KiesUwCursus
Home Cursussen Fraude in de letselschadepraktijk

Fraude in de letselschadepraktijk

Accreditatie / PE punten

 • NIVRE 6 punten
 • NOvA 6 punten

Met interessante cases, nieuwe workshops en de laatste uitspraken.
Een snelle update van de laatste actualiteiten en jurisprudentie.

In één dag op de hoogte:

 • Hoe herkent u fraude?
 • Welke tactiek volgt u?
 • Hoe bewijst u fraude?
 • Hoe legt u uw bevindingen vast?
 • Wat mag wel, wat mag niet worden onderzocht?
 • Hoe versterkt u uw interviewtechnieken?
 • Welke informatie is (niet) te verkrijgen bij de medisch adviseur?
 • Welke eisen worden gesteld aan een persoonlijk onderzoek?
 • Hoe te handelen als belangenbehartiger?
 • Wat zijn de gevolgen van fraude?

Fraude in letselschade
U heeft een vermoeden van fraude. Vaak is er twijfel óf en hoe de zaak verder op te pakken. Is er daadwerkelijk sprake van fraude? Is er voldoende bewijs? Wat mag wel en wat mag hierbij niet worden onderzocht? Of wat gebeurd er als uw cliënt wordt beticht van fraude? Hoe handelt u dan?

Welk scenario ga je volgen?
Fraude bij letselschade ligt altijd uiterst gevoelig. Het is lastig te bewijzen of er daadwerkelijk wordt gefraudeerd. Vaak liggen zaken minder zwart-wit en pijn kan heel subjectief ervaren worden en blijft lastig meetbaar. De moraliteit van de belanghebbende is hierbij van groot belang, zeker als het gaat om zaken waarin moeilijk objectiveerbaar letsel een rol speelt.

Valkuilen en mogelijkheden
Er kan veel mis gaan. Bij de behandeling van een vermoeden van fraude zijn er volop risico’s en aandachtspunten. Hoe dient fraude te worden bewezen? Wie schakelt u in? Wat mag u verder onderzoeken? Op welke valkuilen moet u letten? En wat is juridisch en ethisch wenselijk en nog toegestaan?

Hoe rond u de zaak succesvol af?
In de plenaire ochtend behandelen we een aantal belangrijke thema’s. In de middag bespreken we in workshops een aantal praktijkzaken: “lessons learned” staan hierbij centraal.

Doel van de studiedag
U leert scherp te zijn op fraude-indicatoren, neemt de juiste beslissingen en vervolgstappen en weet wat u wel en niet mag (laten) onderzoeken. U bent op de hoogte van recente jurisprudentie.
Naast de positie van de verzekeraar besteden wij hierbij ook aandacht aan de rol van de belangenbehartiger bij een onderzoek naar fraude.

U bent beter voorbereid in uw lopende én nieuwe zaken.

Bestemd voor

Deze studiedag (academisch niveau) is bestemd voor:

 • Juristen bij letselschadeverzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Advocaten
 • Fraudecoördinatoren
 • Letselschadebehandelaars / -regelaars
 • Belangenbehartigers
 • Toedrachtsonderzoekers
 • Schade-experts
 • Rechtsbijstandverzekeraars en rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
 • Onderzoekers integriteit

Sprekers

 • drs. Joachim Lok
 • mr. Chris van Dijk
  Advocaat
  Kennedy Van der Laan
 • mr. Petra Oskam
  Advocaat
  Kennedy Van der Laan
 • Cindy Last
  Sr. onderzoeker
  Sedgwick
 • Bram van der Meer MSc
  Directeur
  Van der Meer Investigative Psychologists
 • mr. Mariken Peters
  Advocaat/register-mediator
  AV&L Advocatuur en Mediation Arnhem
 • mr. Jolette Derksen
  Advocaat
  AV&L Advocatuur en Mediation Arnhem
 • Yannick van Eijk MSc
  Fraudecoördinator
  Nationale-Nederlanden
 • Paul de Vlieger
  Directeur
  Digitale opsporing
 • mr. Abdi Youssuf
  Advocaat
  Ekelmans en Meijer Advocaten
 • Thomas Riedijk
  Senior Fraude onderzoeker
  Nationale Nederlanden
 • Engelbert van Essen
  Clustermanager Internet Rechercheren / OSINT
  Digitale opsporing

Programma

09:00 – 09:30
Ontvangst, registratie deelnemers
09:30 – 09:35
Opening

Spreker
mr. Chris van Dijk

09:35 – 10:15
Fraude indicatoren

Over het herkennen van fraude signalen in een dossier: Welke beslissingen en vervolg stappen neemt u? Wat is uw tactiek? Hoe communiceert u dat: in- en extern? Wat legt u vast? Wat legt u hoe vast?

 • Dossieropbouw
 • Wat communiceert u?
 • Verschillende tactieken
 • Welke afwegingen neemt hierin mee?

Hoe gaat u het verder onderzoeken?

Onderzoek: methoden en scenario’s

 • Welk (vervolg) onderzoek kiest u?
 • Feitenonderzoek, verschillende methoden
 • Wanneer persoonlijk onderzoek
 • Wat mag wel, wat mag niet?
 • Hoor en wederhoor
 • Inschakelen van specialisten
 • Beperkingen tijdens het onderzoek
Sprekers
Yannick van Eijk MSc
Thomas Riedijk

10:15 – 11:00
Bewijsproblematiek en sancties op fraude

Recente uitspraken over :

 • Bewijs van fraude
 • Fraude door benadeelde (niet verzekerde)
 • Andere gevolgen
 • Aangifte en registratie
Spreker
mr. Petra Oskam

11:00 – 11:15
Pauze
11:15 – 12:00
De rol van de medisch adviseur en de gerechtelijke deskundige

 • Hoe kijkt de medisch adviseur naar de zaak?
 • Wat wil de medisch adviseur weten en zien?
 • Wat voor soort vragen moet hij / zij stellen?
 • Welke uitdagingen zijn er?
Spreker
drs. Joachim Lok

12:00 – 12:30
Hoe te handelen als belangenbehartiger of rechtsbijstand verzekeraar

Uw cliënt wordt beticht van fraude. Of u bespeurt dat de verzekeraar fraude vermoedt. Welke invloed heeft dit op de schaderegeling. Hoe stelt u zich op? Wat gaat u doen? Wat kunnen partijen ondernemen die de belangen van het slachtoffer behartigen?

Sprekers
mr. Mariken Peters
mr. Jolette Derksen

12:30 – 12:45
Afronding ochtendgedeelte

Spreker
mr. Chris van Dijk

12:45 – 13:30
Lunch
13:30 – 15:00
Workshops met praktijkcasus | Ronde l

Tijdens de workshops zal een aantal thema’s praktisch behandeld worden door middel van een casusbespreking. Verspreid over 2 rondes vinden 4 workshops plaats.

1. Het persoonlijk onderzoek
3. Fraude onderzoek op internet

15:00 – 15:30
Thee en wisseling van zaal
15:30 – 17:00
Workshops met praktijkcasus | Ronde lI

2. De psychologie van het interview bij waarheidsvinding
4. De positie van de medisch adviseur bij een vermoeden van fraude en

17:00
Afsluiting

Sprekers

 • drs. Joachim Lok

 • mr. Chris van Dijk

  Advocaat

 • mr. Petra Oskam

  Advocaat

 • Cindy Last

  Sr. onderzoeker

 • Bram van der Meer MSc

  Directeur

 • mr. Mariken Peters

  Advocaat/register-mediator

 • mr. Jolette Derksen

  Advocaat

 • Yannick van Eijk MSc

  Fraudecoördinator

 • Paul de Vlieger

  Directeur

 • mr. Abdi Youssuf

  Advocaat

 • Thomas Riedijk

  Senior Fraude onderzoeker

 • Engelbert van Essen

  Clustermanager Internet Rechercheren / OSINT

Editie(s)

 • do 23 jan 2020
 • Hotel Postillion Utrecht-Bunnik
 • Baan van Fectio 1
 • 3981 HZ
 • Bunnik
Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling