KiesUwCursus
Home Cursussen Externe veiligheid in de Omgevingswet

Externe veiligheid in de Omgevingswet

De instructieregels voor het waarborgen van de veiligheid in het Besluit kwaliteit leefomgeving geven uitvoering aan één van de doelen van de Omgevingswet: een veiligefysieke leefomgeving. De inhoud van de regels is gebaseerd op het systeem van de bestaande regelgeving maar met deze regels krijgt ook de vernieuwingvan het nationale omgevingsveiligheidsbeleid vorm.

Deze overgangsfase vormt bij het uitstek het moment om uw kennis op het gebied van externe veiligheid te actualiseren.

Inhoud en resultaat

De nieuwe regels voor externe veiligheid in het Besluit kwaliteit leefomgeving zullen worden behandeld, vanuit de bestaande structuur van het Bevi, het Bevb en het Bevt. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan onder andere de beleidsvernieuwing die aan deze regels ten grondslag ligt, de koppeling met het omgevingsplan en relevante jurisprudentie. 

In deze cursus komen aan bod:

 • De kernbegrippen
 • Overzicht van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving
 • Laatste stand van zaken van de jurisprudentie
 • Totstandkoming en inhoud van een risicoberekening (QRA)
 • Doorwerking van EV (praktijkgericht)
 • Belangrijkste wijzigingen op basis van Omgevingswet en Bkl, inclusief overgangsrecht
 • Omvang van aandachtsgebieden (brand, explosie en gifwolk) en relatie met het groepsrisico 
 • Omgevingsmaatregelen in voorschriftengebieden

Doelgroep 
Deze cursus is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers, juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio´s en andere overheden die zich op de een of andere wijze met externe veiligheid bezighouden. 
Dit zijn enerzijds specialisten EV en milieu die hun kennis willen opfrissenen willen weten wat er voor hen verandert onder de Omgevingswet. En anderzijds beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en bestemmingsplanmakers die EV moeten regelen in hun bestaande plannen en toekomstige omgevingsplan. 

Verder is de cursus interessant voor advocaten en adviseurs.

Programma

Kernbegrippen

 • Gevaarlijke stof
 • (Beperkt) kwetsbaar object
 • Plaatsgebonden risico

Kort overzicht bestaande wet- en regelgeving

 • Algemene wetgeving (Wro, Wet milieubeheer, Wabo, etc.)
 • Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
 • Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
 • Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)
 • Jurisprudentie

Omgevingswet en externe veiligheid

 • EV in de Omgevingswet: de beleidsvernieuwing
 • Belangrijkste wijzigingen op een rij
 • EV in het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Het schillenmodel en aandachtsgebieden (brand, explosie en toxisch)

Risicoberekeningen 

 • QRA
 • Rekenmethodieken

EV en planproces

 • Inventarisatie
 • Afweging
 • Vastleggen EV in het omgevingsplan: hoe doe je dat?

Sprekers

 • mr. Esther Broeren

  advocaat en partner, ELEMENT Advocaten | Esther is een ervaren advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het stoffenrecht, met een bijzondere focus op externe veiligheid. Zij adviseert en procedeert voor zowel overheden als bedrijven. Esther publiceert en doceert met grote regelmaat en is werkzaam bij ELEMENT Advocaten; een nichekantoor op het gebied van ruimte, natuur, water, milieu, veiligheid & stoffen.

 • Jan Heitink

  risicoanalist en partner, AVIV | Jan is een risicoanalist met ruime ervaring in het uitvoeren van risicoberekeningen en het adviseren van overheden en/of bedrijven over de toepassing van de uitkomsten van de berekeningen in besluitvormingssituaties. Hij doceert regelmatig over het onderwerp externe veiligheid voor verschillende doelgroepen.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling