KiesUwCursus
Home Cursussen Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit

Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit

Accreditatie / PE punten

 • NIVRE 2.00 punten
 • NOvA 2.00 punten
  Nederlandse Orde van Advocaten

Fraudebestrijding vergt dat partijen samenwerken en binnen de wettelijke kaders gegevens uitwisselen. Wat is mogelijk en (niet) toegestaan? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?

U leert:

 • Wat (niet) toegestaan is bij verschillende vormen van samenwerking
 • Mogelijkheden en nieuwe – soms onbekende – alternatieven
 • Laatste ontwikkelingen

De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Die verwachting betekent dat gegevens gedeeld moeten worden. Die gegevensdeling kan op verschillende wijze plaatsvinden.

De praktijk laat zien dat partijen terughoudend zijn om gegevens uit te wisselen, omdat zij bang zijn dat dit niet is toegestaan. Er zijn dan ook veel onduidelijkheden en soms lijken er wettelijke belemmeringen te zijn. Maar is dat ook zo?

Voor een bepaald type gegevens, de zogenaamde strafrechtelijke persoonsgegevens, is in de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) aangegeven dat private partijen deze gegevens alleen voor derden mogen verwerken als de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning heeft verleend.

Publieke partijen hebben geen vergunning nodig, maar lijken niet altijd op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van artikel 6 lid 4 van de AVG en de mogelijkheden van “de rotonde”. En bovendien, onbekend maakt onbemind.

De wetgever lijkt er inmiddels van doordrongen te zijn dat gegevensuitwisseling essentieel is om Nederland veiliger te maken. Dat kan worden afgeleid uit nieuwe wetten die in de maak zijn. Denk aan het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) en het wetsvoorstel Wet Bevordering Samenwerking Rechtmatige Zorg (Wbsrz).

In deze cursus komen de verschillende vormen van gegevensdeling aan de orde die in het kader worden aangegeven. Aan iedere vorm wordt een half uur aandacht besteed, waarbij gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Sprekers

 • mr. Felix Olijslager
  Eigenaar
  Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht

Bestemd voor

Bestemd voor

Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Programma

donderdag 21 november 2024

09:00 – 09:15

Online ontvangst, registratie deelnemers, techniekcheck
09:30 – 10:30

Blok I

 • Privaat – Privaat
  o Afspraken en protocollen
  o Waarschuwingssystemen

 • Privaat – Publiek
  o Vrijwillige verstrekkingen via de aangifte
  o Verplichte verstrekkingen omdat dat moet

10:30 – 10:45

Pauze
10:45 – 11:45

Blok II

 • Publiek – Privaat
  o Terugkoppelen van onderzoeksbevindingen
  o Via publiek – privaat de fraude en criminaliteit de baas

 • Publiek – Publiek
  o Mogelijkheden via artikel 6 lid 4 AVG en de rotonde
  o Nieuwe wettelijke bepalingen

11:45 – 12:00

Vragen

Sprekers

 • mr. Felix Olijslager

  Eigenaar

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling