KiesUwCursus
€ 3.695,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

U bent inkoopprofessional bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs en begeleidt regelmatig aanbestedingen, of u hebt als professional in het bedrijfsleven te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen. In beide gevallen moet u die processen voorbereiden, inrichten en afwikkelen volgens geldende aanbestedingsregels, zodat elke onderneming dezelfde kans op de opdracht krijgt en om te voorkomen dat de aanbesteding eindigt in een juridische procedure bij de rechter. Hierbij kunt u een duidelijk kenniskader goed gebruiken, want het aanbestedingsrecht is aan strakke (en vaak veranderende) wet- en regelgeving onderhevig.

Leerdoelen

U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het aanbestedingsrecht. Daar hoort de Europese en nationale wet- en regelgeving bij, en ook de aanbestedingsplicht per organisatie en per soort opdracht. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele aanbestedingsrechtelijke thema’s. Bijvoorbeeld:

 • Welke aanbestedingsprocedures zijn er en hoe kiest u de juiste procedure?
 • Hoe moet u een aanbesteding technisch specificeren en bekendmaken?
 • Hoe formuleert u duidelijk volgens welke criteria u aanbiedingen beoordeelt en selecteert?
 • Welke rechtsbescherming genieten gegadigden tegen beslissingen van de aanbesteder?

Aan het einde van deze leergang kunt u aan de hand van concrete voorbeelden:

 • de bronnen van het Europees en nationaal aanbestedingsrecht opsommen, herkennen, toelichten en hanteren; 
 • antwoord geven op de vraag of een overheidsinstantie verplicht is een bepaalde opdracht aan te besteden; 
 • antwoord geven op de vraag welke aanbestedingsprocedure de overheidsinstantie in dat geval mag hanteren; 
 • antwoord geven op de vraag hoe die procedure moet worden voorbereid, ingericht en afgewikkeld; 
 • antwoord geven op de vraag of – en zo ja, welke? – juridische acties een onderneming kan instellen in het geval een aanbesteder zijn aanbestedingsrechtelijke verplichtingen (beweerdelijk) niet naleeft. 

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor inkoopprofessionals binnen en buiten de (semi-) overheid die in hun dagelijkse werk regel- matig te maken hebben met inkoop- en aanbestedingsprocessen en die beter beslagen ten ijs willen komen wat betreft kennis van de juridisch kaders waarbinnen die processen zich afspelen. De deelnemers aan de leergang komen uit verschillende werkvelden, omdat aanbestedingen breed voorkomen en steeds vaker verplicht zijn.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
”Zeer leerzame en leuke leergang. Fijn ook dat de inhoud direct toepasbaar is in het werk.” 
”Complete leergang met zowel veel theorie als voorbeelden uit de praktijk, daarom bijzonder toepasbaar in het werk.” 
”De leergang bevat veel relevante theorie, voldoende praktijkvoorbeelden, en er is veel ruimte voor vragen en discussie.”

Programma

Start woensdag 4 maart 2020. De leergang die start in het voorjaar is voltekend, u kunt zich inschrijven voor het najaar 2020.

09.00 – 09.30 uur ontvangst met koffie/thee
09.30 – 11.00 uur aanvang college
11.00 – 11.15 uur pauze
11.15 – 12.45 uur vervolg college

Sprekers

 • mr. Chris Jansen

  Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag

 • mr. Sophie Prent

  Docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling