KiesUwCursus
Home Cursussen Kijk op uw toekomstige omgevingsvisie

Kijk op uw toekomstige omgevingsvisie

Tijdens deze opleiding krijgt u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente. Na afloop bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien en toepassen.

De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden. De meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. Reden dus om nu actie te ondernemen!

Hét instrument voor gemeentelijke beleidsontwikkeling wordt de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. Een omgevingsvisie geeft een integraal en samenhangend beeld van de hoofdlijnen van uw beleid en ambities voor de fysieke leefomgeving. Het gaat om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving: van bouwwerken, landschap, infrastructuur, watersystemen, milieu tot natuur en cultureel erfgoed. En dit in één plan voor uw gehele gemeentelijk grondgebied.

De visie toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Maar wat betekent de omgevingsvisie nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente? Welke juridische en organisatorische “uitdagingen” levert de omgevingsvisie voor uw gemeente op? Tijdens deze dag nemen wij u mee langs de hierboven genoemde punten en laten wij u zien voor welke taak uw gemeente staat. U krijgt inzicht in de mogelijkheden van een omgevingsvisie en de samenhang met de verschillende andere instrumenten, zoals het programma. Ook de positioneren, verankering en beheer in uw organisatie komt aan bod. Hoe verhoudt de visie zich tot bestaand en nieuw beleid? Na afloop bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien.

Leerdoelen

Na afloop van deze opleiding:

 • heeft u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente
 • bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien
 • heeft u inzicht in de verschillende acties die nodig zijn om met de ontwikkeling van een omgevingsvisie te starten.

Doelgroep

 • Projectleiders en projectgroepleden Omgevingsvisie
 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, erfgoed, natuur, milieu, enz.
 • Planjuristen
 • Juridisch medewerkers ruimtelijke ordening en milieu
 • Projectleiders gebiedsontwikkeling
 • Projectleiders Omgevingswet
 • Afdelingshoofden, teamleiders en programmamanagers

Niveau

Verdieping

Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus Kijk op uw toekomstige omgevingsvisie duurt netto zes uur en levert u dus zes opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma

Datum en tijd: 22 september en 10, en 15 december 2020, 09:30 tot 16:30.

09:00 uur            Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur            Aanvang programma

Op deze dag staan de onderstaande vragen centraal:

 • Waarom een gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Hoe te starten met de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de samenhang met andere instrumenten, zoals het programma?
 • Wat is de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente?

Ochtend

 • Het instrument omgevingsvisie
 • De omgevingseffectraportage (m.e.r.)
 • Participatie en omgevingsvisie
 • De sturing op ambities uit de omgevingsvisie
 • Het instrument omgevingsprogramma

Middag

In de middag wordt op een interactieve wijze stil gestaan bij de juridische en organisatorische gevolgen van de omgevingsvisie binnen uw gemeente. Ook wordt er geoefend met het in beeld brengen van de acties die nodig zijn voor het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Hierbij worden de volgende thema’s in ieder geval belicht:

 • Verhouding bestaand beleid en nieuw te ontwikkelen beleid
 • Organisatorische verankering van de omgevingsvisie
 • Monitoring en beheer van de omgevingsvisie
 • Veranderende participatie in de geest Omgevingswet

Verschillende praktische voorbeelden van omgevingsvisies en hun totstandkomingsproces worden hierbij behandeld. Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16:30 uur            Einde programma

Sprekers

 • Rick Keim

  Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 1999 als extern adviseur bij diverse gemeenten en hierbij veel verschillende opdrachten uitgevoerd van juridisch plantoetser/handhaver en beleidsadviseur tot projectmanager gebiedsontwikkeling. Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. In 2010 is Rick in dienst getreden bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij lid van het kernteam voor de implementatie van de Omgevingswet en projectleider voor het omgevingsplan. De eerste stappen zijn hiervoor met het Chw-bestemmingsplan voor het gehele stedelijk gebied en een Verordening fysieke leefomgeving gezet. Als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2017 is Rick ook gedetacheerd bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet en momenteel bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling