KiesUwCursus
Home Cursussen Online Intervisie voor advocaten – personen-, familie- en erfrecht

Online Intervisie voor advocaten – personen-, familie- en erfrecht

Vanaf 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht om een vorm van gestructureerde feedback te volgen in het kader van de verplicht gestelde kwaliteitstoetsen. Een van deze vormen van gestructureerde feedback is intervisie. Advocatenkantoor El Hannouche begeleidt intervisie voor advocaten. U treft hier meer informatie aan over deze intervisie.

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een gespreksleider. Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers.

Het doel van intervisie is om met collega’s te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Deze verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag.

Wat zijn de vereisten voor intervisie?

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen dient de intervisie in principe te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Groepsgrootte, duur en frequentie: intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.
 2. Rechtsgebied(en): de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.
 3. Geheimhouding: deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.
 4. Dilemma’s: de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening.
 5. Bewijs van deelname: de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Welke vereisten gelden voor de gespreksleider?

Verder dient de gespreksleider voor intervisie te voldoen aan een drietal voorwaarden:

 1. Academicus: de gespreksleider is academisch geschoold.
 2. Opleiding: de gespreksleider heeft een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst.
 3. Registratie: de gespreksleider heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad.

Advocaat Jamal el Hannouche is vanaf 14 april 2020 geregistreerd als gespreksleider voor intervisie gedurende vijf jaar.

Gelden voor 2020 uitzonderingen i.v.m. corona?

Aantal uur

Voor 2020 dienen advocaten gedurende (ten minste) vier uur intervisie te volgen in plaats van acht uur. De halvering van het aantal uur is het gevolg van de coronacrisis en de beperkingen die daarvan het gevolg zijn.

Online intervisie

Zolang de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten bemoeilijken, kan bovendien online aan intervisie worden deelgenomen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

1. Overeenkomen videoconferentie: alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door middel van videoconferentie;
2. Controleren identiteit: de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
3. Controleren aanwezigheid: de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
4. Waarborgen vertrouwelijkheid: de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

De aangeboden intervisie zal, zolang de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst bemoeilijken, via videoconferentie worden aangeboden rekening houdende met bovengenoemde voorwaarden.

De mogelijkheid om intervisie online te volgen, geldt in elk geval tot 1 januari 2021 en mogelijk wordt die mogelijkheid daarna structureel. Dit zal eind 2020 moeten blijken.

Levert deelname aan intervisie opleidingspunten op?

Voor het bijwonen van intervisie die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden ontvangen de deelnemende advocaten één niet-juridisch PO-punt per uur met een maximum van vier niet-juridische PO-punten per jaar.Indien wordt voldaan aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen door acht uur intervisie te volgen per jaar wordt daarmee dus aanspraak gemaakt op 4 PO-punten (niet-juridisch).

Hoe toon ik mijn deelname aan?

Na iedere intervisiebijeenkomst ontvangt u van de gespreksleider een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen tijdens de intervisiebijeenkomst.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen € 50,- (exclusief btw) per bijeenkomst van twee uur.

Programma

De volgende online intervisiebijeenkomsten staan in de planning:

 • 13 november 2020 | van 10:00 uur tot 12:00 uur (deze editie is volgeboekt)
 • 11 december 2020 | van 10:00 uur tot 12:00 uur (deze editie is volgeboekt)
 • 22 december 2020 | van 10:00 uur tot 12:00 uur

Sprekers

 • mr. drs. J. (Jamal) el Hannouche

  Advocaat/mediator - Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor intensief beziggehouden met het familierecht en strafrecht. Daarna heeft Jamal besloten om een eigen advocatenpraktijk op te zetten onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Advocatenkantoor El Hannouche B.V.

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling