KiesUwCursus
Home Cursussen Driedaagse cursus staatssteunrecht**

Driedaagse cursus staatssteunrecht**

Staatssteun relevanter dan ooit!
Oneerlijke concurrentie als gevolg van financiële steun vanuit overheden voorkomen, dat is het doel van het staatssteunrecht. Het staatssteunrecht bestaat uit bijzondere regels, die steeds belangrijker lijken te worden. Niet alleen gedurende de COVID-19 pandemie, maar ook nu is staatssteun dagelijks in het nieuws in het kader van bijvoorbeeld compensatie voor de energiecrisis en de verduurzamingsslag die wordt gemaakt. De vraag is: bieden deze regels uitsluitend kansen of juist ook grote risico’s?

Kennis up-to-date
Tijdens de driedaagse cursus staatssteunrecht brengen we je weer helemaal up-to-date als het gaat om het staatssteunrecht. De cursus is als volgt ingedeeld:

Dag 1 – Basis staatssteunrecht (11 juni 2024)
Dag 2 – Geoorloofde staatssteun (18 juni 2024)
Dag 3 – Wet Markt en Overheid & Actualiteiten (25 juni 2024)

Inzicht in steun(on)mogelijkheden biedt kansen
Gedegen inzicht in steunmogelijkheden biedt vanzelfsprekend kansen om projecten van de grond te krijgen en beleid na te streven. Het is van belang (de ontwikkelingen rondom) de regels van het staatssteunrecht scherp in het vizier te hebben; bestaat er immers onduidelijkheid of onenigheid over (de toepassing van) het staatssteunrecht, dan zorgt dit vaak voor vertraging bij financiering of zelfs lange procedures. Kortom: ingewikkelde materie die vraagt om verdieping.

Wet Markt en Overheid in relatie tot Europese staatssteunrecht
Om een compleet beeld van het staatssteunrecht te krijgen, focussen we tijdens de driedaagse cursus staatssteunrecht niet enkel op het Europese niveau; is immers het Europese staatssteunrecht niet van toepassing, dan geldt het nationale kader zoals neergelegd in de Wet Markt en Overheid. Deze wet bevat gedragsregels voor de overheid om concurrentievervalsing te voorkomen. De grenzen van deze wet worden verkend, evenals het begrip ‘algemeen belang’ waardoor de wet buitenspel zal blijven. 

Didam arrest en actualiteiten fiscaal staatssteunrecht
Je hoort de gevolgen van het actuele Didam arrest. Het arrest wordt nader uitgeplozen en de betekenis ervan op de Nederlandse rechtspraktijk geduid. Bovendien staan we in het kader van actualiteiten stil bij de meeste spraakmakende rechtspraak op het gebied van fiscaal staatssteunrecht.

Reacties deelnemers eerdere edities 3-daagse staatssteunrecht 
“Ik geloof niet dat ik eerder een opleiding heb gevolgd die zo goed aansloot bij de problemen waar ik in dagelijkse praktijk mee te maken heb. Ik kan op basis van wat ik heb geleerd echt beter en steviger adviseren over staatssteun dan hiervoor en ik kan ook beter bepalen wanneer ik extern advies moet inwinnen over een bepaalde vraag.” 

“Ik heb veel geleerd en vooral ook inspiratie opgedaan. Allard Knook is een fantastische docent. Hij tilt de cursus naar een zeer interessant niveau doordat hij kennis verbindt en ter discussie stelt aan de hand van praktijkvoorbeelden.”


Docent prof.mr.dr. Allard Knook
Na deze driedaagse cursus ben je helemaal op de hoogte van alle ins en outs van het staatssteunrecht. De cursus staat onder leiding van prof.mr.dr. Allard Knook, specialist in het signaleren en afdekken van risico’s rondom staatssteun. Hij staat op dit vlak onder meer decentrale overheden en projectontwikkelaars bij, net als woningcorporaties, onderzoeksinstellingen, sportclubs, natuurorganisaties, energiemaatschappijen en diverse andere instellingen. Goed om te weten: cursusdeelnemers beoordelen Allard met het rapportcijfer 8,7!

Programma

Dag 1 11 juni 2024 Basis Staatssteunrecht
09:00 – 09:30 Inschrijving en ontvangst
09:30 – 11:00 Staatssteun: systematiek en risico’s
 • Overzicht staatssteunrecht
 • De reikwijdte en risico’s van het staatssteunrecht
 • Wanneer handelt een overheid marktconform?
 • Relatie tussen het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht
11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:45 Criteria staatssteun
 • Overdracht van overheidsmiddelen
 • Voordeel begrip
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Criteria staatssteun
 • Selectiviteit (binnen fiscale regelingen)
 • Marktconformiteit
15:15 – 16:45 Criteria staatssteun
 • Ondernemersbegrip
 • Vervalsing mededinging
 • Beïnvloeding interstatelijk handelsverkeer

16:45 – 16:50 Afsluiting

Dag 2 18 juni 2024 – Geoorloofde staatssteun
09:00 – 09:30 Inschrijving en ontvangst
09:30 – 11:00 Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

 • Introductie AGVV
 • Casus AGVV in ontwikkeling
 • Grotere plaatje van herziening staatssteunregels
11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:45 De-minimis & Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)
12:45 – 13:30 Lunch 
13:30 – 15:00 Meldingsplichtige Staatstseun & Milieusteunkader (KMESK)
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 16:45 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) 
16:45 – 16:50 Afsluiting
Dag 3 25 juni 2024Wet Markt en Overheid en actualiteiten
09:00 – 09:30 Inschrijving en ontvangst
09:30 – 10:45 Wet Markt en Overheid
 • Wanneer van toepassing?
 • Relatie tussen Wet Markt en Overheid en het Staatssteunrecht
10:45 – 11:00 Pauze 
11:00 – 12:00 Wet Markt en Overheid
 • Gedragsregels
12:00 – 12:45 Lunch 
12:45 – 14:15 Ontwikkelingen fiscaal staatssteunrecht
14:15 – 14:30 Pauze
14:30 – 15:45 Didam Arrest
15:45 – 15:50 Afsluiting

Sprekers

 • A. (Allard) Knook

  Allard Knook, richt zich als Partner Staatssteun en Overheidsfinanciering PwC Legal op de doelmatigheid en rechtmatigheid van overheidsfinanciering in de breedste zin van het woord. Samen met zijn team begeleid hij (semi)overheden bij diverse (financierings)trajecten in de publieke sector. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de vormgeving van een subsidieverordening of -regeling, een staatssteunmelding bij de Europese Commissie, de inrichting van een aanbestedingsprocedure, of het (her)structureren van publieke stimuleringsfondsen of meer hybride samenwerkingsverbanden. In toenemende mate houden deze trajecten verband met de energietransitie. Verder brengt hij voor ondernemingen de mogelijkheden om van subsidieprogramma’s of andere vormen overheidssteun gebruik te maken in kaart, zowel nationaal als op Europees niveau.

 • W. (Willem) Kluck

  Willem is Senior Associate Publieke Sector, PwC in Amsterdam. Voordat hij bij PwC in dienst trad, werkte Willem als staatssteunen bestuursrechtjurist voor de gemeente Rotterdam. Hij werkte zes jaar voor de gemeente en focuste daarbij op juridische onderwerpen op het gebied van innovatie, circulaire economie, duurzaamheid en de energietransitie. Binnen de directie Stadsontwikkeling was hij primair aanspreekpunt voor kwesties op het vlak van subsidierecht en Europees recht (staatssteun-en aanbestedingsrecht).

 • S. (Skip) van Duren

  Skip van Duren, Senior Associate State aid law & Competition law | PwC Legal.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling