KiesUwCursus
Home Cursussen Introductie financieel recht voor de verzekeringsmarkt

Introductie financieel recht voor de verzekeringsmarkt

Doelgroep: legal counsels werkzaam voor verzekeraars, brokers, gevolmachtigde agenten en overige partijen werkzaam in de verzekeringsmarkt, advocaten werkzaam voor cliënten in de verzekeringssector, toezichthouders, leden van de rechterlijke macht

Werk je of ga je werken in de verzekeringssector en zoek je een inleidende cursus over de regulering van de verzekeringsmarkt? Wil je jouw algemene kennis van het financieel recht uitbreiden specifiek op het gebied van verzekeringsdistributie in de zakelijke en provinciale markt? Deze cursus biedt jou de kans om dit op een effectieve en efficiënte manier te doen.

Tijdens deze middag word je ingeleid in de regulering van de verzekeringsmarkt. De kerngebrippen en kernartikelen in de Wft worden toegelicht en aan de hand van voorbeeld distributieketens in de zakelijke en provinciale markt, krijg je een begrip van de regulering van de verschillende partijen in deze ketens en hun rollen. Naast nationale regels komt ook het Europese regelgevingskader onder de IDD en Solvency II aan bod alsook de rol van nationale en Europese toezichthouders. Daarnaast worden enkele relevantie deelonderwerpen, zoals de regels omtrent beloning en provisie, product governance en de verplichtingen van verzekeraars onder de Sanctiewet verder uitgediept.

Tijdens de studiedag heb je ruim de mogelijkheid om vragen te stellen en jouw eigen casusposities voor te leggen. Je ontvangt een speciaal voor jouw samengestelde bundel met daarin de besproken jurisprudentie en literatuur.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Structuur Wft en de basisbegrippen (aanbieden, bemiddelen, adviseren, optreden als gevolmachtigde agent)
 • Inzicht en opzet Europese regelgeving: IDD en Solvency II
 • Rol van toezichthouders (AFM, DNB, EIOPA)
 • Onderscheid zakelijke en provinciale markt: partijen en hun rollen in de distributieketen
 • Onderscheid tussen distributie vanuit een zetel in Nederland, Nederlands bijkantoor of vanuit een andere EU-lidstaat
 • Product approval en product governance
 • Regels omtrent beloning en provisie
 • Sanctieregelgeving

Programma

12:30 – 13:00 Ontvangst met broodjes
13:00 – 17:30 Programma

Sprekers

 • M. (Mark) Wisse

  Mark Wisse adviseert en procedeert op het gebied van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht met een focus op financieel toezicht. Hij treedt op voor verzekeraars en andere financiële dienstverleners bij geschillen over polisvoorwaarden en adviseert hen bij kwesties met betrekking tot (online) distributie van verzekeringsproducten. Daarnaast ondersteunt hij cliënten bij de naleving van de zorgplicht van assurantiebemiddelaars, de Wet op het financieel toezicht, sanctiewetgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme. Naast zijn studie Rechten heeft Mark de studie Bedrijfseconomie voltooid.

 • J.P. (Jan) Broekhuizen

  Jan Broekhuizen is een partner die zich specialiseert in financieel toezicht. Hij is een ervaren adviseur op het gebied van regulering, en staat cliënten ook bij in hun transacties en geschillen. Jan heeft opgetreden voor verzekeraars en herverzekeraars, banken en beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners en toezichthoudende autoriteiten. De laatste jaren heeft Jan zich met name gericht op de verzekeringssector en heeft hij binnenlandse en internationale verzekeraars, brokers en andere financiële dienstverleners geadviseerd over de ontwikkeling en documentatie van hun diensten, financiële producten en distributiearrangementen. Hij adviseert ook over vergunningvereisten, governance kwesties, zorgplichten en het doorlopende prudentiële toezicht (Solvency, MiFID) en gedragstoezicht (IDD) op bedrijven die actief zijn in de verzekeringssector en in de bredere sector voor financiële dienstverlening. Jan is lid van het Groningen Centre for European Financial Services Law en van het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS). Jan bekleedt daarnaast verschillende bestuursfuncties. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van Rijnbrink, vice-voorzitter van de raad van toezicht van CARE Nederland en lid van de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling