console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Herstelrecht en mediation in strafzaken

Herstelrecht en mediation in strafzaken

Info

Met de invoering van art. 51 Sv in 2011 heeft de toepassing van herstelrecht in het strafrecht formeel een plek gekregen. Artikel 51h Sv – mede tot stand gekomen onder invloed van Europese regelgeving – is een ‘open’ wetsbepaling die ruimte laat voor verschillende invullingen in alle fasen van het strafproces en de tenuitvoerleggingsfase. Op verschillende manieren wordt op dit moment in de praktijk dan ook invulling gegeven aan deze wetsbepaling, waaronder door middel van mediation in strafzaken.

Het openbaar ministerie heeft weliswaar de opdracht om via de politie herstelrecht in een zo vroeg mogelijk stadium onder de aandacht van de verdachte en het slachtoffer te brengen, maar ook de advocaat van de verdachte respectievelijk het slachtoffer kan hierin een belangrijke rol vervullen. Ook rechters zullen – al dan niet via het mediationbureau van de rechtbank – steeds vaker worden geconfronteerd met een verzoek om mediation in strafzaken. Bovendien blijkt het merendeel van de zaken waarin momenteel wordt bemiddeld, afkomstig te zijn vanuit het openbaar ministerie c.q. ZSM. Deze cursus behandelt alle recente ontwikkelingen, waaronder:

  • achtergrond van en kernideeën binnen herstelrecht;
  • wet- en regelgeving op het terrein van herstelrecht en mediation in strafzaken;
  • beleid en praktijk op het terrein van herstelrecht en mediation in strafzaken;
  • elementen van herstelgericht werken die relevant zijn voor uw beroepspraktijk.

Deze cursus levert u een nieuwe blik op de strafrechtspraktijk, geeft u inzicht in het inzetten en hanteren van herstelrechtelijke interventies zoals mediation en verrijkt uw beroepspraktijk met tal van herstelrechtelijke mogelijkheden.

Programma"

Programma

Datum: 22 november 2018
Cursus: 12:45-17:15

Persoon

Sprekers

  • Mr. dr. Jacques Claessen

    universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg

  • Mevr. mr. Kim Roelofs

    MfN- registermediator in straf- en familiezaken, docent basisopleiding mediators en specialisatieopleiding mediation in strafzaken, projectleider Jongerenrechtbanken

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Maastricht University

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling