KiesUwCursus
€ 2.695,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Kopopleiding: De economische deskundige in civiele schadezaken

Kopopleiding: De economische deskundige in civiele schadezaken

Het programma richt zich op economische schade in civiele zaken zoals: schade uit onrechtmatige daad of overeenkomst, schade aan een merk, schade op basis van een business plan en afgebroken onderhandelingen. Planschade, onteigeningsschade en letselschade valt buiten het bestek van dit programma. Het programma bestaat uit 7 dagdelen (3 x 2 en 1×1). Het programma wordt afgerond door het inleveren van een casus. Die zal tijdens een terugkomdag plenair worden behandeld. De docenten zullen per deelnemer ingaan op de wijze waarop de casus is uitgewerkt. Bij voldoende deelname zal een certificaat worden uitgereikt.

Doelgroep en niveau
Iedereen die zich bezig houdt met het bepalen van economische schade en die met goed gevolg de opleiding tot Gerechtelijk Deskundige heeft afgerond. Daarbij is met name te denken aan Register Accountants, Register Valuators, bedrijfseconomen en vastgoeddeskundigen.

Programma

Donderdag 17 oktober 2019

12.30 – 14.00 uur: Ontvangst en registratie, en kennismakingslunch deelnemers

14.00 – 17.00 uur

Vermogensschade vanuit juridisch perspectief

 • Begrip Vermogensschade
 • Wettelijk kader
 • Causaliteit, schadebeperking, toerekenbaarheid
 • Relevante uitspraken en casus op het gebied van vermogensschade en deskundigen(deel I)

Mr. drs. Tjebbe de Jong

17.00 – 18.00 uur: Avondmaaltijd

18.00 – 21.00 uur

Filosofische en ethische aspecten t.a.v. schade

 • Schadeplicht vanuit ethisch oogpunt
 • Denkkader wanneer schade voor vergoeding in aanmerking komt
 • Onderscheid tussen de boekhoudkundige benadering en economische benadering
 • De gerechtelijk deskundige en beroepsregels

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS

Donderdag 31 oktober 2019

13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee, registratie
14.00 – 17.00 uur
Rol van deskundigen en opdrachtaanvaarding

 • Opdrachtaanvaarding en toepassing algemene voorwaarden
 • Hoe formuleer je de opdracht indien meerdere deskundigen zijn benoemd?
 • Bepalen van het voorschot?
 • Hoe ga je om met hoor en wederhoor als partijen niet gezamenlijk aan tafel willen?
 • Hoe ga je om met vertrouwelijkheid ten aanzien van concurrentiegevoelige informatie etc.?
 • In welke vorm wordt het concept rapport aan partijen ter commentaar aangeboden?

Bovenstaande onderwerpen worden belicht aan de hand van door de rechtbank geëntameerde procedures en procedures rechtstreeks tussen partijen. Rol van de deskundige en opdrachtaanvaarding

Drs. Peter den Hertog RA RV

17.00 – 18.00 uur: Avondmaaltijd
18.00 – 21.00 uur

 • Rekenkundige aspecten deel I

Aan de hand van casuïstiek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderscheid aandeelhoudersschade en ondernemingsschade
 • Welke elementen zijn opgenomen in de vermogenskosten
 • Wat is de betekenis van inflatie
 • Wanneer en hoe om te gaan met winstbelastingen
 • Hoe ga je om met het gebrek aan prognoses of zeer uiteenlopende prognoses van partijen

José de Wit RV MRICS

Donderdag 14 november 2019

13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee, registratie

14.00 – 17.00 uur

 • Relevante uitspraken en casus op het gebied van vermogensschade en deskundigen (deel II)

Mr. drs. Tjebbe de Jong             

17.00 – 18.00 uur: Avondmaaltijd

18.00 – 21.00 uur

 • Rekenkundige aspecten, deel II aan de hand van casuïstiek die vooraf is uitgereikt
 • Korte introductie huiswerk casus

J.M. de Wit RV MRICS,
Drs. Peter den Hertog RA RV

Donderdag 28 november 2019 

13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee, registratie

14.00-17.00 uur:

 • Behandeling van de casus
 • Persoonlijke terugkoppeling aan de deelnemers
 • Ruimte voor overige vragen en opmerkingen

17.00-18.30 uur: Uitreiking certificaat met borrel, fotoshoot met deelnemers en docenten

Sprekers

 • Drs. Peter den Hertog RA RV

  Partner Grant Thornton te Rotterdam

 • Mr. Drs. Tjebbe de Jong

  Director Alvarez & Marsal te Amsterdam, tevens programmadirecteur

 • Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS

  Senior council Talanton Valuation en voorzitter LRGD

 • José M. de Wit RV MRICS

  Partner Talanton Valuation te Amsterdam

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling