KiesUwCursus
Home Cursussen Inleiding Omgevingswet

Inleiding Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan. Alle regelgeving ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Instrumenten en werkwijzen veranderen. Integratie van beleid en uitvoering worden in toenemende mate belangrijk. Ga je zitten wachten tot de wet van kracht wordt in 2021 of ga je nu al anticiperen?

Want niet alleen de Omgevingswet leidt tot veranderingen. Ook de wens om te bezuinigen en om gerichter te werken dragen hieraan bij. Bovendien verandert de rol van de overheid in het maatschappelijk krachtenveld. Diverse gemeenten zijn zich nu al aan het oriënteren op de nieuwe toekomst. Doet u ook mee?

Niet alleen inhoud, ook competenties

Om in de toekomst succesvol te zijn en het gedachtegoed van de Omgevingswet op een goede manier uit te voeren, heb je ook competenties nodig. Het gaat niet alleen om procedures, regels en werkwijzen. De competenties van medewerkers spelen een belangrijke rol. Competenties staan echter niet op zich. Deze richten zich op de inhoud van de functies en op de doelstellingen van de organisatie. Het gaat om desamenhang.

Inhoud en resultaat

In de cursus maakt u kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen, de gewenste competenties en de manier waarop u voordelen kunt halen. Niet straks, maar nu al! Want u kunt nu al zaken in gang zetten om enerzijds te anticiperen op de nieuwe wet en anderzijds om efficiënter en effectiever te werken en procedures en processen sneller te laten lopen.

Het programma is met name gericht op de gemeentelijke praktijk en biedt voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gedachten. Zo leert u niet alleen van de inleiders, maar ook van uw medecursisten.

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van wat er onder de Omgevingswet gaat veranderen en beschikt u over voldoende handvatten, voorbeelden en ideeën om aan het werk te gaan met de gedachten van de Omgevingswet en de daarvoor benodigde en gewenste competenties van de betrokken medewerkers.

Maar let op: dit is geen cursus die verdiept op inhoud. Dat is wel de leidraad, maar het gaat om consequenties voor organisatie en competenties.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die werken in het omgevingsrecht:

 • Vergunningverleners milieu, bouwen, natuur
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving

Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen.

Programma

25 juli 2019 van 9:30 – 16:30 uur

Doelstellingen en instrumenten Omgevingswet

 • Wat zijn de verbeterdoelen van de Omgevingswet
 • Andere manier van denken en werken
 • Welke kerninstrumenten bevat de Omgevingswet?
 • De 4 uitvoeringsbesluiten Stand van zaken wetgevingstraject (o.a. Invoeringswet en aanvullingswetten)

Kort: instrumenten en onderwerpen

 • Zorgplichten
 • Omgevingswaarden
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Programma’s
 • Algemene regels rijk
 • Decentrale regels
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit
 • Kostenverhaal
 • Omgevingsverordening
 • Toezicht en handhaving
 • Verplichte gemeentelijke adviescommissie
 • Digitalisering
 • Participatie
 • Voorbeelden Eenvoudig Beter


Omgevingsplan hoofdlijnen

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambitie gemeente: benutten kansen omgevingsplan
 • Mogelijkheden omgevingsplan: zelf afwegen
 • Verhouding omgevingsplan, programma’s en omgevingsvisie
 • Verbrede reikwijdte: evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 • Omgevingsplanactiviteit Bestuurlijke afwegingsruimte
 • Integratie gemeentelijke regels

Gevolgen voor organisatie

 • Integrale werkwijzen en afwegingen
 • ‘Andere medewerkers’ (beleidsadviseurs, extern gericht)
 • Nauwere samenwerking ambtelijk apparaat met bestuur
 • Intensievere participatie
 • Omzetting bestaand beleid/regels in omgevingsvisie en omgevingsverordening
 • Vertrouwen in partijen, andere grondhouding, cultuur (20% inhoud, 80% cultuur)
 • Met werkwijzen en competenties vooruitlopen op doelen Omgevingswet
 • Andere competenties nodig: intern: samenwerken, probleemanalyse, luisteren/sensitiviteit, onderhandelen, extern: keten (provincie, waterschappen, uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio’s)

Sprekers

 • Jur van der Velde

  partner/vennoot, Adviesbureau Interra | Jur is als adviseur Omgevingswet nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door het opstellen van meerdere plannen van aanpak, impactanalyses, ambitiedocumenten en het opstellen van omgevingsplannen. Hij is auteur van het boek ‘Werken met de Omgevingswet’ en van het Casco voor het omgevingsplan van de VNG.

 • Aart de Boon

  zelfstandig adviseur, Boon-uscoaching | Aart is adviseur houding en gedrag Omgevingswet. In die rol is hij actief betrokken bij het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke vaardigheden bij medewerkers. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van vaardigheden en competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in Boonus-coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan de ontwikkeling van vaardigheden steevast deel uitmaakt. Hij heeft inmiddels een groot aantal workshops en trainingen verzorgd bij gemeenten over de implementatie van de Omgevingswet.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling