KiesUwCursus
€ 10.995,00 (geen btw)
Home Cursussen Leergang Pensioenrecht

Leergang Pensioenrecht

Pensioenrecht nu en in de toekomst

Wilt u op het hoogste niveau adviseren over pensioen en pensioenrechtelijke kwesties, een geschil hierover behandelen, en/of weloverwogen besluiten nemen over (de wijziging van) pensioenregelingen?

Online informatiesessie
Op dinsdag 7 februari organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een kosteloze online informatiesessie over deze leergang. Laat u informeren en inspireren door cursusleider prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, advocaat DLA Piper NV. Tijdens de informatiesessie zal hij meer vertellen over de leergang en uiteraard uw vragen beantwoorden. Bent u erbij? Meld u hier aan.

Met de leergang Pensioenrecht verwerft u diepgaand inzicht in alle juridische aspecten van ontwerp, toezegging, uitvoering en wijziging van pensioenregelingen. Hiermee biedt de leergang niet alleen onmisbare kennis voor juristen, maar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met pensioenvraagstukken. 
NIEUW: vanaf 2023 wordt de leergang blended aangeboden, met een aantrekkelijke en praktische mix van online en fysieke bijeenkomsten.

Maak kennis met de leergang Pensioenrecht

Kijk voor verdere kennismaking met de leergang Pensioenrecht en ook voor ervaringen van cursisten naar de film onderaan deze pagina. 

Actueel programma
Het pensioenrecht is voortdurend in ontwikkeling; de wijzigingen in wetgeving, verduidelijking van vragen in de rechtspraak, toenemende Europese invloed en last but not least het Pensioenakkoord 2020 maken dat professionals werkzaam binnen dit rechtsgebied continu hun kennis up-to-date dienen te houden. Dit geldt ook voor de leergang zelf. Ieder jaar bieden we daarom een volledig geactualiseerd programma aan met: 

  • Een thematische indeling, volledig toegesneden op actuele onderwerpen, waaronder die uit het Pensioenakkoord;
  • Lessen die bestaan uit een mix van luisteren, debatteren en toepassen, doordat er ruimte is voor zowel het behandelen van vragen en casussen alsook het bespreken van ontwikkelingen en de betekenis achter de rechtspraak;
  • Een focus op actuele discussies;
  • Theorie die u direct kunt toepassen op uw praktijk met ook aandacht voor vragen rondom de toekomst van het pensioenstelsel.

Bekijk hier: 

Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.  

Voor wie?
De leergang Pensioenrecht is een juridische leergang die geschikt is voor zowel juristen als niet-juristen. De juridische houdbaarheid is tegenwoordig een kernpunt bij alle soorten besluiten met betrekking tot pensioenen. Dit maakt kennis van en inzicht in het pensioenrecht van belang voor iedereen die adviseert of besluiten neemt als het gaat om pensioenen. De leergang biedt daarom niet alleen onmisbare kennis voor (aspirerend) pensioenrechtspecialisten, maar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met pensioenvraagstukken.

Onder de deelnemers aan de leergang bevinden zich advocaten en andere rechtshulpverleners, pensioenadviseurs, beleids- en bedrijfsadviseurs, fiscaal adviseurs, maar ook bestuurders of leden van fondsorganen, verzekeraars, andere financiële instellingen, vakbondsleden, accountants en actuarissen, leden van werkgeversorganisaties, beleidsbepalers en ministeries. Van de deelnemers horen we vaak terug dat zij deze diversiteit in achtergronden en perspectieven als een meerwaarde ervaren; door de confrontatie met andere visies en inzichten tijdens discussie en debat krijgt u een nog breder en vollediger beeld van (de werking van) pensioenrecht in de praktijk.   

Twijfelt u of u over voldoende voorkennis beschikt om deel te nemen aan deze leergang, neem dan contact op met Monique Becker via [email protected] of (020) 598 3694.

De leergang Pensioenrecht wordt al 20 jaar aangeboden bij de Vrije Universiteit, koploper als het gaat om cursussen en opleidingen pensioenrecht. Hierdoor hebben onze docenten haarfijn op het netvlies welke kennis van belang is voor uw dagelijkse werkpraktijk.

De inhoud van het programma wordt afgestemd op de actualiteiten en in de lessen wordt er volop geleerd van en met andere pensioendeskundigen. Door deze gezamenlijke verdieping is de leergang Pensioenrecht bij uitstek een gelegenheid om uw netwerk binnen dit dynamische rechtsgebied uit te breiden.  

Programma
Bekijk alle thema’s en onderwerpen in het programma-overzicht onderaan deze pagina.

Blended learning: een evenwichtige combinatie van online en fysieke lessen

De leergang Pensioenrecht die start in het voorjaar 2023 wordt blended aangeboden; fysiek onderwijs wordt hierbij gecombineerd met online onderwijs. De (kortere) colleges en bijeenkomsten vinden daarom alleen online plaats, terwijl de langere colleges fysiek op de VU in Amsterdam worden aangeboden. 

Tijdens het fysieke onderwijs discussieert en debatteert u in (kleinere) groepen over vraagstukken en casusposities om uw inzicht te verdiepen. De exacte invulling van deze lessen zal mede afhankelijk zijn van de omstandigheden en beperkingen wat betreft fysiek samenzijn. Per thema streven we naar ten minste één fysieke les van een volledige dag. Deze dag biedt niet alleen ruimte om gezamenlijk diep een onderwerp in te duiken, maar ook om tijdens de lunch te netwerken. 

Tijdens het online onderwijs krijgt u met name uitleg, verdieping, duiding van rechtspraak en (nieuwe) wetgeving, en vindt er een bespreking van praktijkvragen plaats. Een deel van de online lessen kan opgenomen worden zodat deze op een eigen gekozen tijd beluisterd kunnen worden. Deze opnames kunt u gebruiken als inleiding op real time lessen waarbij u online of fysiek aanwezig bent.
Naast de reguliere lessen kunt u aan extra online contactmomenten deelnemen. In deze online contactmomenten krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen en wordt er antwoord gegeven op eerder gestelde vragen uit voorgaande colleges. Eveneens worden deze contactmomenten gebruikt om in te zoomen op actuele ontwikkelingen, wetgeving en rechtspraak. 

De voorbereiding van een college kost ongeveer drie tot vijf uur, dit is exclusief het volgen van het college en het maken van de twee toetsen.

Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, advocaat DLA Piper NV. Samen met een team van docenten uit de wetenschap en praktijk draagt hij zorg voor een optimale mix van theoretische kennis en inzichten uit de praktijk.
Bekijk het overzicht met informatie over de cursusleiding en de vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Lesmateriaal
Het materiaal bestaat uit het Handboek Asser/Lutjens Pensioen, andere publicaties, rechtspraak, standpunten van toezichthouders, wetgeving en kamerstukken. Het precieze materiaal wordt in het programma nader bekend gemaakt en zal gedurende de leergang geactualiseerd worden. Hiernaast verschijnt frequent de nieuwsbrief Pensioenrecht met actuele informatie.

Afronding van de leergang
Er zijn twee tussentijdse tentamens met vragen over casusposities. Om de leergang met goed gevolg af te ronden schrijft u daarnaast een paper dat u voor de examencommissie mondeling verdedigt. Omdat een paper – gewoonlijk – een deelonderwerp van het pensioenrecht betreft, zijn de tussentijdse tentamens bedoeld om kennis over het pensioenrecht in bredere zin te toetsen. Papers worden, met eigen instemming van de auteur, gepubliceerd op de website van het Expertisecentrum Pensioenrecht. Daarnaast kunt u begeleiding krijgen om uw paper te publiceren in vaktijdschriften. Vele deelnemers aan de leergang Pensioenrecht hebben van deze kans gebruik gemaakt en hun werk laten publiceren.

Programma

Data bijeenkomsten en planning
Data colleges: 14 maart, 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april, 25 april, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, 5 sept., 19 sept., 26 sept., 10 okt. en 7 nov. 2023.

Bekijk hier de planning voorjaar 2023 met alle data, onderwerpen en docenten. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van de planning.

Let op: alle genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Let op: heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving een cv in te sturen. U kunt uw cv sturen naar: [email protected].

Locatie
Het programma van deze leergang is hybride. Dit betekent dat sommige bijeenkomsten online zullen plaatsvinden en andere fysiek aan de VU Amsterdam.

De fysieke colleges van deze leergang zijn erop ingericht om op locatie aan deel te nemen. De kwaliteit van het onderwijs staat bij de VU Law Academy altijd voorop en onze docenten geven er dan ook de voorkeur aan dat u bij deze colleges op locatie aanwezig bent. Interactie tussen docent en cursisten en cursisten onderling speelt een belangrijke rol in de overdracht en in het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast is uit onderzoek onder onze cursisten gebleken dat juist om deze reden de behoefte aan fysiek onderwijs zeer groot is.

Indien u ziek bent, kunt u bij uitzondering een college live online via Zoom volgen.

Bekijk hier alle informatie rondom fysiek en online onderwijs.

Groepsgrootte
Maximaal 25 deelnemers.

Vakliteratuur
Het cursusmateriaal en de hand-outs worden digitaal aangeboden op de digitale leeromgeving Canvas. De boeken Asser 7-XI Pensioen en Pensioenwetgeving 2023 worden per post naar u verstuurd.

Digitale leeromgeving
Het onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.

Opleidingspunten
63 opleidingspunten – voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u op aanvraag opleidingspunten halen.
Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Diploma
U rondt de leergang af door een paper te schrijven, die u in een openbare zitting verdedigt voor een examencommissie. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma. (u mag uw paper verdedigen als u de examens van module 1, 2 en 3 met een voldoende hebt afgerond.)

Examen/paper
De leergang Pensioenrecht bestaat uit 6 thema’s met in totaal 16 colleges en 2 tussentijdse tentamens. Ter finale afronding van de leergang schrijven de cursisten een paper of werkstuk dat zij in een openbare zitting ten overstaan van een examencommissie verdedigen. De gemiddelde studiebelasting voor het schrijven van een paper voor de leergang bedraagt 56 uur.

Herkansing
Voor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.

Titel
Als u de leergang met succes afrondt, mag u als jurist de titel Certified Pension Lawyer (CPL) achter uw naam voeren. Niet-juristen mogen de titel Certified Pension Consultant (CPC) achter hun naam voeren. De gecertificeerde titel geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPJ). De VvPJ heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren voor haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de VvPJ.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling