KiesUwCursus
€ 350,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Gevolgen bevoegdheidstoekenning aan een samenwerkingsverband (verdiepingscursus)

Gevolgen bevoegdheidstoekenning aan een samenwerkingsverband (verdiepingscursus)

GEVOLGEN VAN ATTRIBUTIE, DELEGATIE EN MANDAAT VOOR BESLISSEN OP BEZWAAR, BELEIDSREGELS, KLACHTBEHANDELING EN WOB-VERZOEKEN.

Decentrale overheden werken veelvuldig samen. Soms gebeurt dat publiekrechtelijk, in de vorm van een centrumregeling, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk openbaar lichaam, soms gebeurt dat privaatrechtelijk, met bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting of coöperatie. In alle gevallen spelen vormen van taak- en bevoegdheidstoedeling. Dit kan via delegatie of mandaat. Op hoofdlijnen zijn de gevolgen hiervan vaak wel duidelijk, maar hoe zit het met een aantal specifieke bevoegdheden. Bevoegdheden die belangrijk zijn in het kader van de controle, maar zelf ook afgeleide bevoegdheden zijn.

Wie is er bevoegd klachten te behandelen bij een centrumregeling? En hoe zit dat bij een bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam? Kun je überhaupt klagen over de taakuitoefening door een coöperatie, stichting of vennootschap? Kan de bevoegdheid tot klachtbehandeling zelf ook gedelegeerd of gemandateerd worden? En hoe zit het met Wob-verzoeken? Moeten die gericht worden tot de opdrachtgevende gemeente (de deelnemer) of juist tot het samenwerkingsverband of de centrumgemeente? En hoe zit dat bij een coöperatie, stichting of vennootschap? Wie is bevoegd te beslissen omtrent bezwaarschriften? De Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep hebben hieromtrent de laatste jaren meerdere uitspraken gedaan, die geanalyseerd zullen worden. En wie stelt nu eigenlijk het beleid vast? Of wie kan een bevoegdhedenovereenkomst sluiten?

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) en klachtrecht bij samenwerking. U kunt deze actuele kennis gebruiken in uw juridische praktijk.

Programma

Datum en tijd: dinsdag 26 november 2019, van 13:00 tot 18:00. 

13.00-13.30 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.30-18:00 uur: College

Sprekers

  • Mr. Rob de Greef

    partner en juridisch organisatieadviseur bij Proofadviseurs te Den Haag.Docent/onderzoeker staats en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling