KiesUwCursus
Home Cursussen Driedaagse opleiding Openbare Orde en Veiligheid

Driedaagse opleiding Openbare Orde en Veiligheid

Weet het juiste juridische instrument in te zetten op het juiste moment!

Wet- en regelgeving op het terrein van Openbare Orde & Veiligheid is talrijk en complex. Weet u altijd welk instrument u het beste kunt gebruiken?

Deze driedaagse opleiding geeft u inzicht in alle mogelijkheden die het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke instrumentarium uw biedt. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden, zoals het sluiten van drugspanden, het omgaan met verwarde personen, crisisbeheersing, demonstraties, woonoverlast en vuurwerkproblematiek. 

Leren en toepassen in de praktijk
Tijdens deze opleiding leert u de diverse instrumenten voor openbare orde en veiligheid niet alleen goed kennen, u leert het vooral ook toe te passen. We behandelen een flink aantal praktijkcases, waarmee we de uitgebreide en complexe wet- en regelgeving helder vertalen naar de praktijk. De opleiding ziet er als volgt uit:

 • Dag 1     Rampenbestrijding en crisisbeheersing / Woonoverlast (17 november)
 • Dag 2     Ondermijning (1 december)
 • Dag 3     Verstoringen van de openbare orde (15 december)

Wilt u meer weten over wat op welke cursusdag behandeld wordt? Klik dan op het programma van de verschillende dagen.

Gegevens delen
In de aanpak en handhaving van de openbare orde en veiligheid is het delen van gegevens tussen ketenpartners – en het verwerken hiervan – inmiddels een cruciale factor. Daarom krijgt u tijdens deze opleiding goed inzicht in het betreffende juridische kader. Zo leert u wanneer en welke gegevens u mag delen én hoe u ze dient te verwerken.

Onmisbare informatie waar u veel profijt van zult hebben.

Reviews

“Een zeer interessante en leerzame opleiding. Veel verschillende, maar nuttige onderwerpen besproken. Fijn dat er veel sprekers zijn die ieder op hun eigen vakgebied een uitleg geven.” – Juridisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hilversum

“Ik heb het ervaren als 3 enerverende dagen met voor mij een goede basis. De combinatie van goede sprekers en diversiteit tussen de volgers maakt het een goede opleiding. Leren van elkaar en daarmee verdieping zoeken.
inhoudelijk zeer goed, leerzaam, inspirerende sprekers! Goede voorbeelden uit de praktijk.” – Ambtenaar openbare orde en veiligheid/crisisbeheersing

“Fantastisch om van Adriaan Wierenga uitleg/lezing te krijgen. Veel kennis en kan het behapbaar en overdraagbaar overbrengen. Veel mee kunnen nemen naar de praktijk.” – Adviseur openbare orde en veiligheid/crisisbeheersing

Programma

Dag 1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
09:00 – 09:30 Ontvangst en inschrijving
09:30 – 11:00 Juridisch kader en begrippen ‘Rampenbestrijding en crisisbeheersing’ – deel 1

 • Begrippen ramp, crisis, openbare-ordeverstoring en (ernstige) wanordelijkheden. En de betekenis van die begrippen voor het bestuurlijk en operationele optreden;
 • Taken en bevoegdheden van de burgemeester op dit terrein, waaronder zijn noodverordenings- en de noodbevelsbevoegdheid;
 • Taken en bevoegdheden van de (voorzitter van de) veiligheidsregio en de bijbehorende opschaling;
 • Verschil tussen de algemene en functionele ketens.
11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:15 Juridisch kader en begrippen ‘Rampenbestrijding en crisisbeheersing’ – deel 2
 • Taken en bevoegdheden van gespecialiseerde bestuursorganen in functionele ketens, zoals de minister van volksgezondheid in de coronacrisis bij de bestrijding van een infectieziekte;
 • Relatie en verhouding tussen burgemeester, voorzitter veiligheidsregio en het rijk;
 • Bestuurlijke verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag en operationele verantwoordelijkheden van hulpdiensten in de voorbereiding op een incident en in de bestrijding daarvan;
 • Optreden bij rampen en crises aan de hand van daarvoor bedoelde bevoegdheden. We bespreken de mogelijkheden en de grenzen daaraan. Daarbij komen de grondrechten aan de orde.
12:15 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 Delen van gegevens en informatie onder het huidige privacyregime
 • Gegevens delen en bewaken;
 • Eisen waaraan moet uw organisatie voldoen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens;
 • Betekenis van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;
 • Betekenis in de praktijk van onderscheid tussen toezicht en opsporing;
 • Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren.
14:00 – 15:00 Woonoverlast in recht en praktijk – deel I
 • Woonfraude als overbewoning, illegale kamerverhuur, illegaal splitsen van woningen
 • APV Verhuurdersvergunning malafide verhuurder/huisjesmelker (onder meer Wet goed verhuurderschap en de Opkoopbescherming)
15:00 – 15:15 Pauze
15:30 – 16:30 Woonoverlast in recht en praktijk – deel II
 • ‘Wet aanpak woonoverlast’
 • ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’
 • Mogelijkheden van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter
 • Jurisprudentie
16:30 – 16:35 Einde


Dag 2 Ondermijning

09:00 – 09:30 Ontvangst en inschrijving
09:30 – 10:30 Effecten en aanpak van ondermijning
 • Algehele problematiek van de ondermijnende drugsindustrie;
 • Effecten daarvan op de samenleving;
 • Wat je daar als maatschappij tegenover kunt stellen: repressie, preventie en weerbaarheid.
10:30 – 11:00 Bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit
 • Sluitingen van panden vanwege drugshandel en hennepteelt;
 • Sluitingen vanwege voorbereidingshandelingen.
11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:15 Bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit
12:15 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Toepassing van de Wet Bibob bij ondermijning
 • De mogelijkheden die de Wet Bibob biedt in de strijd tegen ondermijning;
 • Het eigen onderzoek van het bestuursorgaan en het advies van het Landelijk Bureau Bibob;
 • Het nemen van (juridisch houdbare) Bibob-besluiten.
14:30 – 14:45 Pauze
14:45 – 16:30 Praktijk & Juridisch instrumentarium – deel 1

Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht en handvatten voor aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld:

 • Illegaal gokken;
 • Hennepteelt;
 • Heling;
 • Witwassen;
 • Vergunde prostitutie;
 • Dekmantelbedrijven.
16:30 – 16:35 Einde

Dag 3 Verstoringen van de openbare orde
09:00 – 09:30 Ontvangst en inschrijving
09:30 – 11:00 Verwarde personen en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 • Bestuurlijk en juridisch instrumentarium voor de aanpak
 • Taken en bevoegdheden van de burgemeester
 • Tegelijkertijd schakelen in het zorg- en veiligheidsdomein
 • Regierol van de gemeente en samenwerking met ketenpartners
 • Praktische en organisatorische uitdagingen bij informatie uitwisseling

11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:30 Reguleren van demonstraties

 • Bestuurlijke voorbereiding van demonstraties die in uw gemeente zullen plaatsvinden;
 • Inzet van de Wet openbare manifestaties om demonstraties te faciliteren en te reguleren;
 • Balans tussen het respecteren van grondrechten en het treffen van maatregelen ten behoeve van de openbare-ordehandhaving;
 • Handhaving en toezicht.

12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:30 Overlast en gebiedsverboden
14:30 – 14:45 Pauze
14:45 – 15:45 Jaarwisselings- en vuurwerkproblematiek
15:45 – 16:00 Slotronde

Sprekers

 • A. (Adriaan) Wierenga

  Mr. Adriaan. J. Wierenga is noodrechtspecialist bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen waar zijn onderzoek zich richt op de juridische facetten van de openbare-ordehandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hij is verder betrokken bij onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Den Haag: Veiligheidsrisico's jaarwisseling (2017), Vreugdevuur Scheveningen (2019) en Coronacrisis (2020/21). Daarnaast is Wierenga onder meer coauteur van Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, redacteur van het Zakboek Openbare orde en veiligheid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en gastdocent aan de Politieacademie. Momenteel adviseert hij door het gehele land (overheids)instellingen inzake de coronacrisis, waaronder de Nationale Politie verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s.

 • L. (Laura) Penders

  Laura Penders is als Regisseur Woonoverlast werkzaam in de gemeente Schiedam. Zij houdt zich onder meer bezig met: Inrichten en vormgeven van de aanpak woonoverlast. Inrichten en vormgeven van de aanpak huisjesmelkers. Regisseren van een gebiedsgericht netwerk rondom woonoverlast en de aanpak goed verhuurderschap op lokaal en landelijk niveau. Bestuurlijke advisering bij het opleggen van gedragsaanwijzingen (o.a. Wet Aanpak Woonoverlast, artikel 151D gemeentewet). Bestuurlijke advisering bij het aanwijzen van de verhuurdersvergunningsplicht (ihkv Afdeling 10C APV)

 • R. (Ramón) Verbrugge

  Ramón Verbrugge | Zelfstandig ondernemer KVPoG en onder andere gespecialiseerd in de Wpg (was kwartiermaker Wpg-Boa Rijkswaterstaat en privacyfunctionaris voor Inspectie Leefomgeving en Transport - Inlichtingen en Opsporingsdienst (BOD)

 • G. (George) Rasker

  Na ongeveer tien jaar gewerkt te hebben voor de Koninklijke Marine, vervulde George Rasker de afgelopen twintig jaar een groot aantal functies binnen het Openbaar Ministerie. Sinds 2018 is hij programmadirecteur aanpak ondermijning en teamleider van het aanjaagteam ondermijning binnen het programma Ondermijning .

 • F. (Franc) Pommer

  Franc Pommer, advocaat/partner en expert Openbare orderecht, Handhaving en Omgevingsrecht bij Hekkelman Advocaten.

 • R. (Rens) de Ron

  Teammanager Veiligheid en Toezicht in de gemeente Gorinchem.

 • J. (Joost) Keemink

  Joost Keemink is strategisch adviseur Veiligheid en Crisibeheersing bij Veilig Domein.

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling