console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Integratie van regels in het Omgevingsplan

Integratie van regels in het Omgevingsplan

Info

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het omgevingsplan het direct juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat alle juridische regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Naast de regels van het bestemmingsplan zijn er momenteel vele verordeningen en beleidsregels van kracht in gemeenten die allen betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zoals de APV of specifieke verordeningen met betrekking tot

 • evenementen
 • geluid op straat
 • houtkap
 • afval
 • geur
 • parkeren
 • groen

Maar ook de welstandsnota en milieubeleidsregels moeten worden opgenomen in het omgevingsplan. Kortom, heel veel regels.

Dit heeft tot gevolg dat omgevingsplan niet enkel het domein is van de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Ook medewerkers APV en milieudeskundigen moeten worden betrokken bij het opstellen van het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving komen samen in het omgevingsplan. Integratie van deze regelgeving is om deze reden van groot belang.

In deze cursus staat het integreren van diverse (beleids)regels in het omgevingsplan centraal. De mogelijkheden en onmogelijkheden van het samenvoegen en integreren worden aan de hand van een stappenplan voor integratie uiteen gezet. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan deregulering. Is het nodig om alle bestaande regels op te nemen in het omgevingsplan? En op welke wijze kan ruimte worden geboden voor initiatieven?

Het doel van de cursus is om aan de hand van stappenplan alle bepalingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te integreren. Daarbij speelt deregulering een belangrijke rol.

Tijdens de cursus is er ruim gelegenheid om vragen te stellen over de opzet en structuur van regels in het Omgevingsplan. Ook is er de mogelijkheid om vooraf een casus toe te sturen over een ruimtelijke vraagstuk met betrekking tot integratie of deregulering.

De cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van het nieuwe omgevingsplan in de gemeente. Het gaat dan om bestemmingsplanmakers, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, projectleiders, medewerkers APV en bijzondere wetten en juristen ruimtelijke ordening, bouwen en milieu van gemeenten. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van provincies en waterschappen, adviesbureaus, advocatuur en andere belangstellenden.

Programma"

Programma

Theoretisch kader
Wat bepaalt de Omgevingswet voor het omgevingsplan?
Wat bepalen de AMvB’s voor het omgevingsplan?
Welke ‘soort’ regels kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan?

Stappenplan tot integratie

 • Welke stappen moeten worden gezet om regels met betrekking tot fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te integreren?
 • Hoe kan deregulering een rol krijgen in dit proces?


Regeling in of bij het omgevingsplan

 • Op welke wijze kan ruimte worden geboden voor initiatieven in het omgevingsplan?
 • Op welke wijze worden mogelijke initiatieven het beste door de gemeente gefaciliteerd?
 • Hoe krijgen milieu-, groen-, natuur en/of welstandsbeleid vorm in het omgevingsplan?


Praktijkcases

 • Voorbeelden van integratie van bepalingen uit de APV in het omgevingsplan
 • Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om vooraf een casus toe te sturen over een vraagstuk met betrekking tot integratie van regelingen of beleid.
Persoon

Sprekers

 • Albert Jan Meeuwissen

  Jurist, Bugelhajema Adviseurs

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling