KiesUwCursus
Home Cursussen Leergang Specialisatie strafrecht

Leergang Specialisatie strafrecht

Treed op hoog niveau op in strafzaken

Bent u strafrechtadvocaat en wilt u lid worden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)? Schrijft u zich dan in voor de leergang Specialisatie strafrecht.

Deze leergang heeft als doel om u in staat te stellen om op hoog niveau als raadsman op te treden in strafzaken, in het bijzonder door uitstekende verweren te voeren en verzoeken te doen. In interactieve colleges komen de voor de strafrechtadvocaat belangrijkste onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht aan de orde. Daarbij wordt, voor zover relevant, ook aandacht besteed aan supranationale aspecten (EVRM, EU-recht). Ook worden professionele vaardigheden, zoals het deugdelijk opbouwen van een juridisch betoog en het analyseren van jurisprudentie, getraind. U wordt uitgedaagd om stellingen in te nemen en van gedachte te wisselen naar aanleiding van casusposities.

Deze leergang heeft zowel een wetenschappelijke als een praktische insteek. Dat is ook zichtbaar in de samenstelling van het docentencorps. De docenten zijn zowel van universiteiten als uit de strafrechtpraktijk afkomstig. Een overzicht van alle docenten vindt u in de planning.

Doelgroep & toelatingseisen
Deze leergang is bedoeld voor strafrechtadvocaten.

Om toegelaten te worden tot deze leergang dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • In het bezit van een stageverklaring;
  • Minimaal vier jaar ervaring als strafrechtadvocaat én met goed gevolg deelgenomen aan de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht van de Vrije Universiteit of de profileringscursus van het Willem Pompe Instituut.

of 

Minimaal acht jaar ervaring als strafrechtadvocaat én in de twee voorafgaande jaren voor ten minste 10 NOvA-punten strafrechtcursussen gevolgd.

Oud-deelnemers van de leergang Financieel-economisch strafrecht kunnen, mits ze voldoen aan de andere eisen (stageverklaring + ervaring), direct toegang krijgen tot de leergang Specialisatie strafrecht.

Indien u interesse heeft om deze leergang te volgen maar niet volledig voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kunt u uw cv toesturen naar de VU Law Academy: [email protected]. Heeft u nog vragen over de leergang dan kunt u contact opnemen met Branka Dasović (leergang coördinator) via [email protected] of +31 20 598 3612.

Verspreid over 9 maanden neemt u deel aan 11 bijeenkomsten, met in totaal 16 interactieve hoorcolleges van 3 uur. Docenten zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de strafrechtpraktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. De insteek van iedere bijeenkomst is zowel wetenschappelijk als praktisch.

Planning
Bekijk hier de planning 2023 met het overzicht van data, onderwerpen en docenten.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen staan bij de programma-omschrijving onderaan deze pagina.

Cursusleiding en docenten 
De leergang staat onder leiding van mr. dr. Yannick van den Brink, universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens als Rubicon Research Fellow verbonden aan de University of Cambridge, Institute of Criminology (Verenigd Koninkrijk). Daarnaast is hij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag.
De docenten die in deze leergang college geven zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de strafrechtpraktijk. Bekijk hier het overzicht met docenten (.pdf) van deze leergang.  

Voorbereiding en toetsing
Van u als deelnemer wordt verwacht dat u zich voorbereidt op de colleges door middel van het bestuderen van het aangereikte materiaal. Per college van 3 uur is een voorbereiding van 4-6 uur noodzakelijk. Voor iedere bijeenkomst worden voorbereidingsopdrachten gegeven. Daarbij zal steeds een indicatie worden gegeven van de gewenste omvang van de uitwerking. Om in aanmerking te komen voor een diploma moeten de opdrachten van ten minste 14 van de 16 bijeenkomsten zijn gemaakt en met een voldoende zijn beoordeeld. Een terugkoppeling op voorbereidingsopdrachten vindt plaats doordat deze worden besproken tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Bekijk hier het reglement van de leergang Specialisatie strafrecht.

Werkwijze
Tijdens de interactieve hoorcolleges zetten de docenten de hoofdlijnen van de aan de orde gestelde onderwerpen kort uiteen. De nadruk ligt op de toepassing van regels en uitgangspunten in concrete casus. Deze casus kunnen ontleend zijn aan de jurisprudentie, maar ook aan de eigen ervaring van de docenten. Er worden veel casusposities aan u voorgelegd, waarbij de nadruk ligt op veelvoorkomende kwesties en op minder bekende regels en jurisprudentie. Ook wordt u uitgenodigd om te reflecteren op prikkelende stellingen. Op deze manier wordt u aangemoedigd om in discussie te gaan met uw medecursisten en met de docenten. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties.

Programma: onderwerpen per college
Bekijk verder onderaan deze pagina een uitgebreide omschrijving van alle thema’s en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden.

Punten
48 PO opleidingspunten – voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), waarvan:
21 PO opleidingspunten in 2023
27 PO opleidingspunten in 2024
Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Strafrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Programma

Data bijeenkomsten en planning
De data bijeenkomsten: 13 april, 11 mei, 1 juni, 20 juni, 7 september, 21 september, 12 oktober, 2 november en 23 november 2023, 11 januari en 1 februari 2024.
Bekijk hier de planning 2023 met alle data, tijden, onderwerpen en docenten.

Locatie
Deze leergang vindt plaats aan de VU Amsterdam.
De colleges van deze leergang zijn erop ingericht om op locatie aan deel te nemen. De kwaliteit van het onderwijs staat bij de VU Law Academy altijd voorop en onze docenten geven er dan ook de voorkeur aan dat u bij alle colleges op locatie aanwezig bent. Interactie tussen docent en cursisten en cursisten onderling speelt een belangrijke rol in de overdracht en in het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast is uit onderzoek onder onze cursisten gebleken dat juist om deze reden de behoefte aan fysiek onderwijs zeer groot is.

Groepsgrootte
Maximaal 25 deelnemers.

Sprekers

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling