KiesUwCursus
€ 675,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Inleiding in het verzekeringsrecht: geschiedenis van de verzekeringsovereenkomst, de spelers in het verzekeringsrecht, het onderscheid provinciaalbedrijf/beursbedrijf, wettelijk verzekeringsrecht en verzekeringsvoorwaarden en het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht + Verzekerd belang, indemniteitsbeginsel, voortaxatie en schadevaststelling + Premiebetaling in het verzekeringsrecht

Inleiding in het verzekeringsrecht: geschiedenis van de verzekeringsovereenkomst, de spelers in het verzekeringsrecht, het onderscheid provinciaalbedrijf/beursbedrijf, wettelijk verzekeringsrecht en verzekeringsvoorwaarden en het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht + Verzekerd belang, indemniteitsbeginsel, voortaxatie en schadevaststelling + Premiebetaling in het verzekeringsrecht

Geschiedenis van de verzekeringsovereenkomst, de spelers in het verzekeringsrecht, het onderscheid provinciaalbedrijf/beursbedrijf, wettelijk verzekeringsrecht en verzekeringsvoorwaarden en het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht + Verzekerd belang, indemniteitsbeginsel, voortaxatie en schadevaststelling + Premiebetaling in het verzekeringsrecht

In deze bijeenkomst zal allereerst een inleiding in het verzekeringsrecht worden gegeven, waarbij de geschiedenis van de verzekeringsovereenkomst, de spelers in het verzekeringsrecht, het onderscheid provinciaalbedrijf/beursbedrijf, wettelijk verzekeringsrecht en verzekeringsvoorwaarden en het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht aan bod komen. Ook komt het onderwerp van premiebetaling in het verzekeringsrecht aan de orde. Bij dit onderwerp komen onder de volgende aspecten aan bod: premierestitutie, verzuim van premiebetaling, waarschuwingsplicht, schorsingsclausules, eerste premie en vervolgpremie, te late premiebetaling bij levensverzekeringen, premie-incasso door de tussenpersoon en het delcrederebeding. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst komt allereerst het onderwerp (verzekerbaar) belang aan de orde met kwesties als verzekering volgt het belang en de verzekering ten behoeve van een derde. Vervolgd wordt met het onderwerp indemniteitsbeginsel waarbij de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad over dit leerstuk aan de orde zullen komen en het onderwerp taxatie en schadevaststelling. Bij dit laatste onderwerp zal onder andere de partijtaxatie en de deskundigetaxatie aan de orde komen alsmede de schadevaststelling door partijen of deskundige(n).

Programma

Datum en tijd: 10 september 2020, van 12:00 tot 17:45.

Sprekers

  • Prof. dr. M.L. Hendrikse

    Onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie Kifid. Hendrikse promoveerde in 2002 aan de UvA op het proefschrift “Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht”. Hendrikse publiceert met regelmaat over diverse handelsrechtelijke onderwerpen en in het bijzonder het verzekeringsrecht.

  • Dr. K. Engel

    Medewerker wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, docent verzekeringsrecht/privaatrecht Universiteit van Amsterdam, lid Geschillencommissie Kifid (Verzekeringskamer) en verbonden aan ACIS. Engel promoveerde in 2016 cum laude aan de Open Universiteit op het proefschrift “De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief”. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Engel is redacteur van NTHR.

  • Dr. P.M. Leerink

    Advocaat te Deventer bij JPR advocaten en verbonden aan ACIS. Leerink promoveerde in 2011 aan de Open Universiteit op het proefschrift “Premiebetaling in het verzekeringsrecht”. Hij is medewerker van NTHR. Leerink publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling