KiesUwCursus
€ 6.395,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Leergang Verzekeringsrecht 2019 – 2020

Leergang Verzekeringsrecht 2019 – 2020

De leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit van Amsterdam is een specialistische postacademische opleiding op het gebied van het verzekeringsrecht. Het succesvol doorlopen van de gehele leergang levert de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) en CILE (Certified Insurance Law Expert) op. De opleiding start in september 2019 en telt vier modules met in totaal 18 cursusbijeenkomsten.

Klik op onderstaande links indien u de modules afzonderlijk wil volgen

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

Module 2: Bijzondere onderwerpen

Module 3: Verzekering en algemeen (internationaal) privaatrecht

Module 4: Verzekering en toezicht/co-assurantie

Doelgroep

De leergang Verzekeringsrecht is gericht op professionals in de verzekeringsbranche die hun kennisgebied willen verdiepen en verbreden. Instromende cursisten hebben een academische, bij voorkeur juridische vooropleiding met succes afgerond, zijn (goed) bekend met het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) en hebben minimaal drie tot vier jaar werkervaring.

Cursusbeschrijving

De leergang Verzekeringsrecht is een inhoudelijke en wetenschappelijke opleiding, die tevens praktijkgericht is. De aan de leergang verbonden docenten hebben tevens een positie in de verzekeringspraktijk. In 18 bijeenkomsten komt het brede spectrum van het verzekeringsrecht aan bod tijdens hoor- en werkcolleges. De leergang Verzekeringsrecht is opgebouwd uit vier modules.

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

 • Thema’s: onder andere verzwijging, risicoverzwaring, eigen schuld in het verzekeringsrecht, verjaring in het verzekeringsrecht en verhaalsrechten in het verzekeringsrecht
 • Vijf bijeenkomsten in september en oktober 2019
 • 20 onderwijsuren

Module 2: Bijzondere onderwerpen

 • Thema’s: onder andere CAR-verzekering, AOV, aansprakelijkheidsverzekering, levensverzekering en transportverzekering
 • Zeven bijeenkomsten in oktober, november en december 2019
 • 24 onderwijsuren

Module 3: Verzekering en algemeen (internationaal) privaatrecht

 • Thema’s: onder andere uitleg van verzekeringsvoorwaarden, verzekering en IPR, verzekering en bewijsrecht en verzekering en de Wet algemene voorwaarden (afd. 6.5.3. BW)
 • Drie bijeenkomsten in januari 2020
 • 13 onderwijsuren

Module 4: Verzekering en toezicht/co-assurantie

 • Thema’s: onder andere zorg- en informatieplichten, juridische aspecten van co-assurantie, civielrechtelijke en Wft aansprakelijkheid van verzekeringstussenpersonen (inclusief Fintech) en de positie en verantwoordelijkheden van externe financiële toezichthouders/ aansprakelijkheid van (financiële) toezichthouders 
 • Drie bijeenkomsten in maart 2020
 • 12 onderwijsuren

Examen

De leergang Verzekeringsrecht wordt afgesloten met een mondeling examen van een uur, over een door de cursist zelfgekozen onderwerp op basis van een door de cursist geschreven paper van ongeveer 25 bladzijden, alsmede over de stof van de cursus. Ingeval het examen met minimaal een voldoende wordt afgesloten, wordt een UvA Leergang-certificaat met cijfer afgegeven. Ook kan de cursist na het succesvol doorlopen van de volledige leergang de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) of CILE (Certified Insurance Law Expert) voeren (zie onder ‘certificering’).

Studiebelasting

Naast het volgen van de colleges, betreft de voorbereidingstijd circa één uur per uur college.

Docenten

Er zijn ruim 30 docenten aan de leergang Verzekeringsrecht verbonden. De docenten zijn specialisten op hun eigen terrein. Vrijwel iedere docent is gepromoveerd of bezig met een proefschrifttraject over het onderwerp waarover college wordt gegeven. Daarnaast zijn de meeste docenten aangesloten bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), het onderzoekscentrum in Nederland op het gebied van verzekeringen en werken zij ook (gedeeltelijk) in de praktijk. ACIS is ondergebracht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA bij de afdeling Privaatrecht.

ACIS maakt deel uit van EuroInsurance, een netwerk van Europese topuniversiteiten die zich richten op verzekeringsrechtelijk onderzoek. Onder deze universiteiten bevinden zich onder meer Cambridge University (St. John’s College), Universität Zurich, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen. ACIS zal borg staan voor de hoge wetenschappelijke kwaliteit van de opleiding en de link met de verzekeringspraktijk.

Certificering

De leergang Verzekeringsrecht is een registeropleiding. Er is een merkregistratie aangevraagd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het succesvol doorlopen van de gehele leergang levert bij toekenning de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) op indien de cursist advocaat is en CILE (Certified Insurance Law Expert) indien de cursist geen advocaat is.

De cursist mag zolang voldaan wordt aan de voorwaarden voor Permanente Educatie (PE) de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) en CILE (Certified Insurance Law Expert) voeren. Elk jaar dienen – in het kader van de PE – acht opleidingspunten behaald te worden. Hiervan dienen vier PE-punten behaald te worden in het kader van het speciale, jaarlijkse PE-programma van de leergang Verzekeringsrecht. De overige vier PE-punten kunnen behaald worden door het bijwonen van ACIS-symposia. De PE-verplichting start in het kalenderjaar na het behalen van het diploma.

Lees hier ook ons interview met prof. mr. drs. Marc Hendrikse , onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht aan de Open Universiteit:

Programma

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht algemeen

Donderdag 12 september 2019, 13.00 – 17.30
• Premiebetaling in het verzekeringsrecht, Dr. P.M. Leerink
• Verzekerd belang, indemniteitsbeginsel, voortaxatie en schadevaststelling, Prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen

Donderdag 19 september 2019, 13.00 – 17.30
• Precontractuele mededelingsplicht in het verzekeringsrecht, Dr. K. Engel
• Risicoverzwaring, Prof. dr. J.G.J. Rinkes

Donderdag 26 september 2019, 13.00 – 17.30
Let op: college vindt plaats op Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
• Medewerkingsplicht en bereddingsplicht in het verzekeringsrecht, Prof. dr. M.L. Hendrikse & Mw. mr. M. de Haan
• Eigen schuld in het verzekeringsrecht, Prof. dr. M.L. Hendrikse

Donderdag 3 oktober 2019, 13.00 – 17.30
• Verhaalsrechten in het verzekeringsrecht: samenloop van verzekeringen en subrogatie, Mw. mr. F.H.E. van der Moolen & Prof. dr. J.B. Wezeman
• Beëindiging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten en verzekeringsaanspraken, Dr. W.C.T Weterings

Donderdag 10 oktober 2019, 13.00 – 17.30
• Causaliteit en dekking in het verzekeringsrecht/ het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht/ eigen gebrek in het verzekeringsrecht, Mw. dr. H.M.B. Brouwer
• Verjaring in het verzekeringsrecht, Prof. dr. M.L. Hendrikse

Module 2: Bijzondere onderwerpen

Donderdag 31 oktober 2019, 14.00 – 17.30
• Aansprakelijkheidsverzekering, Dr. P.M. Leerink

Donderdag 07 november 2019, 14.00 – 17.30
• (Particuliere) Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Dr. E.J. Wervelman

Donderdag 14 november 2019, 14.00 – 17.30
• CAR-verzekering, Dr. T.J. Dorhout Mees & Mw. mr. A.P.E. de Ruiter

Donderdag 21 november 2019, 14.00 – 17.30
• Transportverzekering, Prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen

Donderdag 28 november 2019, 14.00 – 17.30
• Levensverzekering, Prof. dr. W.M.A. Kalkman & Mw. mr. T. Smith-Hussein

Donderdag 12 december 2019, 13.00 – 17.30
• Zorgverzekering, Mw. mr. E. Jacobs & Prof. dr. J.G.J. Rinkes
• Beleggingsverzekering, Mr. E.E. Ribbers

Donderdag 19 december 2019, 12.00 – 18.00
• Levensverzekering, Prof. dr. W.M.A. Kalkman & Mw. mr. T. Smith-Hussein
• Rechtsbijstandverzekering, Mr. D.B. Holthinrichs

Module 3: Verzekering en algemeen (internationaal) privaatrecht

Donderdag 16 januari 2020, 13.00 – 17.30
• Uitleg van verzekeringsvoorwaarden, Prof. dr. M.L. Hendrikse
• Verzekering en de Wet algemene voorwaarden: ambtshalve toetsing van verzekeringsvoorwaarden, het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht en informatieplicht betreffende algemene voorwaarden (waaronder kwestie ‘duurzame drager’), Prof. dr. J.G.J. Rinkes, Mr. A.C. de Bie & Mw. mr. E. van Emden
• Toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan art. 6:248 lid 2 BW, Mw. dr. M.H. Pluymen

Dinsdag 21 januari 2020, 13.00 – 17.30
• Verzekering & bewijsrecht, Dr. J. Ekelmans
• Verzekering & aansprakelijkheidsrecht, Prof. dr. C.E. du Perron

Donderdag 30 januari 2020, 13.00 – 17.30
• Verzekering & IPR, Prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen
• Verzekering & insolventie, Mw. dr. M.L.H. Reumers

Module 4: Verzekering en toezicht/ co-assurantie

Donderdag 5 maart 2020, 13.00 – 17.30
• Positie en verantwoordelijkheden van externe financiële toezichthouders/aansprakelijkheid van externe financiële toezichthouders, Mw. mr. B.M. van Wijk & Dr. R. Theissen
• Handhavingsbevoegdheden van Financiële Toezichthouders, Prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen

Donderdag 12 maart 2020, 13.00 – 17.30
• Zorg- en Informatieplichten en de Wft, Prof. dr. J.G.J. Rinkes
• Civielrechtelijke en Wft aansprakelijkheid van verzekeringstussenpersonen, Dr. S.Y.Th. Meijer & Dr. C.J. de Jong
(inclusief Fintech)

Donderdag 19 maart 2020, 13.00 – 17.30
• Klachtenafwikkeling en de Wft, Dr. D.P.C.M. Hellegers
• Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars, Mw. mr. I.M.L. Venker
• Juridische aspecten van co-assurantie, Mw. mr. J.I. Roos

Sprekers

 • Mw. dr. H.M.B. Brouwer

  Secretaris Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS.

 • Mr. A.C. de Bie

  Secretaris Geschillencommissie Kifid, promovendus Open Universiteit en verbonden aan ACIS.

 • Dr. T.J. Dorhout Mees

  Advocaat te Zwolle bij Nysingh advocaten.

 • Mw. mr. E. van Emden

  Naast haar werkzaamheden als advocaat bij NN Advocaten verricht Van Emden sinds 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen promotieonderzoek.

 • Dr. J. Ekelmans

  Advocaat te Den Haag bij Ekelmans & Meijer advocaten.

 • Dr. K. Engel

  Medewerker wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, docent verzekeringsrecht/privaatrecht Universiteit van Amsterdam, lid Geschillencommissie Kifid (Verzekeringskamer) en verbonden aan ACIS.

 • Mw. mr. M. de Haan

  Naast haar werkzaamheden als advocaat bij NN Advocaten heeft zij samen met mr. Van Emden het boek ‘Beroepsaansprakelijkheid’ (Serie Recht & Praktijk, 2014) geschreven.

 • Prof. dr. M.L. Hendrikse

  Onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie Kifid.

 • Dr. D.P.C.M. Hellegers

  Universitair docent privaatrecht Open Universiteit, lid Geschillencommissie Kifid, en verbonden aan ACIS.

 • Mr. D.B. Holthinrichs

  Secretaris Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS.

 • Prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen

  Advocaat te Rotterdam bij Van Huizen Law, emeritus hoogleraar handelsrecht Universiteit Utrecht en verbonden aan ACIS.

 • Mw. mr. E. Jacobs

  Jacobs bereidt aan de UvA een proefschrift voor. Zij is verbonden aan ACIS. Tevens is Jacobs werkzaam bij het CAK.

 • Dr. C.J. de Jong

  Juridisch adviseur te Baarle-Nassau en verbonden aan ACIS.

 • Prof. dr. W.M.A. Kalkman

  Hoofd Legal & Compliance van Nationale-Nederlanden (Leven) en NN Advocaten te Den Haag, bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam (Stichting Mercatura Honesta leerstoel) en verbonden aan ACIS.

 • Dr. P.M. Leerink

  Advocaat te Deventer bij JPR advocaten en verbonden aan ACIS.

 • Dr. S.Y.Th. Meijer

  Advocaat te Amsterdam bij NautaDutilh advocaten.

 • Mw. mr. F.H.E. van der Moolen

  Bedrijfsjurist te Nijmegen, promovenda Open Universiteit en verbonden aan ACIS.

 • Prof. dr. C.E. du Perron

  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar privaatrecht Universiteit van Amsterdam.

 • Mw. dr. M.H. Pluymen

  Advocaat te Deventer bij JPR advocaten.

 • Mw. dr. M.L.H. Reumers

  Universitair hoofdocent privaatrecht Open Universiteit.

 • Mr. E.E. Ribbers

  Secretaris Geschillencommissie Kifid. Ribbers is medewerker van NTHR en publiceert regelmatig over beleggingsverzekeringen.

 • Prof. dr. J.G.J. Rinkes

  Hoogleraar privaatrecht Open Universiteit, hoogleraar Europees en vergelijkend verzekeringsrecht, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 • Mw. mr. J.I. Roos

  Business Development Underwriter Art and Private Client bij Hiscox en promovenda ACIS.

 • Mw. mr. A.P.E. de Ruiter

  Advocaat te Zwolle bij Nysingh advocaten.

 • Mw. mr. T. Smith-Hussein

  Na haar rechtenstudie en haar studie Law en Economics aan de Universiteit van Utrecht, heeft Tamara Smith sedert 2006 tot eind 2009 als advocaat bij Houthoff Buruma te Rotterdam gewerkt. Daarna is zij tot 2012 als juridisch beleidsadviseur Tijdelijk Huisverbod werkzaam geweest bij de gemeente Rotterdam. Vanaf 1 januari 2012 is zij als advocaat werkzaam bij NN Advocaten.

 • Dr. R. Theissen

  Theissen is advocaat te Rotterdam bij Houthoff advocaten. Hij is gespecialiseerd in prudentieel toezicht.

 • Mw. mr. I.M.L. Venker

  Venker is werkzaam als secretaris bij de Geschillencommissie Kifid en als secretaris van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën).

 • Dr. E.J. Wervelman

  Advocaat te Utrecht bij Verschoof Wagenaar Wervelman advocaten en verbonden aan ACIS.

 • Dr. W.C.T Weterings

  Advocaat te Arnhem bij Dirkzwager advocaten en universitair hoofddocent verzekeringsrecht Universiteit Tilburg.

 • Prof. dr. J.B. Wezeman

  Hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan ACIS.

 • Mw. mr. B.M. van Wijk

  Advocaat bij Houthoff advocaten. Zij is medewerker van AV&S en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling