KiesUwCursus
Home Cursussen Geluid in de Omgevingswet

Geluid in de Omgevingswet

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk.

Aanstaande wetswijzigingen

De Omgevingswet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. Parallel aan het traject van de Omgevingswet loopt een specifiek traject gericht op de herziening van de geluidregelgeving. Dit traject krijgt vorm door middel van de Aanvullingswet Geluid (net in consultatie) en het Aanvullingsbesluit Geluid (volgt in 2017, vervangt materieel de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer).

Het is dus steeds duidelijker hoe de geluidsaspecten in de praktijk gaan werken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Algemene geluidregels zoals nu in Activiteitenbesluit vervallen; geluidregels voor activiteiten moeten door gemeenten worden vastgelegd in het omgevingsplan
 • Verdeling van geluidruimte wordt een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad
 • Meer ruimte voor gemeentelijk geluidbeleid
 • Veel handreikingen en circulaires worden ingetrokken
 • Geluidproductieplafonds ook voor provinciewegen en industrieterreinen
 • Monitoringssysteem voor gemeentelijke infra
 • Het normenhuis wordt eenvoudiger
 • Geluid wordt volwaardig onderdeel van de integrale besluitvorming

Tijd om te horen welke consequenties de nieuwe wet voor u heeft.

Inhoud en resultaat

De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regels voor geluid. De hoofdonderwerpen zijn de volgende:

 • Geluid in de Omgevingswet (inclusief Aanvullingswet geluid)
 • Geluid en ruimtelijke ordening, regels in het omgevingsplan
 • Geluid in de vergunningverlening (milieu en planologisch afwijken omgevingsplan)

Na deze cursusdag:

 • kent u de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie
 • weet u waar de kansen en mogelijkheden van het nieuwe systeem liggen
 • weet u hoe de nieuwe regelgeving kan en moet toepassen in uw eigen praktijk en
 • heeft u inzicht in de veranderende rol van de gemeente.

De nadruk ligt hierbij op het omgevingsplan als belangrijkste instrument om geluidbelastende functies te normeren en geluidgevoelige functies te beschermen.

Programma

Korte inleiding Omgevingswet

 • Doel, reikwijdte en ontwerpprincipes
 • Paradigmaverandering (uitnodigingsplanologie)
 • Instrumenten
 • Instructieregels voor overheden
 • 4 uitvoerings-AMvB’s, 4 aanvullingswetten en aanvullingsbesluiten
 • Stand van zaken wetgevingsproces
 • Digitale ondersteuning

Inhoud Aanvullingswet en –besluit en -regeling geluid

 • Opzet Aanvullingswet
 • Inhoud
 • Instrumenten
 • Contouren Aanvullingsbesluit en –regeling geluid

Geluid en vergunningverlening

 • Algemeen
 • Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Relatie omgevingsvergunning milieu en omgevingsplan

Geluid en planologie

 • Algemeen
 • Twee gebieden: wegen/spoorwegen/industrieterreinen versus bedrijfsmatige activiteiten
 • Geluidbeleid in Omgevingsvisie en geluidregels in het omgevingsplan
 • Geluidverkaveling/verdeling
 • Integrale afweging: welke methodes te gebruiken?

Varia

 • Geluid en bouwregelgeving: Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Plattelandswoningen
 • Windturbines
 • Transformatie van bestaande bouwwerken

Sprekers

 • mr. Rachid Benhadi

  advocaat, Hekkelman Advocaten | Rachid staat overheden en bedrijven bij bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Hij doceert en publiceert regelmatig.

 • Chris Weevers

  Chris Weevers is senior adviseur op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening bij LBP|SIGHT. | Chris zijn expertise is met name geluid, een vakgebied waar hij al 20 jaar in bezig is en waarvan hij alle ins en outs kent. Hij adviseert overheden, waaronder het ministerie, voor wie hij meeschrijft aan het onderdeel geluid in de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet . Daarnaast is Chris betrokken bij de ontwikkeling van de digitale ondersteuning van de uitvoering van de geluidregels.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling