console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Leergang Verzekeringsrecht 2021-2022 – module 1

Leergang Verzekeringsrecht 2021-2022 – module 1

Info

Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

De Leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit van Amsterdam is een specialistische postacademische opleiding op het gebied van het verzekeringsrecht. Het succesvol doorlopen van de gehele leergang levert de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) en CILE (Certified Insurance Law Expert) op. De opleiding gaat in september 2021, na twee eerdere succesvolle edities, opnieuw van start en telt vier modules met in totaal 18 cursusbijeenkomsten. De modules zijn ook afzonderlijk te volgen. Indien de opleidingsdagen vanwege maatregelen omtrent de Coronacrisis (nog) niet klassikaal kunnen plaatsvinden, zal de opleiding in die periode digitaal worden aangeboden.

Lees hier ook ons interview met prof. mr. drs. Marc Hendrikse , onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht aan de Open Universiteit:

Doelgroep

De Leergang Verzekeringsrecht is gericht op professionals in de verzekeringsbranche die hun kennisgebied willen verdiepen en verbreden. Instromende cursisten hebben een academische, bij voorkeur juridische vooropleiding met succes afgerond, zijn (goed) bekend met het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) en hebben minimaal drie tot vier jaar werkervaring.

Cursusbeschrijving

De Leergang Verzekeringsrecht is een inhoudelijke en wetenschappelijke opleiding, die tevens praktijkgericht is. De aan de leergang verbonden docenten hebben tevens een positie in de verzekeringspraktijk. In 18 bijeenkomsten komt het brede spectrum van het verzekeringsrecht aan bod tijdens hoor- en werkcolleges. De Leergang Verzekeringsrecht is opgebouwd uit vier modules.

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

 • Thema’s: onder andere verzwijging, risicoverzwaring, eigen schuld in het verzekeringsrecht, verjaring in het verzekeringsrecht en verhaalsrechten in het verzekeringsrecht
 • Vijf bijeenkomsten in september en oktober 2021
 • 21 onderwijsuren
Programma"

Programma

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

Donderdag 9 september 2021, van 12:00 – 17:45 uur
• Inleiding in het verzekeringsrecht: geschiedenis van de verzekeringsovereenkomst, de spelers in het verzekeringsrecht, het onderscheid provinciaalbedrijf/beursbedrijf, wettelijk verzekeringsrecht en verzekeringsvoorwaarden en het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht (Hendrikse)
• Verzekerd belang, indemniteitsbeginsel, voortaxatie en schadevaststelling (Engel)
• Premiebetaling in het verzekeringsrecht (Leerink)
Donderdag 16 september 2021, van 13:00 – 17:30 uur
• Precontractuele mededelingsplicht in het verzekeringsrecht (Engel)
• Risicoverzwaring (Engel)
Donderdag 23 september 2021, van 11:30 – 18:00 uur
• Beëindiging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten en verzekeringsaanspraken (Weterings)
• Bereddingsplicht in het verzekeringsrecht (De Haan)
• Eigen schuld in het verzekeringsrecht (Hendrikse)
• Medewerkingsplicht in het verzekeringsrecht (Hendrikse)
Donderdag 30 september 2021, van 13:00 – 16:30 uur
• Verhaalsrechten in het verzekeringsrecht: samenloop van verzekeringen (Hendrikse)
• Verhaalsrechten in het verzekeringsrecht: subrogatie (Wezeman)
Donderdag 7 oktober 2021, van 13:30 – 17:30 uur
• Directe actie (Keijzer-de Korver)
• Verjaring in het verzekeringsrecht (Hendrikse)
• Causaliteit en dekking/ eigen gebrek/ expertisekosten en (elektronische) polis en (elektronische) mededelingen in het verzekeringsrecht (Hendrikse)

Persoon

Sprekers

 • Prof. dr. M.L. Hendrikse

  Onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie Kifid. Hendrikse promoveerde in 2002 aan de UvA op het proefschrift ‘Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht’. Hendrikse publiceert met regelmaat over diverse handelsrechtelijke onderwerpen en in het bijzonder het verzekeringsrecht.

 • Mr. dr. K. Engel

  Medewerker wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, docent verzekeringsrecht/privaatrecht Universiteit van Amsterdam, lid Geschillencommissie Kifid (Verzekeringskamer) en verbonden aan ACIS. Engel promoveerde in 2016 cum laude aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief’. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Engel is redacteur van NTHR.

 • Dr. P.M. Leerink

  Advocaat te Deventer bij JPR advocaten en verbonden aan ACIS. Leerink is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Leerink promoveerde in 2011 aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘Premiebetaling in het verzekeringsrecht’. Hij is medewerker van NTHR. Leerink publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

 • Dr. W.C.T. Weterings

  Advocaat te Arnhem bij Dirkzwager advocaten en universitair hoofddocent verzekeringsrecht Universiteit Tilburg. Weterings promoveerde in 2004 aan de Universiteit Tilburg op het proefschrift ‘Transactiekosten in het aansprakelijkheidsrecht’. Hij is redacteur van AV&S en Verzekeringsarchief en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Weterings is lid van het algemeen bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

 • Mw. mr. M. de Haan

  Naast haar werkzaamheden als advocaat bij NN Advocaten heeft zij samen met mr. Van Emden het boek ‘Beroepsaansprakelijkheid’ (Serie Recht & Praktijk, 2014) geschreven. Tevens is zij gastdocent bij de Leergang Verzekeringsrecht van Magna Charta (Academie voor de Rechtspraktijk), de Erasmus Universiteit en de Beroepsopleiding van de Orde van Advocaten. In 2016 heeft mr. De Haan de Grotius-opleiding Onderneming & Aansprakelijkheid cum laude afgerond.

 • Prof. dr. J.B. Wezeman

  Hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Wezeman is tevens verbonden aan ACIS. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen waaronder subrogatie. Over dit laatste onderwerp schreef hij onder andere een hoofdstuk in het handboek Verzekeringsrecht (Serie Recht & Praktijk, Wolters Kluwer 2015). Hij is redacteur van NTHR en medewerker van AV&S.

 • Mw. mr. M. Korver-de Keijzer

  Advocaat te Rotterdam bij Stadermann Luiten. Korver-de Keijzer publiceert regelmatig over het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en zij geeft met enige regelmaat cursussen over uiteenlopende onderwerpen op dit gebied

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Spreker
Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling