KiesUwCursus
Home Cursussen Kinderen en letselschade

Kinderen en letselschade

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 4.00 punten, Juridisch
  Nederlandse Orde van Advocaten
 • NIVRE 4.00 punten

De bijzondere positie van jongeren in het aansprakelijkheidsrecht, het schadevergoedingsrecht en de letselschaderegeling

Kinderen hebben zowel in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als in de letselschaderegeling een bijzondere positie. In deze cursus wordt die bijzondere positie uitgediept.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De minderjarige schadeveroorzaker in het aansprakelijkheidsrecht
 • Het minderjarige slachtoffer in het aansprakelijkheidsrecht
 • Het jonge slachtoffer en het schadevergoedingsrecht
 • Bijzonderheden letselschaderegeling minderjarigen

De minderjarige schadeveroorzaker in het aansprakelijkheidsrecht
Kinderen zijn tot en met hun 13e jaar niet zelf aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken. Ouders zijn daarentegen risico-aansprakelijk voor de als een doen aan te merken gedragingen van hun kinderen. Tot zover lijken de regels duidelijk te zijn. Minder éénduidig is het antwoord op de vraag wat de positie van schadeveroorzakende kinderen vanaf 14 jaar en van hun ouders is. Ook is niet altijd duidelijk hoe moet worden omgegaan met uitsluitingsclausules in de verzekeringspolis, wanneer bijvoorbeeld sprake was van opzet van of wapengebruik door het kind.

Het minderjarige slachtoffer in het aansprakelijkheidsrecht
Omdat kinderen – en zeker heel jonge kinderen – niet altijd de gevolgen van hun handelen kunnen overzien en daardoor extra kwetsbaar zijn, verdienen zij volgens de wetgever en rechtspraak bijzondere bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Maar hoe ver gaat die bescherming precies? Hoe ga je om met de eigen schuld van het kind in verkeerssituaties en daarbuiten? En wat te doen als de ouders van het kind ook verwijten te maken zijn ten aanzien van het ontstaan van het ongeval? Wordt de schuld van de ouders aan het kind toegerekend? En kan het kind de eigen ouders wellicht aanspreken?

Schadevergoeding en letselschaderegeling
Ook de schadebegroting en de letselschaderegeling kan tot hoofdbrekens leiden, wanneer het om minderjarigen en jongvolwassenen gaat. Welke uitgangspunten moet je hanteren bij de berekening van het verlies arbeidsvermogen van jongeren? Volstaan de richtlijnen studievertraging in alle gevallen? Hoe ga je om met schadeposten zoals verzorging en verpleging wanneer te voorzien is dat die schadeposten levenslang zullen doorlopen? Kun je een ‘kindschade’ verantwoord afdoen vóórdat het slachtoffer meerderjarig geworden is of moet je altijd wachten tot zijn/haar 18e jaar? Wanneer kies je voor een lumpsum en wanneer voor periodieke afwikkeling? En is het bij de afhandeling van een letselschadezaak voor een minderjarige altijd nodig om toestemming aan de kantonrechter te vragen of hoeft dat niet persé?

Deze en andere vragen zullen worden besproken tijdens deze cursus.

Opzet en doel van de cursus
In één intensieve middag krijgt u een overzicht van de uitgangspunten en bijzonderheden in de juridische aspecten rondom de aansprakelijkheid van en jegens minderjarigen, alsmede in de wijze van berekening en afhandeling van letselschades van jongeren.

Sprekers

 • mr. Mariken Peters
  Advocaat, MfN-registermediator
  AV&L Advocatuur en Mediation Arnhem

Bestemd voor

Bestemd voor

Bestemd voor (academisch niveau) juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • Schaderegelaars
 • Rechtsbijstandsverzekeraars
 • Rechtshulpverleners

Programma

dinsdag 18 juni 2024

12:00 – 12:30

Ontvangst met broodjes, registratie deelnemers
12:30 – 14:00

Blok I – De minderjarige schadeveroorzaker in het aansprakelijkheidsrecht

 • De aansprakelijkheid van het kind zelf
 • Risico- en schuldaansprakelijkheid ouders
 • Positie regresnemers
 • Verzekeringsdekking
 • Procedurele valkuilen

Blok II – Het minderjarige slachtoffer in het aansprakelijkheidsrecht

 • Verkeersongevallen en eigen schuld
 • Overige ongevallen en eigen schuld
 • Hoe om te gaan met verwijtbaar handelen van de ouders
  • toerekening schuld ouders aan kind?
  • aansprakelijkheid ouders jegens kind?
14:00 – 14:15

Pauze
14:15 – 15:45

Blok III – Het jonge slachtoffer en het schadevergoedingsrecht

 • Wie is vorderingsgerechtigd, ouders, kind of beiden?
 • Methoden berekening VAV
 • Studievertraging
 • Smartengeld
 • Affectieschade
 • Periodieke afrekening, lumpsum met voorbehoud of combinatie
15:45 – 16:00

Pauze met warme snack
16:00 – 17:00

Blok IV -Bijzonderheden letselschaderegeling minderjarigen

 • VSO, wanneer wel, wanneer niet
 • BEM-rekening
 • Schadeverhogende factoren (fiscale schade, WLZ-bijdrage en PW-uitkering ouder(s)) en mogelijkheden ter beperking daarvan
 • Procedurele aspecten
 • Verzekering
 • Verjaring
17:00

Afsluiting

Sprekers

 • mr. Mariken Peters

  Advocaat, MfN-registermediator

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling