console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
€ 400,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen IFR lustrumsymposium “Zorgplicht in de financiële sector”

IFR lustrumsymposium “Zorgplicht in de financiële sector”

Info

Tiende jaarlijkse symposium van het Instituut voor Financieel Recht (IFR) van de Radboud Universiteit

In Nederland en elders in Europa is een duidelijke trend waarneembaar waarbij financiële instellingen sneller en op grotere schaal aansprakelijk worden gesteld wegens een schending van de zorgplicht. Hoe zal de zorgplicht in de financiële sector zich de komende jaren verder ontwikkelen?

De Hoge Raad heeft recentelijk principiële uitspraken gedaan over de toepassing van het dwalingsleerstuk bij renteswaps. In hoeverre biedt een beroep op dwaling voordelen boven een beroep op schending van de zorgplicht?

Financiële instellingen moeten in toenemende mate rekening houden met een oordeel van de civiele rechter dat clausules in financiële contracten onredelijk bezwarend en daardoor aantastbaar zijn. Het Europees Hof van Justitie heeft hierin een zeer strenge lijn gekozen. Ook hier rijst de vraag welke voordelen deze route oplevert ten opzichte van een beroep op schending van de zorgplicht.

Een hot issue in de financieringspraktijk is de vraag of de bancaire zorgplicht mee over gaat bij een overdracht van vorderingen van een bank aan een niet-bank. Hierover zijn prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad.

De zorgplicht van pensioenfondsen richting deelnemers wint aan belang. Deelnemers krijgen in toenemende mate keuzes voorgelegd met mogelijk grote gevolgen voor hun pensioenen.

Ten slotte zal ook het EU “Action Plan: Financing Sustainable Growth” gevolgen hebben voor de invulling van de zorgplicht. Want hoe zal de doelstelling om meer kapitaal naar groene projecten te leiden in de praktijk uitpakken voor aanbieders en investeerders?

Deze en andere aspecten van zorgplicht in de financiële sector zullen vanuit praktisch en theoretisch perspectief belicht worden door vooraanstaande sprekers uit theorie en praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod

 • Zorgplicht & dwaling, in het bijzonder bij renteswaps
 • Zorgplicht & onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden
 • Zorgplicht bij overdracht van vorderingen van een bank naar een niet-bank
 • Zorgplicht & pensioenfondsen
 • Zorgplicht & sustainable finance

Doelgroep

Advocaten en (kandidaat-)notarissen die werkzaam zijn in de financiële praktijk, juristen werkzaam bij banken, verzekeraars, andere financiële ondernemingen, pensioenfondsen, financiële toezichthouders, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, compliance officers en wetenschappers die zich bezig houden met financieel (toezicht)recht.

Programma"

Programma

Programma IFR lustrumsymposium “Zorgplicht in de financiële sector”

12.30 uur: Ontvangst

Opening door de dagvoorzitter

13.00 uur: prof. mr. D. Busch, hoogleraar Financieel recht, Radboud Universiteit

Zorgplicht & dwaling, in het bijzonder bij renteswaps

13.15 uur: prof. mr. V.P.G. de Serière, hoogleraar Vermogensrechtelijke aspecten van het effectenrecht, Radboud Universiteit en advocaat & Of Counsel, Allen & Overy Amsterdam

13.45 uur: Gelegenheid voor discussie met de zaal

Zorgplicht & onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden

14.00 uur: prof. mr. C.W.M. Lieverse, hoogleraar Financieel toezichtrecht, Radboud Universiteit en advocaat & partner, Loyens & Loeff Amsterdam

14.30 uur: Gelegenheid voor discussie met de zaal

Zorgplicht bij overdracht van vorderingen van een bank naar een niet-bank

14.45 uur: Prof. dr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, hoogleraar Onderneming en financiering, Radboud Universiteit en General Counsel DNB

15.15 uur: Pauze

Zorgplicht & pensioenfondsen

15.45 uur: prof. mr. R.H. Maatman, hoogleraar Vermogensbeheer, Radboud Universiteit en advocaat & partner, De Brauw Blackstone Westbroek

16.15 uur: Gelegenheid voor discussie met de zaal

Zorgplicht & sustainable finance

16.30 uur: prof. mr. B. Bierens, hoogleraar Banking Law & Financial Regulation, Radboud Universiteit en Senior Legal Counsel, Rabobank Nederland

17.00 uur: Gelegenheid voor discussie met de zaal

17.15 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend borrel

Persoon

Sprekers

 • Prof. mr. B. Bierens

  Hoogleraar Banking Law & Financial Regulation, Radboud Universiteit en Senior Legal Counsel, Rabobank Nederland

 • Prof. mr. R.H. Maatman

  Hoogleraar Vermogensbeheer, Radboud Universiteit en advocaat & partner De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam

 • Prof. dr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem

  Hoogleraar Onderneming en financiering Radboud Universiteit en General Counsel DNB

 • Prof. mr. C.W.M. Lieverse

  Hoogleraar Financieel toezichtrecht Radboud Universiteit en advocaat & partner Loyens & Loeff, Amsterdam

 • Prof. mr. V.P.G. de Serière

  Hoogleraar Vermogensrechtelijke aspecten van het effectenrecht, Radboud Universiteit en advocaat & Of Counsel Allen & Overy, Amsterdam

 • Prof. mr. D. Busch

  Hoogleraar Financieel recht, Radboud Universiteit

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling