KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2024**

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2024**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

In 2015 hebben ingrijpende wijzigingen plaats gevonden op het gebied van het Jeugdrecht. De Jeugdwet, die de overheveling van alle jeugdhulp naar gemeente regelt, is in werking getreden, evenals het Besluit Jeugdwet, de Invoeringswet, alsmede de participatiewet en de WMO2015. Tevens is de wetgeving inzake de kinderbeschermingsmaatregelen herzien. Met deze wijzigingen beoogt de regering om tot een effectieve en efficiënte jeugdbescherming te komen.

De inwerkingtreding van de Jeugdwet en de Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen hebben grote impact gehad op de dagelijkse praktijk van advocaten en (overheids)juristen werkzaam op het gebied van het civiele jeugdrecht.

Inmiddels zijn beide wetten alweer enige tijd van kracht en is de nodige ervaring opgedaan in het werken met de wetgeving. Daarnaast is reeds veel jurisprudentie ontwikkeld.

Paul Vlaardingerbroek brengt je op de hoogte van de inhoudelijke veranderingen en de jurisprudentie. Daarnaast gaat hij in op de gevolgen voor de dagelijkse praktijk.

NB. Voor deze cursus ontvang je 4 PO civiel jeugdrecht. Er zijn geen jeugdstrafrecht PO aan deze cursus verbonden.

Bestemd voor: (jeugdrecht)advocaten, (overheids)juristen en leden van de rechterlijke macht werkzaam op het gebied van het jeugdrecht

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. Je ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Programma

Datum en tijd:  11 april 2024

13:00 – 15:00 Van jeugdhulp naar jeugdbescherming
 • Actuele ontwikkelingen in en rond de jeugdhulp, de jeugdbescherming en de Jeugdwet
 • Drang en dwang in de jeugdhulp
 • Afdwingen van een hulpaanbod; de Algemene wet bestuursrecht
 • De taken voor de gemeente inzake jeugd
 • Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen
 • Van recht op jeugdzorg naar een plicht tot het doen van een hulpaanbod
 • Privacy en gegevensbescherming
 • De kinderbeschermingsmaatregelen
 • De OTS
 • Uithuisplaatsing in het kader van de OTS
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 17:15 Van jeugdhulp naar jeugdbescherming
 • Vervolg OTS
 • De rechtspositie van jeugdigen en ouders (incl. klachtrecht en rechtsbescherming, intern en extern)
 • Gesloten jeugdhulp; de rol van de advocaat/gedragswetenschapper
 • Gezagsbeëindiging van de ouder(s) of voogd(en) ; consequenties.
 • Gedane zaken nemen geen keer? Herstelmogelijkheden in de kinderbescherming

Sprekers

 • P. (Paul) Vlaardingerbroek

  Hoogleraar Familie- en jeugdrecht, Universiteit van Tilburg. Raadsheer-plaatsvervanger, gerechtshof 's-Hertogenbosch. Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Rotterdam. Plaatsvervangend voorzitter Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Eindhoven.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling