KiesUwCursus
Home Cursussen Kind & Complexe Scheiding

Kind & Complexe Scheiding

Oplossingen voor ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek

Geen enkel kind zou zich moeten bevinden in de spagaat van twee vechtende ouders. Toch gebeurt het maar al te vaak en zien we bovendien dat complexe scheidingen bovengemiddeld zwaar drukken op de gehele jeugdketen. 

Initiatieven, pilots en aanbevelingen voor de aanpak van complexe scheidingen zijn er, maar zetten ze zoden aan de dijk? Wat is de algehele tendens aan de hand van actuele jurisprudentie? 

Oplossingen voor omgangsproblematiek en ouderverstoting
Vanuit de rechterlijke macht, advocatuur, jeugdbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid en wetenschap kijken we naar de huidige stand van zaken, maar vooral naar oplossingsrichtingen voor omgangsproblematiek en ouderverstoting.

Dit symposium biedt u:

 • Inzicht in recente initiatieven en adviezen rondom aanpak van complexe scheidingen;
 • Inzicht in actuele jurisprudentie op gebied van ouderverstoting en omgang;
 • Handvatten om vanuit uw eigen professie, als bijvoorbeeld rechter, advocaat of jurist werkzaam in jeugdbescherming, bij te dragen aan oplossingen.

Doelgroep

Advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juristen werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering en gemeenten afdeling Jeugdzaken.

Programma

12:00 – 12:30 Ontvangst en inschrijven
12:30 – 12:45 Opening door de dagvoorzitter
12:45 – 13:15 Complexe Omgangsproblematiek & Ouderverstoting
 • Stand van zaken en urgentie van het onderwerp
 • Aanbevelingen adviesrapport Expertteam Ouderverstoting/Complexe omgangsproblematiek
  C. (Cees) van Leuven
13:15 – 13:50 Pilot ‘Procedure gezamenlijke toegang ouders’ – lessons learned
 • Procedure is zo ingericht dat ouders naast elkaar in plaats van tegenover elkaar komen te staan;
 • Korte termijnen waardoor eerder duidelijkheid;
 • Wat zijn de lessons learned?
  S. (Sanne) Korthuis-Becks & R. (Rob) van Coolwijk

13:50 – 14:30 Emotionele betekenis en gevolgen voor kinderen van complexe scheiding

 • Een gehechtheids- en trauma perspectief op complexe echtscheidingen;
 • De invloed van complexe scheiding op het ouderschap;
 • Mogelijke verklaringen waarom kinderen (op den duur)/soms geen omgang (meer) willen;
 • De gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.
  N. (Nina) Draaisma
14:30 – 15:00 Pauze
15:00 – 16:00 Juridisch instrumentarium ‘kind & complexe scheiding’
Aan de hand van jurisprudentie en praktijkervaringen gaan een advocaat en jurist van een GI in gesprek met elkaar en de zaal over in hoeverre huidige juridische instrumentarium soelaas biedt als het gaat om het verbeteren van de positie van het kind in een complexe scheiding.

L.W.M. (Leo) Hendriks & L. (Laura) Goei
16:00 – 16:30 Vervolg op Scheiden zonder schade – stand van zaken

 • Een alternatieve juridische procedure (de-escalerend, 1 gezamenlijk format, ouders sneller bij de rechter, deelbeslissing mogelijk).
 • Gezinsvertegenwoordiging (diverse pilots in lokale teams o.a. met GI. De gezinsbegeleider helpt onder meer bij het opstellen van het ouderschapsplan).
 • Het scheidingsloket (ondergebracht in de lokale structuur).
 • Een Digitaal Plein met virtuele gezinsbegeleider (voor ouders, kinderen en professionals; verbinding met aanbod en professionals lokaal/regionaal).
  A. (Anna) van Beuningen
16:30 – 17:15 Praten met en betrekken van het kind
Interview door de dagvoorzitter met vertegenwoordigers uit de rechterlijke macht, Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming
17:15 – 17:30 Wat nemen we mee naar aanleiding van dit symposium?
Paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter met alle sprekers over oplossingsrichtingen en concrete tips waarmee direct aan de slag kan worden gegaan!

Sprekers

 • N. (Nina) Draaisma

  Nina Draaisma is als gedragswetenschapper werkzaam geweest bij verschillende jeugdzorg instellingen alvorens ze haar eigen praktijk NIKA in Haarlem is gestart. Nina is specialist in handelingsgerichte diagnostiek en op interventies bij gehechtheid- en traumaproblematiek. Daarnaast is ze initiatiefnemer van het platform "De Drakentemmers" en verbonden aan de Universiteit Leiden waar ze meewerkt aan een onderzoek naar gehechtheid- en traumabehandeling na structureel huiselijk geweld.

 • S. (Sanne) Korthuis-Becks

  Sanne Korthuis-Becks is senior rechter en projectleider PGTO (procedure gezamenlijke toegang ouders) bij de rechtbank Oost-Brabant.

 • R. (Rob) van Coolwijk

  mr. R. (Rob) van Coolwijk is sinds 2001 advocaat en staat in zijn praktijk cliënten bij in scheidingen en alle daaraan gerelateerde zaken. Rob adviseert en procedeert. Daarnaast is scheidingsmediation een substantieel onderdeel van zijn praktijk. Rob geeft regelmatig lezingen en cursussen op het gebied van het familierecht. Ook publiceert hij regelmatig over familierechtelijke onderwerpen.

 • A. (Anna) van Beuningen

  Anna van Beuningen is programmamanager Programma Scheiden zonder Schade bij Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • L. (Laura) Goei

  Laura Goei is senior jurist bij Stichting Jeugdbescherming west in Den Haag. In die functie adviseert zij onder meer directie, middenmanagement en uitvoerend personeel over juridische vraagstukken op verschillende rechtsgebieden, waaronder personen-, familie- en (internationaal) jeugdrecht. Naast haar werk als senior jurist is Laura, eigenaar van JBX juridisch advies & training. Ook is ze werkzaam als redacteur voor Kennisbank Split Online.

 • C. (Cees) van Leuven

  Cees van Leuven is senior rechter voor familierecht bij de rechtbank in Breda. Hij houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met het begeleiden van scheidingen. Hij publiceert regelmatig over ouderschap en scheiden en traint rechters, advocaten en psychologen in het voeren van gesprekken met ouders in en na scheiding. Hij was voorzitter van het Expertteam ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek (Adviesrapport-Expertteam Ouderverstoting-Complexe omgangsproblematiek januari 2021).

 • L.W.M. (Leo) Hendriks

  Advocaat bij Hoven en Selbach advocaten. Sinds 2011 is Leo lid van de Raad van Toezicht / Raad van de Orde Maastricht / Limburg en wel als portefeuillehouder familierecht. Ook is Leo bestuurslid van de VNJA (Vereniging van JeudgrechtAdvocaten). Doceren / het verzorgen van (jeugdrecht)cursussen bij diverse onderwijsinstellingen is ook één van zijn activiteiten. Bovendien wordt Leo met enige regelmaat door de rechtbank benoemd als bijzonder curator. Leo maakt tevens deel uit van de adviesgroep Bijzondere Curator Nederland (BCN) en de klachten- en adviescommissie van de GI.

Editie(s)

 • do 30 mrt 2023
 • Hotel Van der Valk Breukelen
 • Stationsweg 91
 • 3621 LK
 • Breukelen
Plan route

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling