KiesUwCursus
Home Cursussen Intervisie privaatrecht

Intervisie privaatrecht

Door deel te nemen aan deze intervisiebijeenkomsten voldoet u aan uw verplichting om tenminste 8 uren per jaar (in het kader van de kwaliteitstoets) intervisie te volgen.

De intervisiebijeenkomsten vinden plaats op 16 mei, 22 juni, 6 november en 28 november 2023 onder leiding van mr. Ale Holsbrink, die gecertificeerd intervisiebegeleider is.
Aan u de keus hoe vaak en wanneer u wilt deelnemen.

Wat is intervisie?
Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige. De groep kan bestaan uit zowel partners als medewerkers, zolang iedere advocaat zich veilig voelt om aan het overleg mee te doen en zich niet beoordeeld voelt door een kantoorgenoot.

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de gespreksleider door de algemene raad is aangewezen als deskundige en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26 van de Advocatenwet.

Vereisten voor intervisie:
Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerst lid van de Advocatenwet.

De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.

Deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.

De advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

U ontvangt een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Sprekers

  • mr. J.A. Holsbrink

    Mr. Ale Holsbrink studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen is hij bij een voorloper van het huidige Damsté advocaten – notarissen in dienst getreden, waar Ale nu ruim 38 jaar werkzaam is. Momenteel als advocaat en partner. Inmiddels is hij bijna 7 jaar bestuurder van Damsté. Zijn specialisme ligt op het gebied van contractenrecht, ondernemingsrecht en herstructurering en faillissement. Ale was bijna 22 jaar rechter-plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank in Almelo en als penningmeester en vice-deken was hij ruim 6 jaar verbonden aan de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten Almelo. Daarna is hij nog bijna 3 jaar deken geweest van die Raad. Tot vorig jaar was Ale (plv) lid van de Raad van Discipline in het Hofressort Arnhem. Momenteel is Ale voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Enschede en commissaris van het Fundatie voor Hervormden.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Damsté Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Mr. Cas van Heugten, advocaat te sittard

Bijzonder enthousiaste, in alle opzichten heldere docent, waarbij je zeker niet inslaap valt. Gewoon uitstekend en erg leerzaam. Deventer en de locatie zijn schitterend, maar voor mij wel een lange rit met diverse files..
Ondanks toezeggingen van DAMSTË géén voorafgaande documentatie of studie-materiaal ontvangen; ook vermeldt Damsté in de aanhef van een rappèl-mail een onjuiste datum. Op dat onderdeel dus een onvoldoende.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling