • Maartje van Meel

  Maartje van Meel werkt sinds mei 2001 in het vreemdelingenrecht, toen zij als rechtshulpverlener startte bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel in Den Bosch. Daarna is zij enkele jaren advocaat geweest in Utrecht bij Van Nierop & Hijma. In 2008 is zij bij de rechtbank Amsterdam gaan werken, waar zij stafjurist was. Sinds oktober 2017 is zij rechter bij de rechtbank Overijssel.

Editie(s)

Plan route
Plan route
Plan route
Plan route
Plan route
Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling