KiesUwCursus
€ 540,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Klachtenafwikkeling en de Wft + Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars + Juridische aspecten van co-assurantie

Klachtenafwikkeling en de Wft + Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars + Juridische aspecten van co-assurantie

Klachtenafwikkeling en de Wft

Op grond van artikel 4:17 Wft dienen veel financiële ondernemingen te beschikken over een interne klachtenprocedure, gericht op een spoedige en zorgvuldige behandeling van klachten en dienen zij aangesloten te zijn bij een erkende buitengerechtelijke geschilleninstantie die geschillen met betrekking tot betaaldiensten, financiële diensten of financiële producten van de financiële onderneming. In het BGfo worden hieromtrent nadere regels gesteld. In deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op deze verplichtingen en wat daarbij komt kijken.

Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars

Bij (een vermoeden van) fraude mag een verzekeraar onder voorwaarden persoonsgegevens van de betrokkene opnemen in registers om de eigen organisatie en andere organisaties te waarschuwen. Deze registraties zijn onder meer van belang voor het opsporen en voorkomen van verzekeringsfraude. Aan de zijde van de betrokkene speelt evenwel het belang van bescherming van zijn privacy.

Tijdens deze cursusdag wordt inzicht gegeven in (de werking van) de verschillende waarschuwingssystemen, de toepasselijke regelgeving en de vereisten waaraan moet zijn voldaan voor opname van persoonsgegevens in de verschillende registers. De materie wordt toegelicht met jurisprudentie en voorbeelden uit de praktijk.

Juridische aspecten van co-assurantie

In deze bijeenkomst zal het onderwerp co-assurantie aan de orde komen. Na een algemene inleiding komen enkele belangrijke kenmerken van co-assurantie aan bod. Verder zullen onder andere de volgende aspecten aan bod komen: de co-assurantieovereenkomst, de relatie tussen verzekeraars onderling, de volgplicht van verzekeraars (zowel in een horizontale als verticale verhouding) alsmede de mededelingsplicht ter beurze.

Programma

Datum en tijd: 18 maart 2021 van 13.00 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur met lunch)

Sprekers

  • Dr. D.P.C.M. Hellegers

    Universitair docent privaatrecht Open Universiteit, lid Geschillencommissie Kifid, en verbonden aan ACIS. Hellegers promoveerde in 2015 aan de Open Universiteit op het proefschrift “De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015”. Hij publiceert met regelmaat over ADR-onderwerpen.

  • Mw. mr. I.M.L. Venker

    Venker is werkzaam als secretaris bij de Geschillencommissie Kifid en als secretaris van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Zij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen, waaronder registratie van persoonsgegevens door financiële instellingen en opzegging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten.

  • Mw. mr. J.I. Roos

    Business Development Underwriter Art and Private Client bij Hiscox en promovenda ACIS. Zij bereidt een proefschrift voor met als titel “Juridische aspecten van co-assurantie”. Zij hoopt deze in 2019 aan de UvA te verdedigen. Onderwijl publiceerde zij al in AV&S en NTHR.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling