KiesUwCursus
Home Cursussen De verplichte zorgwetgeving in de praktijk

De verplichte zorgwetgeving in de praktijk

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 6.00 punten
  Nederlandse Orde van Advocaten

Wvggz, Wzd, Wfz en de juridische aandachtspunten voor uw praktijk!

Door het bijwonen van deze cursus:

 • Weet u hoe de nieuwe verplichte zorgwetten in de praktijk worden toegepast
 • Kunt u uw vragen en casus voorleggen aan topdocenten uit de juridische en medische praktijk
 • Bent u beter voorbereid op uw zaken en helemaal up-to-date voor wat betreft de jurisprudentie

Werken met de nieuwe zorgwetten Wvggz, Wzd en Wfz
Tijdens deze cursus staat de inhoud van de verplichte zorgwetgeving centraal, zoals geregeld in de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. De docenten schetsen het kader van deze drie wetten en de onderlinge relatie ertussen, aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

De docenten bespreken ondermeer de procedures van de (voortzetting) crisismaatregel en de zorgmachtiging, de verschillende vormen van verplichte zorg, de rol van de diverse actoren, het klachtrecht en de personen die met een strafrechtelijke titel zijn opgenomen in de Wvggz. Van de Wzd komen ter sprake de verschillen met de Wvggz, de problematiek rond de dubbele diagnostiek, de voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen en de rechterlijke machtiging.

Verplichte zorg in de praktijk
Niet alleen is vanaf 1 januari 2020 verplichte zorg ook zonder opname mogelijk, ook is de taakverdeling tussen behandelaar en geneesheer-directeur gewijzigd, bepaalt de rechter welke vormen van verplichte zorg worden opgenomen in de zorgmachtiging en zijn er duidelijke verschillen tussen de algemene psychiatrie enerzijds en de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg anderzijds.

De strafrechter en verplichte zorg
De nieuwe zorgwetgeving heeft voor de strafrechter de mogelijkheid in het leven geroepen een civielrechtelijke zorgmachtiging of rechterlijke machtiging op te leggen (Wfz). Ook hieraan zal tijdens de cursus aandacht worden besteed.

Docenten uit de juridische en medische praktijk
Rob Keurentjes?heeft als rechter in de praktijk een ruime expertise opgebouwd met de Wet Bopz. Hij geldt als autoriteit op het gebied van de Wet Bopz en heeft meerdere boeken over de Wet Bopz geschreven en over de Wet verplichte ggz. Daarnaast was hij lid van de begeleidingscommissie van de eerste en de tweede evaluatie van de Wet Bopz en voorzitter van de derde evaluatiecommissie wet Bopz. Hij is nu rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland en hoofdredacteur van het blad Jurisprudentie gedwongen zorg.

Rembrandt Zuijderhoudt?studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht en werd arts, psychiater/psychotherapeut (inmiddels niet-praktiserend) en mediator. Hij werkte ruim 25 jaar in diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, onder andere als opnamepsychiater en geneesheer-directeur. Hij werkt de laatste jaren vooral als gezondheidsrechtelijk adviseur en procesbegeleider, bijvoorbeeld in ‘moeilijke’ teams in de gezondheidszorg, advocatuur en politie. Hij maakte deel uit van de Derde Evaluatiecommissie Wet Bopz en is lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Sprekers

 • mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt
  Psychiater/psychotherapeut niet praktiserend en gezondheidsjurist
  Zuijderhoudt Consultancy
 • mr. dr. Rob Keurentjes
  Rechter-plaatsvervanger
  Rechtbank Gelderland

Bestemd voor

Bestemd voor
 • (Bopz/Wvggz) Advocaten
 • Officieren van justitie
 • Juristen met interesse in de rechtspositie van psychiatrische patiënten en cliënten met een verstandelijke beperking of dementie

Programma

dinsdag 26 november 2024

09:15 – 09:45

Ontvangst en registratie deelnemers
09:45 – 11:00

Blok I: Wet verplicht ggz (Wvggz)

Totstandkoming en uitgangspunten
Procedures:

 • Crisismaatregel
 • Zorgmachtiging
 • Stoornisbegrip
 • Klachtenprocedure
 • Strafrechtelijke titel
11:00 – 11:15

Pauze
11:15 – 12:45

Vervolg Blok I
12:45 – 13:30

Pauze
13:30 – 15:00

Blok II: Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Achtergrond van de Wzd
 • Doelgroepen
 • Onvrijwillige zorg
 • Verplichte zorg via stappenplan
 • Voorwaardelijke machtiging jongvolwassenen
 • Aansluiting met de Wvggz
15:00 – 15:15

Pauze
15:15 – 17:00

Blok III: Wet forensische zorg (Wfz) – Blok IV: Wvggz, Wzd, Wfz, aandachtspunten

Blok III: Wet forensische zorg (Wfz

 • Mogelijkheden strafrechter
 • Nw artikel 37a Sr
 • Regeling van de weigerende observandus

Blok IV: Wvggz, Wzd, Wfz, aandachtspunten

 • Samenhang onderling / met andere wetten
 • Wisselende definities / begrippen
 • Sterk verschillende ordeningsprincipes
 • Werklast en kosten
 • Continuïteit van zorg
 • ‘Patiëntenlogistiek’
17:00

Sluiting

Sprekers

 • mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt

  Psychiater/psychotherapeut niet praktiserend en gezondheidsjurist

 • mr. dr. Rob Keurentjes

  Rechter-plaatsvervanger

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling