console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
€ 6.395,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Leergang Verzekeringsrecht 2020-2021

Leergang Verzekeringsrecht 2020-2021

Info

De Leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit van Amsterdam is een specialistische postacademische opleiding op het gebied van het verzekeringsrecht. Het succesvol doorlopen van de gehele leergang levert de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) en CILE (Certified Insurance Law Expert) op. De opleiding gaat in september 2020, na een succesvolle eerste editie in 2019-2020, opnieuw van start en telt vier modules met in totaal 18 cursusbijeenkomsten. De modules van de leergang zijn ook afzonderlijk te volgen. Indien de opleidingsdagen vanwege de aanhoudende maatregelen omtrent de Coronacrisis (nog) niet klassikaal kunnen plaatsvinden, zal de opleiding tot die tijd digitaal van start gaan.

Doelgroep

De Leergang Verzekeringsrecht is gericht op professionals in de verzekeringsbranche die hun kennisgebied willen verdiepen en verbreden. Instromende cursisten hebben een academische, bij voorkeur juridische vooropleiding met succes afgerond, zijn (goed) bekend met het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) en hebben minimaal drie tot vier jaar werkervaring.

Cursusbeschrijving

De Leergang Verzekeringsrecht is een inhoudelijke en wetenschappelijke opleiding, die tevens praktijkgericht is. De aan de leergang verbonden docenten hebben tevens een positie in de verzekeringspraktijk. In 18 bijeenkomsten komt het brede spectrum van het verzekeringsrecht aan bod tijdens hoor- en werkcolleges. De Leergang Verzekeringsrecht is opgebouwd uit vier modules.

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

 • Thema’s: onder andere verzwijging, risicoverzwaring, eigen schuld in het verzekeringsrecht, verjaring in het verzekeringsrecht en verhaalsrechten in het verzekeringsrecht
 • Vijf bijeenkomsten in september en oktober 2020
 • 20 onderwijsuren

U kunt de modules ook los van elkaar volgen:

Module 2: Bijzondere onderwerpen

 • Thema’s: onder andere CAR-verzekering, AOV, aansprakelijkheidsverzekering, levensverzekering en transportverzekering
 • Zeven bijeenkomsten in oktober, november en december 2020
 • 24 onderwijsuren

U kunt de modules ook los van elkaar volgen:

Module 3: Verzekering en algemeen (internationaal) privaatrecht

 • Thema’s: onder andere uitleg van verzekeringsvoorwaarden, verzekering en IPR, verzekering en bewijsrecht en verzekering en de Wet algemene voorwaarden (afd. 6.5.3. BW)
 • Drie bijeenkomsten in januari 2021
 • 13 onderwijsuren

U kunt de modules ook los van elkaar volgen:

Module 4: Verzekering en toezicht/co-assurantie

 • Thema’s: onder andere zorg- en informatieplichten, juridische aspecten van co-assurantie, civielrechtelijke en Wft aansprakelijkheid van verzekeringstussenpersonen (inclusief Fintech) en de positie en verantwoordelijkheden van externe financiële toezichthouders/ aansprakelijkheid van (financiële) toezichthouders 
 • Drie bijeenkomsten in maart 2021
 • 12 onderwijsuren

U kunt de modules ook los van elkaar volgen:

Examen

De Leergang Verzekeringsrecht wordt afgesloten met een mondeling examen van een uur, over een door de cursist zelfgekozen onderwerp op basis van een door de cursist geschreven essay van ongeveer 10-15 bladzijden, alsmede over de stof van de cursus. Ingeval het essay en examen met minimaal een voldoende wordt afgesloten, wordt een UvA Leergang-certificaat afgegeven. Ook kan de cursist na het succesvol doorlopen van de volledige leergang de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) of CILE (Certified Insurance Law Expert) voeren (zie onder ‘certificering’).

Studiebelasting

Naast het volgen van de colleges, betreft de voorbereidingstijd circa één uur per uur college.

Docenten

Er zijn ruim 25 docenten aan de Leergang Verzekeringsrecht verbonden. De docenten zijn specialisten op hun eigen terrein. Vrijwel iedere docent is gepromoveerd of bezig met een proefschrifttraject over het onderwerp waarover college wordt gegeven. Daarnaast zijn de meeste docenten aangesloten bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), het onderzoekscentrum in Nederland op het gebied van verzekeringen en werken zij ook (gedeeltelijk) in de praktijk. ACIS is ondergebracht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA bij de afdeling Privaatrecht.

ACIS maakt deel uit van EuroInsurance, een netwerk van Europese topuniversiteiten die zich richten op verzekeringsrechtelijk onderzoek. Onder deze universiteiten bevinden zich onder meer Cambridge University (St. John’s College), Universität Zurich, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen. ACIS zal borg staan voor de hoge wetenschappelijke kwaliteit van de opleiding en de link met de verzekeringspraktijk.

Certificering

De Leergang Verzekeringsrecht is een registeropleiding. Er is een merkregistratie afgegeven door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het succesvol doorlopen van de gehele leergang levert de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) op indien de cursist advocaat is en CILE (Certified Insurance Law Expert) indien de cursist geen advocaat is.

De cursist mag zolang voldaan wordt aan de voorwaarden voor Permanente Educatie (PE) de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) en CILE (Certified Insurance Law Expert) voeren. Elk jaar dienen – in het kader van de PE – acht opleidingspunten behaald te worden. Hiervan dienen vier PE-punten behaald te worden in het kader van het jaarlijkse PE-programma van de Leergang Verzekeringsrecht. De overige vier PE-punten kunnen behaald worden door het bijwonen van ACIS-symposia. De PE-verplichting start in het kalenderjaar na het behalen van het diploma.

NOvA-punten

Het Eggens Instituut is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling in het kader van de permanente opleiding. De Leergang Verzekeringsrecht levert 69 NOvA-punten op.

Locatie

De colleges vinden plaats bij De Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam. Het examen zal op een andere locatie in Amsterdam plaatsvinden. Beide locaties zijn gemakkelijk te bereiken en bevinden zich op loopafstand van OV.

Situatie Coronacrisis

Indien de opleidingsdagen vanwege de aanhoudende maatregelen omtrent de Coronacrisis (nog) niet klassikaal kunnen plaatsvinden, zal de opleiding tot die tijd digitaal van start gaan.

Indien (een deel van) de opleiding op digitale wijze wordt aangeboden, zal de prijs van deelname naar beneden worden bijgesteld. Wij informeren u daar dan zo spoedig mogelijk over.

Kwaliteitsbewaking

De leergang is ontwikkeld door het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en het Eggens Instituut, alle twee onderdeel van de UvA. ACIS maakt deel uit van EuroInsurance, een netwerk van Europese topuniversiteiten die zich richten op verzekeringsrechtelijk onderzoek. Onder deze universiteiten bevinden zich onder meer Cambridge University (St. John’s College), Universität Zurich, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen.

Het Eggens Instituut is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling in het kader van de permanente opleiding.

De kwaliteit van de opleiding wordt permanent getoetst door middel van evaluaties door cursisten. De Leergang Verzekeringsrecht 2019-2020 is beoordeeld met een 8!

De programmadirectie draagt zorg en monitort het wetenschappelijk karakter van de opleiding. Docenten uit het werkveld versterken de dialoog tussen de wetenschap en de beroepsgroepen.

Lees hier ook ons interview met prof. mr. drs. Marc Hendrikse , onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht aan de Open Universiteit:

Programma"

Programma

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

Donderdag 10 september 2020, 12:00 tot 17:45
• Inleiding in het verzekeringsrecht: geschiedenis van de verzekeringsovereenkomst, Hendrikse
de spelers in het verzekeringsrecht, het onderscheid provinciaalbedrijf/beursbedrijf,
wettelijk verzekeringsrecht en verzekeringsvoorwaarden en het onzekerheidsvereiste
in het verzekeringsrecht
• Verzekerd belang, indemniteitsbeginsel, voortaxatie en schadevaststelling, Engel
• Premiebetaling in het verzekeringsrecht, Leerink

Donderdag 17 september 2020, van 13:00 tot 17:30
• Precontractuele mededelingsplicht in het verzekeringsrecht, Engel
• Risicoverzwaring, Rinkes

Donderdag 24 september 2020, van 12:00 tot 18:00
• Beëindiging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten en verzekeringsaanspraken, Weterings 
• Bereddingsplicht in het verzekeringsrecht, De Haan
• Eigen schuld in het verzekeringsrecht, Hendrikse
• Medewerkingsplicht in het verzekeringsrecht, Hendrikse

Donderdag 1 oktober 2020, van 13:00 tot 16:30
• Verhaalsrechten in het verzekeringsrecht: samenloop van verzekeringen, Rinkes
• Verhaalsrechten in het verzekeringsrecht: subrogatie, Wezeman

Donderdag 8 oktober 2020, van 14:00 t0t 17:30
• Directe actie, Keijzer-de Korver
• Verjaring in het verzekeringsrecht, Hendrikse
• Causaliteit en dekking/ eigen gebrek/ expertisekosten en buitengerechtelijke kosten en (elektronische) polis en (elektronische) mededelingen in het verzekeringsrecht, Hendrikse

Module 2: Bijzondere onderwerpen

Donderdag 29 oktober 2020, van 13:45 tot 17:15
• Aansprakelijkheidsverzekering, Leerink

Donderdag 05 november 2020, van 14:00 tot 17:30
• (Particuliere) Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wervelman

Donderdag 12 november 2020, van 14:00 tot 17:30
• CAR-verzekering, De Ruiter

Donderdag 19 november 2020, van 14:00 tot 17:30
• Transportverzekering, Van de Meent

Donderdag 26 november 2020, van 14:00 tot 17:30
• Levensverzekering, Kalkman & Smith Hussein

Donderdag 3 december 2020, van 13:00 tot 17:30
• Zorgverzekering, Jacobs & Rinkes
• Beleggingsverzekering, Rosenquist

Donderdag 10 december 2020, van 12:00 tot 18:00
• Levensverzekering, Kalkman & Smith Hussein
• Rechtsbijstandverzekering, Holthinrichs

Leergang 3: Verzekering en algemeen (internationaal) privaatrecht

Donderdag 14 januari 2021, van 12:00 tot 18:00
• Ambtshalve toetsing van verzekeringsvoorwaarden, Rinkes
• Informatieplicht betreffende verzekeringsvoorwaarden, Van Bie
• Het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht, Van Emden
• Toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan art. 6:248 lid 2 BW, Pluymen
• Uitleg van verzekeringsvoorwaarden, Hendrikse

Donder 19 januari 2021, van 13:00 tot 17:30
• Verzekering & bewijsrecht, Ekelmans
• Verzekering & aansprakelijkheidsrecht, Leerink

Donderdag 28 januari 2021, van 13:00 tot 17:30
• Verzekering & IPR, Rinkes
• Verzekering & insolventie, Reumers

Leergang 4: Verzekering en toezicht/ co-assurantie

Donderdag 4 maart 2021, van 13:00 tot 17:30
Positie en verantwoordelijkheden van externe financiële toezichthouders/aansprakelijkheid van externe financiële toezichthouders, Van Wijk & Theissen
• Handhavingsbevoegdheden van financiële toezichthouders, Van Wijk & Theissen

Donderdag 11 maart 2021, van 13:00 tot 17:30
• De IDD-bepalingen inzake zorg- en informatieverplichtingen en de implementatie daarvan in de Wft en het BGfo, De Jong
• De civielrechtelijke zorg- en informatieverplichtingen van verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, Meijer
• De publiekrechtelijke zorg- en informatieverplichtingen vanuit het oogpunt van consumentenbescherming in de financiële sector, Rinkes

Donderdag 18 maart 2021, van 13:00 tot 17:30
• Klachtenafwikkeling en de Wft, Hellegers
• Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars, Venker
• Juridische aspecten van co-assurantie, Roos

Persoon

Sprekers

 • Mr. A.C. de Bie

  Compliance officer bij VLC & Partners B.V, promovendus Open Universiteit en verbonden aan ACIS. Hij bereidt een proefschrift voor met als werktitel “De precontractuele informatieplicht van financiële dienstverleners”. Hij publiceert regelmatig over zijn proefschriftonderwerp

 • Dr. J. Ekelmans

  advocaat te Den Haag bij Ekelmans & Meijer advocaten. Hij promoveerde in 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift “De exhibitieplicht”. Hij publiceert regelmatig over diverse privaatrechtelijke onderwerpen.

 • Mw. mr. E. van Emden

  naast haar werkzaamheden als advocaat bij NN Advocaten verricht Van Emden sinds 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen promotieonderzoek naar de (on)mogelijkheden van toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad. Zij maakt deel uit van het bestuur van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) alsmede van het bestuur van een charitatieve instelling. Van Emden is als (hoofd)docent en maker van tentamens actief binnen de Beroepsopleiding Advocatuur (CPO) en zij is gastdocent beroepsaansprakelijkheid voor de master A&V van de Universiteit van Rotterdam. Van Emden is co-auteur van het boek 'Bankgarantie' (Serie Recht & Praktijk, 2009 en 2014) en zij schreef samen met mr. De Haan het boek ‘Beroepsaansprakelijkheid’ (Serie Recht & Praktijk, 2014). Daarnaast geeft Van Emden regelmatig workshops en cursussen en publiceert zij in vaktijdschriften. In 2012 heeft Van Emden de postdoctorale Grotius-opleiding Onderneming & Aansprakelijkheid met goed gevolg afgerond.

 • Dr. K. Engel

  medewerker wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, docent verzekeringsrecht/privaatrecht Universiteit van Amsterdam, lid Geschillencommissie Kifid (Verzekeringskamer) en verbonden aan ACIS. Engel promoveerde in 2016 cum laude aan de Open Universiteit op het proefschrift “De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief”. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Engel is redacteur van NTHR.

 • Mw. mr. M. de Haan

  naast haar werkzaamheden als advocaat bij NN Advocaten heeft zij samen met mr. Van Emden het boek ‘Beroepsaansprakelijkheid’ (Serie Recht & Praktijk, 2014) geschreven. Tevens is zij gastdocent bij de Leergang Verzekeringsrecht van Magna Charta (Academie voor de Rechtspraktijk), de Erasmus Universiteit en de Beroepsopleiding van de Orde van Advocaten. In 2016 heeft mr. De Haan de Grotius-opleiding Onderneming & Aansprakelijkheid cum laude afgerond

 • Dr. D.P.C.M. Hellegers

  universitair docent privaatrecht Open Universiteit, lid Geschillencommissie Kifid, en verbonden aan ACIS. Hellegers promoveerde in 2015 aan de Open Universiteit op het proefschrift “De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015”. Hij publiceert met regelmaat over ADR-onderwerpen.

 • Mr. D.B. Holthinrichs

  secretaris Geschillencommissie Kifid en juridisch medewerker bij Zaan Advocaten. Holthinrichs is tevens verbonden aan ACIS. Holthinrichs promoveerde in 2018 cum laude aan de Open Universiteit op een proefschrift met als titel “Vrijheid verzekerd? Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije advocatenkeuze in rechtsbijstandverzekeringen”. Hij schreef een hoofdstuk over de rechtsbijstandverzekering in het handboek Verzekeringsrecht. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen en in het bijzonder over de rechtsbijstandverzekering. Hij is redactiesecretaris van EJCCL.

 • Mw. mr. E. Jacobs

  Jacobs bereidt aan de UvA een proefschrift voor met als werktitel “privaatrechtelijke aspecten van de zorgverzekeringen”. Zij is verbonden aan ACIS. Tevens is Jacobs werkzaam bij het CAK. Zij is medeauteur van het hoofdstuk over de zorgverzekering in het handboek Verzekeringsrecht editie 2019.

 • Dr. C.J. de Jong

  : juridisch adviseur te Baarle-Nassau en verbonden aan ACIS. De Jong promoveerde in 2011 aan de Open Universiteit op het proefschrift “De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent”. De Jong is medewerker van NTHR en publiceert regelmatig over zijn proefschriftonderwerp.

 • Prof. dr. W.M.A. Kalkman

  hoofd Legal & Compliance van Nationale-Nederlanden (Leven) en NN Advocaten te Den Haag, bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam (Stichting Mercatura Honesta leerstoel) en verbonden aan ACIS. Kalkman promoveerde in 1997 aan de VU op het proefschrift “Begunstiging bij levensverzekering, in het bijzonder met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht”. Hij is redacteur van Pensioen Jurisprudentie, Het Verzekerings-Archief, Juridische berichten voor het notariaat en medewerker van AV&S. Kalkman publiceert regelmatig over levensverzekeringsrechtelijke en pensioenverzekeringsrechtelijke onderwerpen.

 • Mw. mr. M. Korver-de Keijzer

  advocaat te Rotterdam bij Stadermann Luiten. Korver-de Keijzer publiceert regelmatig over het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en zij geeft met enige regelmaat cursussen over uiteenlopende onderwerpen op dit gebied

 • Dr. P.M. Leerink

  Advocaat te Deventer bij JPR advocaten en verbonden aan ACIS. Leerink is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Leerink promoveerde in 2011 aan de Open Universiteit op het proefschrift “Premiebetaling in het verzekeringsrecht”. Hij is medewerker van NTHR. Leerink publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

 • Mr. J. van de Meent

  advocaat te Amsterdam bij Cox ten Bruggencate Advocaten. Van de Meent is co-auteur van de boeken ‘Het nieuwe verzekeringsrecht in vogelvlucht’ en ‘Verzekering ter beurze’. Van de Meent is tevens docent aan de Leergang Verzekeringsrecht van Magna Charta.

 • Dr. S.Y.Th. Meijer

  advocaat te Amsterdam bij NautaDutilh advocaten. Meijer promoveerde in 1999 aan de VU op het proefschrift “Middellijke vertegenwoordiging”. Hij is redacteur van AV&S en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke en toezichtrechtelijke onderwerpen. Meijer is secretaris van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

 • Mw. dr. M.H. Pluymen

  advocaat te Deventer bij JPR advocaten. Pluymen is in 2008 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een migratierechtelijk onderwerp. Zij is redacteur van NTHR en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

 • Prof. dr. J.G.J. Rinkes

  hoogleraar privaatrecht Open Universiteit, hoogleraar Europees en vergelijkend verzekeringsrecht, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Rinkes promoveerde in 1992 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift “Contractual and non-contractual obligations in English law in the comparative context of the Netherlands Civil Code” (dubbelpromotie met G.H. Samuel). Hij is redacteur van NTHR, EJCCL en Verzekeringsarchief. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen

 • Mw. mr. J.I. Roos

  Business Development Underwriter Art and Private Client bij Hiscox en promovenda ACIS. Roos zit in de afrondende fase van haar promotieonderzoek “Juridische aspecten van co-assurantie”. Onderwijl publiceert zij al in AV&S en NTHR.

 • Mw. mr. D.G. Rosenquist MSc

  Rosenquist is sinds het laatste jaar van haar studie actief in het verzekering- en aansprakelijkheidsrecht. In 2009 is zij haar loopbaan begonnen in de advocatuur. In 2013 heeft zij de overstap gemaakt naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), waar zij zich verder heeft toegelegd op het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Zij heeft bij Kifid een actieve rol gehad in het Projectteam Beleggingsverzekeringen en is uit dien hoofde bij uitstek op de hoogte van deze materie. Naast haar werkzaamheden bij Kifid heeft Rosenquist in 2015 de Master Verzekeringskunde aan de Amsterdam Business School afgerond met een scriptie over dit onderwerp. Sinds september 2019 is Rosenquist terug in de advocatuur, bij V&A Advocaten te Rotterdam..

 • Mw. mr. A.P.E. de Ruiter

  advocaat te Zwolle bij Nysingh advocaten. Zij publiceert met regelmaat over verzekeringsrechtelijke onderwerpen. De Ruiter is lid van het algemeen bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

 • Mw. mr. T. Smith-Hussein

  na haar rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht (afstudeerrichting privaatrecht; cum laude) en haar studie Law and Economics (cum laude) aan dezelfde universiteit, heeft Tamara Smith sedert 2006 tot eind 2009 als advocaat bij Houthoff Buruma te Rotterdam gewerkt. Daarna is zij tot 2012 als juridisch beleidsadviseur Tijdelijk Huisverbod werkzaam geweest bij de gemeente Rotterdam. Vanaf 1 januari 2012 is zij als advocaat werkzaam bij NN Advocaten. In 2014/2015 heeft Tamara de Magna Charta leergang verzekeringsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk gevolgd en cum laude afgerond. Tevens is zij (gast)docent bij de Beroepsopleiding van de Orde van Advocaten.

 • Dr. R. Theissen

  Theissen is advocaat te Rotterdam bij Houthoff advocaten. Hij is gespecialiseerd in prudentieel toezicht, het rechtsgebied dat ziet op de soliditeit van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen. Hij heeft op dit gebied onder meer een handboek geschreven over het Europese toezicht op banken en hoe dit past in het systeem van prudentieel en gedragstoezicht op de financiële sector (EU Banking Supervision), en het prudentiele hoofdstuk in 'Zicht op toezicht in de verzekeringssector'. Tevens is hij gepromoveerd op de intensivering van de regulering van banken (‘Are EU Banks Safe?’). Hij geeft regelmatig colleges over deze materie bij de EUR en de LSE.

 • Mw. mr. I.M.L. Venker

  Venker is werkzaam als secretaris bij de Geschillencommissie Kifid en als secretaris van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Zij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen, waaronder registratie van persoonsgegevens door financiële instellingen en opzegging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten

 • Dr. E.J. Wervelman

  advocaat te Utrecht bij Verschoof Wagenaar Wervelman advocaten en verbonden aan ACIS. Wervelman is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Wervelman promoveerde in 2004 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift “De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering”. Hij publiceert regelmatig over zijn proefschriftonderwerp

 • Prof. dr. J.B. Wezeman

  hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Wezeman is tevens verbonden aan ACIS. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen waaronder subrogatie. Over dit laatste onderwerp schreef hij onder andere een hoofdstuk in het handboek Verzekeringsrecht (Serie Recht & Praktijk, Wolters Kluwer 2015). Hij is redacteur van NTHR en medewerker van AV&S.

 • Mw. mr. B.M. van Wijk

  advocaat bij Houthoff advocaten. Zij is medewerker van AV&S en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Van Wijk is lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

 • Dr. W.C.T Weterings

  : advocaat te Arnhem bij Dirkzwager advocaten en universitair hoofddocent verzekeringsrecht Universiteit Tilburg. Weterings promoveerde in 2004 aan de Universiteit Tilburg op het proefschrift “Transactiekosten in het aansprakelijkheidsrecht”. Hij is redacteur van AV&S en Verzekeringsarchief en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Weterings is lid van het algemeen bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

 • Prof. dr. M.L. Hendrikse

  onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie Kifid. Hendrikse promoveerde in 2002 aan de UvA op het proefschrift “Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht”. Hendrikse publiceert met regelmaat over diverse handelsrechtelijke onderwerpen en in het bijzonder het verzekeringsrecht.

Review

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Spreker
Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling