KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus Jeugdstrafrecht (e-learning)

Basiscursus Jeugdstrafrecht (e-learning)

Deze cursus is herzien per oktober 2023

De taken van de strafrechtadvocaat omvatten het verlenen van rechtsbijstand en persoonlijke steun aan de verdachte en het uitoefenen van controle op naleving van de strafprocessuele regels. De jeugdstrafrechtadvocaat dient daarnaast over bijzondere kwaliteiten en vaardigheden te beschikken. De leeftijd van minderjarige verdachten rechtvaardigt immers het bestaan van een apart jeugdstrafrecht, met andere straffen en maatregelen dan in het commune strafrecht en bijzondere processuele regels. Een jongere die een strafbaar feit pleegt (of daarvan wordt verdacht), komt in aanraking met verschillende organisaties en professionals die elk hun aandeel en functie hebben in het jeugdstrafproces en zich op hun eigen manier met hem bemoeien. Naast de politie, het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en kinderrechter, speelt de advocaat van de jeugdige een bijzondere en belangrijke rol.

Verdeeld over twee blokken belicht deze nascholing zowel de materiële als de formele aspecten van het jeugdstrafrecht:

 • Blok A Leeftijdsgrenzen en strafrecht
 • Blok B Procesrechtelijke positie van de jeugdstrafrechtadvocaat

Blok A gaat in op de elementaire vraag hoe de leeftijd van jeugdigen ten tijde van het plegen van delicten zich vertaalt in (materiële en formele) strafrechtelijke gevolgen. In dit blok is tevens aandacht voor het adolescentenstrafrecht. Blok B ziet op de positie van de advocaat in het jeugdstrafproces. Aan bod komen het verhoor, de bevoegdheden op de zitting en de ketenpartners.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

 • kunt u beargumenteerd uitleggen hoe de leeftijd van jeugdigen ten tijde van het plegen van delicten zich vertaalt in strafrechtelijke gevolgen;
 • kunt u de materieel- en procesrechtelijke gevolgen van de leeftijd van een verdachte in een geschetste situatie verklaren;
 • bent u bekend met de inhoud en gevolgen van het adolescentenstrafrecht;
 • bent u bekend met de wijze waarop een politieverhoor van een minderjarige verdachte plaatsvindt;
 • kunt u beschrijven welke wet- en regelgeving bij het politieverhoor van een jeugdige van toepassing is en uitleggen welke gevolgen het niet correct naleven van die wet- en regelgeving kan hebben in de strafprocedure van een jeugdige;
 • kunt u uitleggen en verklaren wat uw procesrechtelijke rechtspositie als advocaat alsmede de procesrechtelijke positie van andere deskundigen is bij het politieverhoor van een minderjarige;
 • kunt u de gevolgen van het doen van afstand van rechtsbijstand door een minderjarige cliënt verklaren.

Programma

De eLearning van JurisDidact is geen webinar. Bij een live webinar dient u in te loggen op het aanvangstijdstip van de webinar. Bij JurisDidact kunt u 24/7 inloggen op de eLearning, wanneer u het schikt. Bij eLearning bent u dus niet gebonden aan tijd en plaats. U kunt altijd gebruikmaken van de online omgeving (cursussen worden actueel gehouden).

Docent(en)

 • Prof. mr. dr. Charlotte Phillips

  Prof. mr. dr. Charlotte Phillips is onder meer werkzaam geweest als advocaat in de algemene praktijk, bij de strafsector van gerechtshof Amsterdam en als docent recht. In 2012 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Children’s Rights aan de Universiteit van Addis Ababa, Ethiopië. Daarnaast was zij ruim vijf jaar rechter-plaatsvervanger in het jeugdstrafrecht bij rechtbank Amsterdam. In 2017 maakte Charlotte de overstap naar het fulltime rechterschap bij rechtbank Zeeland-West-Brabant. Zij is redacteur van JurisDidact en tevens auteur van diverse studieboeken voor het hoger juridisch onderwijs, cursussen voor de advocatuur en artikelen voor (inter)nationale tijdschriften.

Reviews over cursussen van JurisDidact

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling