console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Gezag (e-learning)

Gezag (e-learning)

Info

Een onderwerp binnen het personen- en familierecht dat geregeld aanleiding geeft tot gerechtelijke procedures is het gezagsrecht. Kinderen worden geboren in allerlei omstandigheden. Zo kan een kind geboren worden binnen een door middel van een huwelijk of op geregistreerd partnerschap geformaliseerde relatie van de ouders, binnen een informele samenleving van de ouders of na vluchtig seksueel contact, waarbij het nog onduidelijk is of de ouders samen een gezin willen gaan vormen. Soms blijkt dat de biologische vader verder niets met het kind te maken wil hebben of dat hij juist wel zijn verantwoordelijkheid wil nemen, maar dat hem de pas wordt afgesneden door een moeder die hem daartoe geen ruimte wil bieden. Binnen dit speelveld van verschillende omstandigheden en emoties is het recht nodig om orde te scheppen. Aan de familierechtadvocaat is het de taak om ouders te begeleiden in hun zoektocht naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Het uitgangspunt van het gezagsrecht is dat als een kind twee juridische ouders heeft, deze zo veel mogelijk samen het gezag uitoefenen. Gezag ontstaat evenwel niet in alle gevallen automatisch van rechtswege en is ook niet in alle gevallen even eenvoudig kenbaar. Verder blijkt dat zowel wanneer gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend als wanneer het door één ouder wordt uitgeoefend (eventueel samen met een andere persoon), de verzorging en opvoeding van een kind een bron kan vormen voor conflicten. Wie de uiteindelijke zeggenschap over het kind heeft, wordt in belangrijke mate bepaald door het gezagsrecht, maar de gezagdrager moet ook rekening houden met wettelijke voorschriften, zoals de leerplicht en het recht van het kind op contact met voor hem belangrijke andere personen. Dit alles maakt dat voor de familierechtadvocaat een gedegen kennis van het gezagsrecht belangrijk is in de advisering van cliënten. Deze cursus biedt een verdiepende ingang over hoe gezag, al dan niet van rechtswege, wordt verkregen en besteedt vervolgens met name aandacht aan conflicten over de verkrijging van gezag of de gezagsuitoefening en de rol van de advocaat daarin.

De cursus bestaat uit de volgende twee blokken:

 • Blok A   Inhoud, ontstaan en wijziging van gezag
 • Blok B   Geschillen over gezamenlijke gezagsuitoefening

Blok A geeft een overzicht van wat gezag inhoudt en welke verschillende soorten gezag er zijn. En verder wie in welke situatie is of kan worden belast met het gezag en of, en zo ja, in hoeverre de rechter daar wijziging in kan aanbrengen. Blok B gaat in op hoe om te gaan met geschillen die over de gezagsuitoefening kunnen ontstaan, waarbij de meest voorkomende geschillen de revue zullen passeren.

Leerdoelen

Na het volgen van deze juridische nascholing:

 • kunt u beargumenteerd uitleggen hoe gezag tot stand komt en kan worden gewijzigd;
 • kunt u cliënten adviseren over de eventuele stappen die zij moeten zetten om hun ouderrol gezamenlijk of juist als enkele ouder vorm te kunnen geven;
 • bent u bekend met de criteria aan de hand waarvan de rechter oordeelt over het omzetten van eenhoofdig gezag in gezamenlijk gezag of omgekeerd;
 • bent u bekend met de criteria aan de hand waarvan de rechter een beslissing neemt over een aan hem voorgelegd geschil over de gezagsuitoefening;
 • bent u bekend met de rol die van u als advocaat wordt verwacht in procedures betreffende het gezag over een kind.

Niveau

Verdieping

Programma"

Programma

De eLearning van JurisDidact is geen webinar. Bij een live webinar dient u in te loggen op het aanvangstijdstip van de webinar. Bij JurisDidact kunt u 24/7 inloggen op de eLearning, wanneer u het schikt. Bij eLearning bent u dus niet gebonden aan tijd en plaats. U kunt gebruikmaken van de online omgeving zolang de cursus op de website van JurisDidact wordt vermeld (cursussen zijn actueel).

Persoon

Docent(en)

 • Prof. Lies Punselie

  Prof. Lies Punselie is hoogleraar familierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zij is deskundig op het terrein van het familierecht. Naast haar functie aan de universiteit is zij raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag en docent aan het Instituut van Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO), het opleidingsinstituut van de vFAS. Zij is medewerker van de Groene Serie personen- en familierecht, Tekst & Commentaar en het tijdschrift Rechtspraak familierecht.

 • Mr. Ivo Pieters

  Mr. Ivo Pieters richt zich op de personen- en familierechtpraktijk. Ook is hij gespecialiseerd in adoptie- en afstammingszaken en doet hij veel jeugdrechtzaken. Hij is docent aan diverse opleidingsinstituten, en heeft als medewerker van een aantal vaktijdschriften een groot aantal publicaties – waaronder kronieken – over familie- en jeugdrecht op zijn naam staan. Daarnaast is hij (kinder)rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam.

Review

Reviews over cursussen van JurisDidact

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling