KiesUwCursus
Home Cursussen De ZSM-werkwijze (e-learning)

De ZSM-werkwijze (e-learning)

Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk; dat is hoe het Openbaar Ministerie (OM) veelvoorkomende criminaliteit wil afdoen. Binnen ZSM werkt het OM nauw samen met ketenpartners als de Politie, de Reclassering en Slachtofferhulp. Door informatie vanuit verschillende hoeken te verzamelen is het in een vroeg stadium mogelijk om een strafzaak betekenisvol af te doen. Dat is althans de doelstelling van de ZSM-werkwijze. Steeds meer zaken worden ‘ZSM’ afgedaan. Het is dan ook onvermijdelijk dat een (strafrecht)advocaat op enig moment in de praktijk met de ZSM-werkwijze wordt geconfronteerd.
Voor de advocatuur is (nog) geen permanente rol weggelegd binnen ZSM.

Het werkproces voorziet niet in de verplichting om een raadsman te consulteren. Niet voor de verdachte, maar ook niet voor het Openbaar Ministerie. Wanneer de advocaat in de piketfase al in contact komt met een cliënt wiens zaak volgens de ZSM-werkwijze wordt afgedaan, hoeft de advocaat daar niet automatisch ook in te worden gekend. Toch beschikt de advocaat niet zelden over informatie die voor het OM bij het nemen van een beslissing over de afdoening van een strafzaak relevant is. Brengt de advocaat die informatie onder de aandacht van de officier van justitie en zo ja, hoe en op welk moment?

Deze en andere vragen waar u als advocaat tegenaan kunt lopen, wanneer u als relatieve buitenstaander met de ZSM-werkwijze wordt geconfronteerd, kunt u na bestudering van dit cursusprogramma voor uiteenlopende situaties beantwoorden. Met kennis over de ZSM-werkwijze, welke fases daarin vallen te onderscheiden, maar ook de bezwaren tegen die werkwijze en de potentiële valkuilen, legt u de basis waarmee u uw cliënt optimaal van rechtsbijstand kunt voorzien. Niet alleen in de piketfase, maar ook daarna. Wanneer de afdoeningsbeslissing van het OM, ondanks uw inspanningen, niet naar tevredenheid is van u en uw cliënt, zijn er vaak nog mogelijkheden om tot een ander resultaat te komen. Het traject dat na ZSM kan worden doorlopen om tot een andere afdoeningswijze te komen, komt eveneens aan bod.

In deze cursus staat de rol van de advocaat bij de ZSM-werkwijze centraal. Binnen die werkwijze kunnen globaal twee verschillende fasen worden onderscheiden, waarin de rol van de advocaat ook telkens anders is. De cursus volgt die twee fasen in het proces en is in de volgende blokken opgedeeld:

  • Blok A    De onderzoeksfase
  • Blok B    De beslissingsfase
Leerdoelen

Na het doorlopen van deze juridische nascholing:

  • bent u bekend met het wettelijk kader waarbinnen de ZSM-werkwijze fungeert (de wettelijke termijnen, mogelijkheden tot rechtsbijstand en de verschillende afdoeningsbeslissingen);
  • hebt u inzicht in de praktische gang van zaken bij ZSM;
  • weet u wat de mogelijkheden voor u als advocaat zijn om de stem van uw cliënt te laten weerklinken en waar de mogelijkheden liggen om invloed op de uitkomst van het proces uit te oefenen.

Programma

De eLearning van JurisDidact is geen webinar. Bij een live webinar dient u in te loggen op het aanvangstijdstip van de webinar. Bij JurisDidact kunt u 24/7 inloggen op de eLearning, wanneer u het schikt. Bij eLearning bent u dus niet gebonden aan tijd en plaats. U kunt altijd gebruikmaken van de online omgeving (cursussen worden actueel gehouden).

Auteur

  • Mr. dr. Chana Grijsen

    Mr. dr. Chana Grijsen is verbonden aan Cleerdin & Hamer Advocaten. Chana voert een uitsluitend strafrechtelijke praktijk en heeft ruime ervaring met commune strafzaken, zoals gewelds-, vermogens- en Opiumwetdelicten. Daarnaast heeft zij zich binnen het strafrecht nog verder gespecialiseerd. onder andere op het gebied van computercriminaliteit (cybercrime) en het verkeersstrafrecht. Ook behandelt zij jeugd(straf)zaken. Tot slot is zij specialist op het gebied van discriminatie en uitingsdelicten (belediging en bedreiging). Een terrein waar Chana dankzij haar promotieonderzoek veel weet van heeft.

Reviews over cursussen van JurisDidact

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling