KiesUwCursus
Home Cursussen Het Verhuiscongres

Het Verhuiscongres

Prof. Mr. L.M. Coenraad, Mr. M.J. Alt-van Endt, Mr. M. Groenleer, Mr. T.C.P. Christoph, Mr. M. van Maanen en Mr. E.C.C. Punselie

Op woensdag 6 december 2023 vindt het grote landelijke Verhuiscongres plaats in Amersfoort onder leiding van dagvoorzitter prof. mr. Lieke Coenraad (rechter Rb. Rotterdam/hoogleraar VU Amsterdam), met sprekers uit de praktijk en wetenschap. In dit congres voor advocaten, rechters en mediators staat de problematiek van verhuiszaken van minderjarigen centraal.

Iedere verhuiszaak vergt een eigen belangenafweging door de rechter. De jurisprudentie in verhuiszaken is casuïstisch vanwege deze lastige belangenafweging. Niet voor niets worden verhuiszaken ook in eerste aanleg vaak meervoudig afgedaan. De criteria in verhuiszaken over vervangende toestemming in geval van gezamenlijk gezag zijn inmiddels uitgekristalliseerd in de jurisprudentie. Daarbij gaat het om de situatie waarin de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben een verhuiswens heeft. Maar hoe zit het als de andere gezaghebbende ouder wil verhuizen en de kinderen weliswaar niet hun hoofdverblijfplaats bij die ouder hebben, maar wel sprake is van een uitgebreide zorgregeling? Kan die ouder zo maar verhuizen of is daartoe toestemming nodig van de andere ouder dan wel van de rechter?

En dan de verhuizingen in geval van eenhoofdig gezag. Uit de verhuisuitspraak van de Hoge Raad van 15 oktober 2021 vloeit voort dat ook de keuzevrijheid van een ouder met eenhoofdig gezag om te verhuizen beperkt kan worden als de omgang tussen de kinderen en de andere ouder in het gedrang is. De andere ouder kan de rechter om een verbod tot verhuizing of een gebod tot terugverhuizing vragen. Tegelijkertijd rijst de vraag wat nu in of buiten rechte van de ouder met eenhoofdig gezag moet worden verwacht alvorens deze ouder kan verhuizen. In ieder geval een informatie- en consultatieverplichting over de verhuizing? En kan deze ouder met eenhoofdig gezag met een verhuiswens de zaak voorafgaand aan de verhuizing aan de rechter voorleggen en zo ja, wat is dan de wettelijke grondslag van dit verzoek? Vervangende toestemming voor verhuizing hoeft deze ouder immers niet te verzoeken. En welke inzichten zijn vanuit gedragswetenschappelijk perspectief te geven over wat in verhuiszaken in het belang van kinderen is?

U kunt boeiende voordrachten verwachten over onder meer:

 • de vraag of verhuizen voor de hoofdverzorgende ouder niet te moeilijk is;
 • hoe om te gaan met de lastige vraag van de rechter ter zitting wat de ouder met een verhuiswens zal doen als geen vervangende toestemming wordt verleend?;
 • de grenzen van eenhoofdig gezag in geval van verhuiszaken, o.m. door de informatie- en consultatieverplichting;
 • de mogelijke soorten verzoeken in verhuiszaken, afhankelijk van welke ouder een verhuiswens heeft en of er eenhoofdig of gezamenlijk gezag is;
 • verschillende soorten internationale verhuizingen, de ene verhuizing over de grens is immers de andere niet: denk aan het verschil tussen een verhuizing in geval van expats en een verhuizing in de
  grensstreek;
 • procedurele aspecten van verhuiszaken, zoals de kwestie van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring en het voldoende onderbouwd stellen en betwisten in verhuiszaken;
 • de Recommendation on Preventing and Resolving disputes on Child Relocation van de Raad van Europa;
 • het belang van de factor tijd in verhuiszaken.

Dit congres staat onder leiding van Prof. mr. Lieke Coenraad (rechter Rb. Rotterdam/hoogleraar VU Amsterdam). Sprekers zijn:

 • Mr. Marthe Alt-van Endt (rechter Rb. Den Haag)
 • Mr. Thomas Christoph (Honoré Advocaten)
 • Mr. Magali van Maanen (De Boorder Advocaten)
 • Mr. Marjet Groenleer (SCG Advocaten)
 • Mr. Lies Punselie (free lance docent/onderzoeker en raadsheer-plv
  Hof Den Haag)

Programma

Datum en tijdstip: woensdag 6 december 2023, tussen 9.30-17.00
Opleidingspunten: zowel bij fysieke deelname als bij online deelname ontvangt u 6 PO NOvA
Doelgroep: advocaten, rechters, mediators, familierechtjuristen
Cursuslocatie: fysieke deelname op locatie Hotel Van der Valk Breukelen
Cursusprijs: € 425,- ex. btw (fysiek, incl. lunch) / € 375,- ex. btw (livestream).

Sprekers

 • Prof. Mr. L.M. Coenraad

  Rechter Rb. Rotterdam/hoogleraar VU Amsterdam

 • Mr. Marthe Alt-van Endt

  Rechter Rb. Den Haag

 • Mr. Thomas Christoph

  Honoré Advocaten

 • Mr. Magali van Maanen

  De Boorder Advocaten

 • Mr. Marjet Groenleer

  SCG Advocaten

 • Mr. Lies Punselie

  Free lance docent/onderzoeker en raadsheer-plv Hof Den Haag

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling