KiesUwCursus
€ 475,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Het bestuurlijke boeterecht: het snijvlak tussen het bestuurs-, belasting- en strafrecht – 2019

Het bestuurlijke boeterecht: het snijvlak tussen het bestuurs-, belasting- en strafrecht – 2019

Het bestuurlijk boeterecht groeit steeds verder naar elkaar. Daar waar het fiscale boeterecht en het overig bestuurlijk boeterecht zich vroeger op verschillende eilanden bevond, wordt de boete-jurisprudentie van de verschillende bestuursrechters steeds verder op elkaar afgestemd. Vandaar dat we deze unieke cursus geven waarbij de bestuurlijke boete wordt benaderd vanuit het bestuurs- en belastingrecht. Tevens besteden we aandacht aan centrale begrippen uit het strafrecht die bij de bestuurlijke boete een belangrijke rol spelen.

Tijdens deze cursus komen de belangrijkste thema’s op het snijvlak van deze rechtsgebieden aan bod. Besproken wordt wat het bestuursrecht en het belastingrecht van elkaar kunnen leren? Vragen die onder meer behandeld worden zijn: Wat zijn de bewijsregels in boetezaken? Wat kunnen we leren van het leerstuk van het pleitbaar standpunt dat de belastingrechter heeft ontwikkeld? Hoe hoog moet de boete zijn (het zoeken naar de juiste strafmaat)? Wanneer kan een normadressaat of mededader als deelnemer aan de overtreding (feitelijk leidinggever, medepleger, medeplichtige etc.) worden aangemerkt en beboet? Wat is de betekenis van schuld, (voorwaardelijke) opzet en meer algemeen: verwijtbaarheid?

Onderwerpen behandelen wij aan de hand van de recente jurisprudentie van de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Europese rechtspraak (EHRM en HvJEU) en casus uit de praktijk.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen, zijn:

 • Overtreder; pleger en deelnemer (medeplegen, feitelijk leiding geven, rechtspersonen etc.)
 • Lex certa
 • Bewijs (o.a. cautie, onrechtmatig bewijs, bewijsregels, getuigen, nemo tenetur, Melo Tadeu-problematiek)
 • Verwijtbaarheid (o.a. opzet, (grove) schuld, strafuitsluitingsgronden zoals afwezigheid van alle schuld, ontbinding van de rechtspersoon, verjaring, pleitbaar standpunt)
 • Strafmaat/evenredigheid/boetehoogte (factoren die van invloed zijn op de boetehoogte, cumulatie van sancties, ne bis in idem, samenloop, recidive, una via)
 • Bestuursprocesrechtelijke aandachtspunten (o.a. bestuurlijke lus, aanvoeren nieuwe gronden, bevoegdheid rechter)

Niveau
Verdiepingsniveau: doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld.

Doelgroep
Advocatuur, bestuurs- en belastingrechters en overige geïnteresseerde leden van de zittende en staande magistratuur, juristen werkzaam bij toezichthouders/bestuursorganen (AFM, DNB, NVWA, Inspectie SZW enz.) en juridisch adviseurs werkzaam in het bestuurs- en belastingrecht.

Programma

09.00 – 09.30 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
09.30 – 11.00 uur: College
11.00 – 11.15 uur: Pauze
11.15 – 12:45 uur: College
12.45 – 13.30 uur: Lunch
13.30 – 15.00 uur: College
15.00 – 15.15 uur: Pauze
15.15 – 16:30 uur: College

Sprekers

 • mr. drs. F.J.P.M. Haas

  Senior-raadsheer Gerechtshof Amsterdam, voorzitter Meervoudige Belastingkamer

 • mr. C.M. Saris

  Advocaat bestuursrecht en boete expert Stibbe BV

Editie(s)

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling