KiesUwCursus
Home Cursussen E-learning Omgevingswet

E-learning Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan! Na jaren van voorbereiding en meerdere keren uitstel is het nu bijna zover. De eerste kamer heeft de wet aangenomen en naar alle waarschijnlijkheid zal de wet 1 januari 2022 in werking treden. De afgelopen jaren heeft de Omgevingswet steeds meer vorm gekregen. En er is al heel wat over besproken en gedeeld. Met deze e-learning zetten we de kernpunten van de wet en de betekenis voor vergunningverlening, toezicht en handhaving goed op een rij.

Deze e-learning Omgevingswet begint bij de basis. Als u de ontwikkeling van de Omgevingswet een beetje gevolgd heeft, zult u hier dingen van herkennen. Dat is alleen maar goed. Als u goed begrijpt met welke bedoeling de Omgevingswet is gemaakt, bent u het beste in staat om de wet straks in uw eigen vak toe te passen. In de volgende modules wordt verder ingegaan op de gevolgen voor u als VTH-medewerker.

Module
De e-learning over de Omgevingswet is verdeeld in drie modules. Het bestuderen van één module kost u ongeveer 20 minuten.

Afronding van de modules
Elke module van de e-learning Omgevingswet wordt afgerond met toetsvragen, waarmee de kennis van de deelnemers getoetst kan worden. Mocht u een verkeerd antwoord geven, dan krijgt u een korte uitleg waarom het antwoord fout is. Daarnaast wordt er een verwijzing aangegeven naar de tekst waarin het antwoord uitgewerkt staat in de e-learning.

Voortgang managen bij incompany
In geval van incompany ontvangt u tevens zelf toegang tot het dashboard van het opleidingstraject. Via het dashboard kunnen statistieken rondom de voortgang ingezien worden, zoals:

 • Wie is er al gestart met de e-learning Omgevingswet?
 • Hoever zijn de deelnemers?
 • Hoe wordt er gescoord op de toetsvragen (per vraag het percentage goed/fout)?

De voortgang van de e-learning Omgevingswet kan hierdoor goed gemonitord worden. Dit kan per persoon, maar ook per afdeling.

Na afloop van de e-learning over de Omgevingswet weten de deelnemers:

 • wat de belangrijkste doelstellingen zijn van de Omgevingswet
 • hoe de veranderende keten eruit ziet (welke spelers, rollen en bevoegdheden)
 • wat de Omgevingswet betekent voor het VTH domein (houding en gedrag, juridische kennis, te gebruiken instrumenten)
 • hoe de VTH medewerker rekening kan houden met de verschillende belangen

 Opleidingspunten voor advocaten

Schulinck is momenteel niet erkend door de NOvA als opleidingsinstelling. Wanneer u een opleiding volgt bij een niet-erkende opleidingsinstelling, dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Uiteraard moet de opleiding uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen. Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op.

De cursus duurt netto één uur en levert u dus één opleidingspunten op. Indien gewenst kan Schulinck u hiervoor, na afloop van de opleiding, een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een cursusprogramma toesturen.

Programma

U kunt deze e-learning bekijken op een zelfgekozen moment

09:30 uurModule 1
Wat is de Omgevingswet en wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de Omgevingswet?

 • Wat is het belang van deze module?
 • Aanleiding voor de ontwikkeling van de Omgevingswet
 • De verbeterdoelen
 • De systematiek van het nieuwe omgevingsrecht
 • Wat wordt verstaan onder fysieke leefomgeving
 • Maatschappelijke doelen van de Omgevingswet

Module 2
Hoe ziet de veranderende keten eruit? Welke spelers, welke rollen, welke bevoegdheden?

 • Bevoegd gezag
 • De rol van de gemeenteraad
 • De rol van het college
 • Partners in het speelveld m.b.t. veiligheid en gezondheid

Module 3
Kansen en uitdagingen voor de nieuwe werkwijze

 • Kerninstrumenten in de Omgevingswet
 • Participatie en cocreatie
 • Dienstverlening (ja, tenzij)

Sprekers

 • Tom Thijssen

  Tom is senior jurist bij Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht en heeft een ruimte ervaring als juridisch en beleidsmatig adviseur binnen het omgevingsrecht. De nadruk ligt daarbij op het gebied van ruimtelijke plannen en processen en vergunning- en handhavingstrajecten, met steeds nadrukkelijker de focus op de Omgevingswet. Zijn aanpak is pragmatisch wanneer het kan, maar juridisch wanneer het moet. Daarnaast is Tom vanuit zijn diverse detacheringsopdrachten goed bekend met gemeentelijke processen en beschikt hij over een ruime ervaring met procesvertegenwoordiging.

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling