KiesUwCursus
Home Cursussen EU-Verordening Europees Bankbeslag: ingrijpende gevolgen voor de beslagpraktijk

EU-Verordening Europees Bankbeslag: ingrijpende gevolgen voor de beslagpraktijk

Sinds begin 2017 is er een nieuwe loot aan de stam van het Europees procesrecht: het Europees bankbeslag of zoals vaak aangeduid EAPO (European Account Preservation Order). Zo langzamerhand raakt deze vorm van bankbeslag meer ingeburgerd in het Nederlandse procesrecht.

De nationale rechter die bevoegd is te oordelen over een vordering in de op het beslag volgende bodemprocedure, is op basis van deze EU-verordening ook bevoegd voor het verlenen van verlof voor een bankbeslag in een andere lidstaat, indien sprake is van een buitenlandse schuldenaar en/of buitenlandse bankrekeningen. Het door de nationale rechter verleende verlof is vervolgens uitvoerbaar in de betrokken buitenlandse lidstaat. De schuldeiser moet in zijn beslagverzoek aannemelijk maken waarom zijn vordering in een gerechtelijke procedure voor toewijzing gereed ligt, maar ook dat een reëel gevaar aanwezig is dat de tegoeden op de bankrekening
worden weggemaakt. Weet de schuldeiser niet waar de schuldenaar bankiert, dan kan toch verlof worden aangevraagd. De schuldeiser kan de nationale rechter dan verzoeken om informatie op te vragen bij de Europese Banken over de bankrekeningen van de schuldenaar. Op grond van de huidige Nederlandse wetgeving is dat niet mogelijk en kan slechts beslag worden gelegd wanneer de schuldeiser weet bij welke bank de
schuldenaar bankiert.

In deze cursus wordt de Verordening ontleed, wordt aandacht besteed aan de verhouding tot andere Verordeningen, zoals Brussel Ibis, en komt de belangrijke rol van de gerechtsdeurwaarder aan de orde. Al eerder, op 10 januari 2015, werd de Brussel I-verordening (EEXVerordening) herzien. Zo is de exequaturprocedure afgeschaft en is ook de regeling van de voorlopige maatregelen ex art. 35 herzien. Beide verordeningen hangen nauw met elkaar samen en dat is reden om ook aandacht te besteden aan de herziene Brussel I-verordening.

Thema’s die onder meer aan de orde komen:

  • Hoe verloopt een beslag op een Nederlandse bankrekening bezien vanuit bancair perspectief?
  • Welke IPR-normen gelden, mede op grond van uitspraken EU Hof van Justitie?
  • Past het Europees bankbeslag in het Nederlandse stelsel in verband met de punten van overeenstemming en verschil?
  • Artikelsgewijze bespreking van de Verordeningen en de bijbehorende Uitvoeringswetten, mede aan de hand van rechtspraak.

Niveau:
Verdiepend

Programma

Datum en tijd: vrijdag 8 november 2019, tussen 10.00-17.15 uur (6 lesuren)

Sprekers

  • Prof. mr. A.W. Jongbloed

    Prof. Jongbloed is verbonden aan de Universiteit Utrecht en o.a. raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Amsterdam en in ArnhemLeeuwarden.

  • J. Nijenhuis

    Mr. J. Nijenhuis is gerechtsdeurwaarder te Amersfoort en een veelgevraagde spreker over nationale en internationale beslaglegging.

Editie(s)

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling